‘Positieve geluiden over de files’

maandag 10 februari 2014
timer 4 min

Arnoud Broekhuis, manager ANWB Verkeersinformatie

‘We gaan in 2013 verder met multimodaal: de weggebruiker ook informatie bieden over parkeertarieven, P+R’

Arnoud Broekhuis, manager  ANWB Verkeersinformatie voorspelt een ‘lichte daling’ van de files in 2013. En de komende jaren zullen automobilisten meer weten over reistijden op het onderliggend wegennet.

Broekhuis: ‘In de afgelopen jaren, eigenlijk sinds 2008, zijn er positieve geluiden over de files. 2007 was heel extreem, toen braken we bijna elke dag een nieuw filerecord. Daarna kwamen de wegverbredingen en raakte de economie in recessie. En daarnaast, – en daar hebben we als ANWB ook de nodige initiatieven voor genomen – zijn mensen alternatieven voor de spits gaan zoeken. 

Cijfers van het ministerie laten zien dat het aantal autokilometers nog steeds toeneemt, dus dat er minder files zijn, moet wel te maken hebben met een betere spreiding en ander reisgedrag. Dat de transportsector in zwaar weer zit, speelt natuurlijk ook mee. Niet dat zij speciaal de veroorzaker zijn van files, maar zij nemen een belangrijk deel van de snelweg in.’

Lichte daling in 2013

‘Voor 2013 verwacht ik nog wel een daling van de files, maar echt een lichte daling, niet meer de tientallen procenten die we afgelopen jaren soms konden zien. Het afgelopen jaar was bijvoorbeeld het weer heel gunstig, we hebben maar een dag sneeuw gehad en weinig neerslag in de spits.

Die lichte daling verwacht ik overigens voor hoofdwegennet, het onderliggend wegennet wordt niet meegenomen in filezwaarte en daar zit heel veel vertraging. Na de verbreding van wegen zitten de problemen nu meer bij de op- en afritten. De komende tijd willen we ons focussen op het totale netwerk, niet alleen de rijkswegen.’

Van filekilometers naar vertragingstijden

‘In 2013 willen we een omslag maken van filelengte in kilometers naar reistijden, of eigenlijk vertragingstijden. Mensen hebben behoefte aan betrouwbare reistijden, onze routeplanner wordt enorm veel gebruikt, 250.000 tot 300.000 gebruikers per dag. Heel veel mensen willen weten: hoe lang doe ik er ongeveer over. Ze willen ook weten als ik vertrek op maandag om 9 uur doe ik er dan net zo lang over als op vrijdag. Als je historische gegevens hebt en realtime informatie, krijg je veel beter inzicht in reistijden.

Niet alle kanalen zijn geschikt voor deze overstap. Op de radio zullen we het voorlopig hebben over kilometers file. Het is ondoenlijk om bij 70 files allerlei reistijden met vertragingstijden te melden.

Realtime reisinformatie, ook over het openbaar vervoer, dat is het eindplaatje

‘De toekomst is wel dat verkeersinformatie steeds persoonlijker wordt, en onderdeel van de navigatie. Realtime reisinformatie, waarin ook informatie over het openbaar vervoer is opgenomen, dat is het eindplaatje.’

Is die alternatieve route geschikt voor zoveel verkeer?

‘Mijn grootste zorg voor 2013 is of we genoeg kwantitatieve en betrouwbare data over het onderliggend wegennet krijgen. Een van de redenen waarom wij samenwerken met TomTom is om daarover meer informatie te krijgen. Maar we hebben ook behoefte aan goede data van de decentrale overheden. Er komen bezuinigingen aan, ik ben bang dat wegbeheerders zich gaan afvragen wat kost deze investering om goede data te leveren?

Die binding met de wegbeheerder is heel belangrijk. Je kunt met navigatieapparatuur best  data verzamelen en op basis daarvan bijvoorbeeld een alternatieve route adviseren, maar de vraag is of die route geschikt is voor zoveel verkeer. Als er bijvoorbeeld een verkeerslicht staat dat niet is afgesteld op zoveel verkeer, dan heb je al een probleem. Daarvoor is onderlinge samenwerking tussen wegbeheerders onontbeerlijk. Als ANWB willen wij daar graag met hen samen aan werken.’

Mijn werkdag in 2013

‘We werken hier met een 7 dagen per week bemande redactie. Daar verzamelen we alle verkeersdata, via de lussen in de weg, via navigatieapparatuur, maar ook via onze ogen op de weg: de wegenwacht, de vrijwilligers van de ANWB en de twittermeldingen. Twitter is echt een succes. We hebben nu 43.000 volgers die vaak de meest actuele informatie geven. We gaan dit jaar dus een stap zetten in de overgang van files in kilometers naar reistijden. En we gaan verder met multimodaal: de weggebruiker ook informatie bieden over parkeertarieven, P+R. Het zal een overgangsjaar worden. Het blijft een mooie uitdaging om zo goed mogelijke informatie aan de reiziger te leveren. Mensen vóórdat ze vertrekken een handelingsperspectief geven, zodat er nog keuzes mogelijk zijn.'

 
Auteur: Joske van Lith

Arnoud Broekhuis, manager ANWB Verkeersinformatie

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.