Provincie Utrecht werkt aan veiligere wegen

dinsdag 26 april 2022

Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht hebben ingestemd met een concreet plan voor snelheidsverlaging op een aantal provinciale wegen. Hiervoor is het volledige wegennetwerk de afgelopen twee jaar tegen het licht gehouden. In 2040 moet op 20 procent van het totale aantal kilometers provinciale weg de maximumsnelheid worden verlaagd naar 60 km/u. Op de parallelwegen gaat een maximumsnelheid van 30 km/uur gelden. De Provinciale Staten moeten op 29 juni aanstaande hun akkoord geven op de plannen. 

Het blijft niet alleen bij de snelheidsverlaging op de wegen waar dat kan. Ook alle oversteken zonder veilige oversteekplaatsen of verkeerslichten worden uiterlijk 2040 veiliger gemaakt met een snelheidsverlaging naar 60 km/u of een andere passende maatregel. In totaal gaat het om 86 van deze oversteken, er wordt gestart met de 19 meest onveilige oversteken. Op de plekken waar dat veilig kan, kiezen we voor een lagere snelheid met een positief effect op de natuur, geluid en uitstoot.

Leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid

Het plan, genaamd ‘Netwerkperspectief provinciale wegen 2040’, draagt bij aan een zo goed mogelijke balans tussen de leefbaarheid voor mensen en dieren langs provinciale wegen, de verkeersveiligheid plus de oversteekbaarheid, en de bereikbaarheid. De maximumsnelheid op de provinciale wegen moet passen bij het type weg, en de weginrichting moet zijn afgestemd op hoe de weg wordt gebruikt.

Er kan niet slechts worden volstaan met ‘een bordje 60’. Er zijn ingrijpende aanpassingen aan de weg nodig om de lagere snelheid af te dwingen en tegelijk de grote hoeveelheden (vracht)verkeer veilig af te kunnen wikkelen. Daarom worden de aanpassingen uitgevoerd tijdens het geplande groot onderhoud aan de weg. Zo besparen we kosten, beperken we de overlast voor gebruikers en de omgeving en werken we veilig aan de weg.

Gedeputeerde Arne Schaddelee: “We zetten hiermee een grote stap in de goede richting: een gezondere leefomgeving voor iedereen die in de buurt van onze provinciale wegen is of woont. We zijn er nog niet, en het was een ingewikkeld en langdurig proces om hier te komen. De afgelopen periode is intensief samengewerkt met gemeenten, veel belangenorganisaties, hulpdiensten en aanwonenden tijdens externe expertsessies. Als provincie Utrecht zijn we pioniers en dat maakt dat we vaak het wiel moesten uitvinden. Er zijn bijvoorbeeld geen normen voor hoe je een weg inricht voor een gezonde leefomgeving. Dit maakt me extra trots dat we staan waar we nu staan.”

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.