Regering gaat voor rekeningrijden en extra inframiljarden

donderdag 16 december 2021

Het kabinet Rutte IV presenteerde woensdag 15 december het nieuwe regeerakkoord. Enkele belangrijke punten: rekeningrijden komt er in 2030 en er gaat 1,25 miljard per jaar extra naar beheer en onderhoud van infrastructuur. Ook komt er een minister voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening die 7,5 miljard kan besteden voor integrale gebiedsontwikkeling. Wat concretere punten: de verbreding van de A27 is van de baan, terwijl de Lelylijn er wel moet gaan komen.

Schone mobiliteit is het sleutelwoord in de mobiliteitsparagraaf van het nieuwe regeerakkoord. De nieuwe regering wil de uitstoot in de mobiliteitssector verder terugbrengen dan ooit, om de luchtkwaliteit te verbeteren en de ambitieuze klimaatdoelen te kunnen halen. Ook wordt een minister van Klimaat en Energie aangesteld, die een klimaat- en transitiefonds van 35 miljard euro krijgt.

Elektrisch vervoer wordt verder gestimuleerd, door de tweedehandsmarkt ook te verduurzamen. Verder krijgt de verduurzaming van de stadslogistiek en het vrachtvervoer verdere ondersteuning en wordt de uitrol van laadinfrastructuur versneld. Daarnaast moeten in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos de fabriek uitrollen.

Ook de scheepvaart en luchtvaart worden vergroend. Daarvoor zet het kabinet in op de ontwikkeling en productie van synthetische kerosine in Nederland. De belasting op (normale) kerosine wordt gelijkgetrokken naar het EU-niveau en in Nederland wordt het bijmengen van bio-kerosine verplicht. Schiphol moet de belangrijke hubfunctie behouden. Vliegveld Lelystad moet in 2022 wel open gaan.

Betalen naar gebruik

Maar misschien wel de meest concrete verandering: in Nederland moet vanaf 2030 betalen naar gebruik voor alle automobiliteit zijn ingevoerd. Wetgeving daarover moet in deze kabinetsperiode worden vastgesteld. Het komt erop neer dat het tarief van de motorrijtuigenbelasting afhankelijk wordt gemaakt van het aantal jaarlijks verreden kilometers. De tolheffing op bepaalde tracés komt daarmee te vervallen.

Steven van Eijck, voorzitter van de RAI Vereniging, is blij met de invoering. “Het kabinet kiest daarmee voor een eerlijker betalingssysteem.”

Verbreding A27 gaat niet door

Daarnaast trekt de regering jaarlijks 1,25 miljard extra uit voor het inlopen van beheer en onderhoud, renovatie en vervanging van wegen, sporen, bruggen, viaducten en vaarwegen. In de IenW-begroting van 2021 werd van de 10,3 miljard euro nog 1 miljard euro extra voor beheer en onderhoud gereserveerd. Dat was nog te weinig, zo stelde de Mobiliteitsalliantie destijds.

Lees ook: Miljard extra voor IenW is niet genoeg

De ‘omstreden’ verbreding van de A27 bij Amelisweerd is van de baan. Het Rijk wil samen met de Utrechtste regio kijken naar alternatieven, waarbij ontsluiting van nieuwe woongebieden via hoogwaardig openbaar vervoer één van de oplossingen is. De provincie Utrecht wil graag met het kabinet om tafel om alternatieven te bespreken en onderzoeken, zo laat het weten in een reactie. Daarbij moeten leefbaarheid, woningbouw, vergroening en klimaat centraal staan.

Seinen op groen voor Lelylijn

Daarnaast staat de Lelylijn in het regeerakkoord opgenomen. Over deze geplande treinverbinding tussen Groningen, Drachten, Heereveen, Emmeloord, Lelystad, Almere en Amsterdam wordt al jaren gesproken, maar kon tot nu toe nog niet rekenen op de benodigde miljoenen (vanuit bijvoorbeeld het Nationaal Groeifonds).

Nu wil het Rijk, met medefinanciering vanuit de regio en Europa, in de komende kabinetsperiode een plan uitwerken hoe deze lijn er gaat komen. Naast de Lelylijn wil het kabinet sowieso investeren in uitbreiding en verbetering van goede en snelle verbindingen tussen de Randstad en regionale gebieden en tussen stad en regio. De gedeputeerde van de provincie Friesland, Avine Fokkens, laat weten erg blij te zijn met deze keuze van de coalitie

Woningbouw koppelen aan infrastructuur

Die verbeterde bereikbaarheid moet ook voor de veertien daarvoor aangewezen verstedelijkingsgebieden gelden. Hiervoor wordt de komende tien jaar 7,5 miljard toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds. Daarbij komt ook een nieuwe minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijk Ordening aangesteld, om de boel integraal te kunnen coördineren.

In een reactie laten de stedelijke ov-bedrijven GVB, HTM en RET weten erg blij te zijn met deze integrale koppeling. "Het laat zien dat het kabinet urgentie ziet voor dit vraagstuk." Ook de Vervoerregio en Metropoolregio Amsterdam reageren enthousiast hierop.

Zowel de vervoerders als de overheden willen samen met het Rijk de noodzakelijke investeringen in projecten bespreken en hebben daar al concrete voorstellen voor, zoals de sluiting van de kleine metroring in Amsterdam, het verlengen van de Noord/Zuidlijn, de Konings- Leyenburgcorridor in Den Haag, de Oeververbinding en de IJmeer-verbinding, versterking van de metrocapaciteit in Rotterdam en de opwaardering van de Oude Lijn tussen Dordrecht en Leiden.

30 km/uur

Verkeersveiligheid is ook een belangrijk thema. Het nieuwe kabinet omarmt het streven naar de verlaging van de maximumsnelheid naar 30 km/uur binnen de bebouwde kom. Steven van Eijck van de RAI Vereniging geeft aan benieuwd te zijn naar de uitwerken van de plannen.

Verder wil het kabinet ook inzetten op betere internationale (nacht)treinverbindingen die aansluiten op hsl-knooppunten over de grens, de ontwikkeling van hubs en het verder toegankelijk maken van het ov.
 

Het OV in de buiten gebieden holt achteruit, vooral de z.g.n. belbussen. Dit wil de burger niet, dus worden auto's steeds meer een noodzakelijk kwaad. En dan wordt je gepakt met rekening rijden.
Worden daarbij onze buitenlandse kilometers buiten beschouwing gelaten??? Ik zou het niet meer dan logisch vinden, want ook daar heeft men systemen in voorbereiding om daar geld uit onze zakken te kloppen!

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden