Rijk presenteert nieuwe beleidsregels rondom stikstof
woensdag 4 december 2019
timer 2 min

Het Rijk heeft overeenstemming bereikt met de twaalf provincies omtrent eenduidige beleidsregels voor de vergunningverlening in het kader van de stikstofproblematiek. De beleidsregels zijn aangepast, zodat ze beter aansluiten op de huidige praktijk. De provincies moeten nog een definitief besluit nemen, dat doen ze volgende week.

Bedrijven die ongewijzigd hun bedrijfsvoering willen voortzetten, zonder dat daarvoor een nieuwe vergunning nodig is, kunnen gebruik blijven maken van de vergunning die ze al hebben. De nieuwe regels zijn pas van toepassing wanneer een bedrijf een nieuwe vergunning nodig heeft, zoals bij bedrijfsuitbreiding.

Salderen: intern of extern
Zodra een bedrijf een nieuwe vergunning nodig heeft, kan er gekozen worden uit twee mogelijkheden: extern of intern salderen. Per saldo mag de stikstofuitstoot namelijk niet toenemen.

Bij intern salderen betreft het het vrijmaken van zogenoemde stikstofruimte binnen het eigen project of op de eigen locatie. Bij extern salderen neemt een bedrijf stikstofruimte over van een ander bedrijf dat deze ruimte opgeeft, bijvoorbeeld omdat het bedrijf de activiteiten staakt.

Feitelijk gerealiseerde capaciteit
Belangrijk detail in de nieuwe regels: Provincies en Rijk nemen de 'feitelijk gerealiseerde capaciteit' als uitgangspunt, ook als deze afwijkt van de vergunde stikstofruimte. Heeft een boer bijvoorbeeld een stal gebouwd en daarbij een lagere stikstofuitstoot gerealiseerd dan waar in de vergunning ruimte voor is, dan geldt voor de salderingsregeling de daadwerkelijke stikstofruimte van deze stal. De onbenutte capaciteit uit de vergunning komt daarmee te vervallen.

Als een bedrijf aantoonbaar stappen heeft gezet of investeringen heeft gedaan om de onbenutte capaciteit te benutten, dan zijn er wel mogelijkheden om hier van af te wijken. Hetzelfde geldt voor bedrijven die innovatieve stikstofemissie reducerende technieken toepassen,  projecten die noodzakelijk zijn voor de realisatie van doelen in een Natura 2000-gebied en voor projecten van algemeen belang of voor de nationale veiligheid, zoals dijkaanleg.

Stikstofdaling
Bij extern salderen is het uitgangspunt dat de totale stikstofuitstoot daalt. Ook in dit geval gaan Rijk en Provincies uit van daadwerkelijk gerealiseerde stikstofuitstoot, en niet van stikstofruimte uit vergunningen. Die ruimte mag een bedrijf dat stopt met haar activiteiten overdragen aan een bedrijf dat stikstofruimte nodig heeft. Hierbij mag 70 procent van de stikstofruimte overgedragen worden; de overige 30 procent komt te vervallen ten gunste van de natuur.

Auteur

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden