Schiphol voldoet aan normen, lokale hinder groeit

maandag 10 februari 2020

De uitstoot van het vliegverkeer en de hinder van geluid rondom Schiphol groeien mee met het aantal vliegtuigbewegingen. Ook worden omwonenden meer blootgesteld aan geluid, veiligheidsrisico’s en luchtverontreiniging, maar er wordt wel voldaan aan de normen.

Dat staat in de Staat van Schiphol, die de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor de tweede keer heeft uitgebracht. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft het rapport vrijdag naar de Tweede Kamer gestuurd, samen met de jaarlijkse Handhavingsrapportage Schiphol.

Inspecteur-generaal Jan van den Bos: “In de omgeving van Schiphol worden meer mensen blootgesteld aan geluid, luchtverontreiniging en veiligheidsrisico’s. Het geluidsniveau van alle vliegtuigbewegingen samen is ruim binnen de norm, maar de mensen in de omgeving van Schiphol beleven dit anders. Wat voor velen abstracte cijfers zijn, ervaren direct omwonenden als dagelijkse overlast of een gevoel van onveiligheid.”

Vliegveiligheid

Uit de Staat van Schiphol 2019 blijkt dat de vliegveiligheid op de luchthaven zelf niet verslechterd. Door de groei van het aantal woningen rondom Schiphol worden wel meer mensen in de omgeving blootgesteld aan geluid en veiligheidsrisico’s. De samenwerking tussen sectorpartijen leidt tot een beter zicht op deze veiligheidsrisico’s, maar de praktijk moet nog uitwijzen of de veiligheid er daadwerkelijk mee verbetert.

Voor de direct omwonenden van Schiphol is de geluidsbelasting de afgelopen vijf jaren toegenomen; de drukte op de zogenoemde secundaire banen is groter. De aan- en uitvliegroutes van deze banen lopen over dichtbevolkte gebieden. Ook is er een toename van bebouwing.

Hinder ervaren

Het gevolg daarvan is dat meer omwonenden hinder hebben van het vliegverkeer. Voor geluidshinder is geen normering in de wet vastgelegd. De norm waarop de ILT handhaaft is het totale volume van de geluidsbelasting (TVG). Deze blijft binnen de norm, maar houdt geen rekening met de hinder die mensen ervaren.

Luchtvaart is, na het wegverkeer, de grootste veroorzaker van lokale luchtverontreiniging in de omgeving van Schiphol. De uitstoot per vliegtuigbeweging neemt licht af door schonere motoren van nieuwe vliegtuigen. Door groei van het aantal vliegtuigbewegingen stijgt de totale hoeveelheid uitstoot van schadelijke stoffen. Daarvoor is geen wettelijke norm.

Handhavingsrapportage

Parallel aan de Staat van Schiphol publiceerde ILT ook de Handhavingsrapportage Schiphol. De ILT controleert of Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en de luchtvaartmaatschappijen die gebruik maken van Schiphol zich houden aan de normen en regels van het luchthavenverkeerbesluit (LVB).

De belangrijkste constateringen uit de handhavingsrapportage Schiphol 2019 staan ook in de Staat van Schiphol: in vijf handhavingspunten zijn de geluidsnormen overschreden. De norm voor het totale volume geluid is niet overschreden. In vier gevallen zijn vliegtuigen zonder geldige reden van de vertrekroutes voor de nacht afgeweken.

Er zijn 10 luchtvaartmaatschappijen die zonder een voor de nacht toegewezen start- of landingstijd (slot) en zonder geldige reden in de nacht vluchten op Schiphol hebben uitgevoerd. Er zijn geen overtredingen van de regels voor het baangebruik.

Geplaatst door

De normen zijn veel te ruim. Deze normen beveiligen mens en aarde niet voor de waarden zoals gezondheid, woongeluk en een stabiel klimaat. Daardoor betekenen deze normen te weinig tegen geluidshinder, vervuiling en opwarming van het klimaat.

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden