Sietske Poepjes, gedeputeerde van Fryslân

donderdag 22 december 2016
timer 5 min

Sietske Poepjes, de Friese gedeputeerde voor infrastructuur en mobiliteit, heeft afgelopen jaar heel wat openingshandelingen verricht en er staan voor komend jaar nog meer op de agenda. De hoofdstructuur van het Friese wegennet is op orde gebracht. Maar de verkeersveiligheid moet beter. Poepjes: ‘Dat wordt prioriteit nummer 1’.

‘Het voorzieningenniveau in de dorpen loopt terug, winkels verdwijnen, dat heeft gevolgen voor de mobiliteit’, zegt Sietske Poepjes, gedeputeerde van infrastructuur en mobiliteit, over de trends die in Fryslân een rol spelen. ‘Mensen gaan de auto intensiever gebruiken om naar de steden te komen, naar Sneek, Bolsward, Harlingen, Leeuwarden. ‘Verder zien we ook hier meer oudere verkeersdeelnemers. De generatie babyboomers komt in de AOW-leeftijd. Als derde trend is de auto minder vanzelfsprekend aan het worden voor jongeren. Deze tendens is hier in Fryslân misschien minder duidelijk dan in de Randstad, maar ook hier is het geen wet van Meden en Perzen meer om een auto te kopen.’

De provincie anticipeert op deze lange-termijntrends. ‘We hebben in de Fryslân de hoofdstructuur van wegen op orde gebracht -of we zijn daar hartstikke druk mee-, zodat je vanuit de dorpen snel in de steden bent. Zo hebben we de Centrale As (een nieuwe dubbelbaans autoweg van Dokkum naar de N31, red.) aangelegd, de Haak om Leeuwarden is af en er wordt gewerkt aan de rotonde Joure die aan het eind van 2017 zal worden ingeruild voor een knooppunt met fly-overs. Ook krijgt de N31 bij Harlingen een aquaduct en is het aquaduct voor Drachtsterweg in Leeuwarden komend jaar klaar. Kortom, we zorgen ervoor dat de backbone van de infrastructuur op orde is voor de demografische ontwikkelingen.’

Smartphone

Een indrukwekkende lijst, waardoor de doorstroming - toch al geen enorm probleem in Fryslân - nog beter wordt. Maar doorstroming is niet alles, weet Poepjes. Ook de verkeersveiligheid behoeft aandacht. Dat rapport met verkeersveiligheidscijfers is soms minder gunstig voor de provincie. De N354, tussen Sneek en de A32, haalde zelfs het landelijk nieuws omdat er in een paar maanden tijd 5 ongelukken plaatsvonden met gewonden. Poepjes: ‘We gaan ook aan deze weg wat doen. Die krijgt nu prioriteit, maar we hebben bij de analyse van de ongelukken ook gezien dat de smartphone vaak in het spel is. Daarom gaan we daar ook campagne op voeren. Natuurlijk spelen er bij ongelukken altijd meerdere factoren. Er waren op de N354 bijvoorbeeld de nodige ongelukken die te maken hadden met te hard rijden.’ 

Infraprojecten hebben ook invloed op de verkeersveiligheid. Poepjes: ‘De rotondes, de ovondes, ondertunneling, dat helpt natuurlijk de verkeersveiligheid. De Centrale As, vervangt de N356, die dwars door de dorpen ging. Nu is het in die dorpen, Burgum, Suameer, Garijp, rustiger geworden. De oude provinciale weg wordt daar een klinkerweg.’ 

We hebben knappe bouwers

De verkeerskundigen van de provincie Fryslân zijn niet bang de dingen anders te doen dan in de rest van Nederland, kijk naar de ovondes, kluifrotondes en andere variaties op rotondes. Zit dat in de cultuur van de afdeling verkeer van de provincie? Poepjes: ‘Dat zit in de cultuur van de hele provincie. We hebben knappe bouwers die net even iets anders kunnen verzinnen. En we hebben de budgetten op orde in Fryslân, daardoor kunnen we het ook doen.’

Krimpregio

De Centrale As is afgelopen jaar geopend. Over deze ‘autoweg naar een krimpregio’, die het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden met zijn mooie elzensingels doorsnijdt, is veel te doen geweest. Poepjes: ‘De verdeeldheid over de weg is wel minder geworden nu de weg er ligt. Ik hoor veel mensen zeggen: dat valt niet tegen, die weg ligt toch wel mooi in het landschap. Wat de gevolgen zijn voor de regio wordt gemonitord. Er zijn mensen die zeggen: nu de weg er ligt, gaan er nog meer mensen weg, en er zijn mensen die zeggen: nu is de regio beter bereikbaar, dus gaan er weer meer mensen wonen. Dat gaan we monitoren, daar valt nu nog niets over te zeggen, de weg is net drie maanden open.’ 

Poepjes heeft alleen infrastructuur en mobiliteit in portefeuille, OV en het fiets- en wandelbeleid zijn ondergebracht bij de collega’s Kramer en Schrier. In haar visie is de rol van de overheid beperkt als het gaat om invloed op mobiliteit. ‘Dingen gaan toch zoals ze gaan. Vergelijk het met werkgelegenheid, de overheid kan wel proberen goede omstandigheden te creëren, maar dingen gaan zoals ze gaan. Er zijn behoeften op het gebied van bereikbaarheid en verkeersveiligheid, en het aanleggen van infrastructuur kan daarbij helpen. Mobiliteit sturen is naar mijn mening onbegonnen werk.’ 

Burger

Wat kan de rest van Nederland leren van Fryslân? ‘Ik denk dat we in Fryslân goed zijn ingespeeld op wat de burger wil. Wij gaan graag met de burgers zelf in discussie. Ik ben in heel veel dorpshuizen geweest, ik hoor graag wat mensen bezighoudt.’

2017

De plannen voor 2017 zijn helder: verkeersveiligheid krijgt prioriteit nummer 1. Poepjes: ‘De doorstroming is nu dik in orde, het gaat er nu om de verkeersveiligheid te verbeteren. Want die trend is niet goed. We hadden vorig 13 verkeersdoden, nu zitten we al op 20. Ook het aantal gewonden stijgt. Verkeersveiligheid zal prioriteit krijgen. En verder? Het afmaken van de N31 bij Harlingen, het realiseren van knooppunt Joure, het aquaduct Drachtsterweg, alles op tijd en binnen budget. En dat gaat ook gebeuren!’

[In kader:]  Taart Sietske Poepjes is op twitter heel actief, en in het weekend komen daar altijd allerlei bijzondere taarten voorbij. Poepjes: ‘Ik bak graag taarten. Door de week praat ik heel veel, dan vind ik het lekker om in het weekend mijn hoofd vrij te maken door iets te maken. Het is een dankbare hobby, want mijn infraboys zoals ik ze graag noem, zijn er blij mee als ik maandags een taart meeneem.’.

Lees hier de PDF-versie van het artikel.

 
Auteur: Karin Broer

Gedeputeerde Sietske Poepjes in actie voor verkeersveiligheid.

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.