Sleutelfiguren denken mee

woensdag 12 februari 2014
timer 4 min

Ferry Smith, manager Algemeen Ledenbelang, ANWB: ‘Weggebruikers vinden verkeersveiligheid het belangrijkste: dat is ons uitgangspunt’

‘Weggebruikers vinden verkeersveiligheid nog belangrijker dan betaalbaarheid of duurzaamheid. Dit gegeven was ons uitgangspunt in de ontwikkeling van onze visie op de mobiliteitsontwikkelingen tot 2028’, zegt Ferry Smith, manager Algemeen Ledenbelang van de ANWB.

‘Deze mobiliteitsvisie geeft weer hoe de ANWB aankijkt tegen de ontwikkelingen in mobiliteit die momenteel plaatsvinden en die voor de toekomst nodig zijn om van daaruit effectief en constructief in te spelen op veranderingen en trends in de samenleving. De visie is enerzijds geschreven om de eigen strategie te bepalen op het gebied van producten, diensten en invloed. Anderzijds om aan de buitenwereld (leden en relaties) te laten zien waar de ANWB voor staat de komende jaren.

Er is gekozen voor een tijdshorizon die nog 17 jaar ver weg ligt. Tot die tijd streeft de ANWB naar de ontwikkeling van een verkeers- en vervoersysteem dat van topkwaliteit is. Niet solistisch, want alleen zijn we daar niet toe in staat, maar heel nadrukkelijk samen met anderen.’

Leden en experts ‘schrijven’ de visie

‘Externe sleutelfiguren en opinieleiders zijn bij de ANWB op bezoek geweest om te vertellen hoe zij de toekomst zien van mobiliteit. Daarnaast hebben we laten onderzoeken wat leden en niet-leden belangrijk vinden van mobiliteit en wat mensen op dat punt verwachten van de ANWB. Uitkomst: ANWB-leden geven prioriteit aan de veiligheid van het verkeer, gevolgd door betaalbare mobiliteit en een voorspelbare reis. Leden en niet-leden vinden het belangrijk dat de ANWB vanuit de maatschappelijke rol zijn invloed aanwendt om zaken voor elkaar te krijgen. Ook hechten zij veel waarde aan de informatie die de ANWB geeft. Op beide terreinen zal de ANWB concrete stappen zetten om die rol verder te versterken en uit te breiden. We zien bijvoorbeeld een belangrijke rol in het geven van advies dat perfect aansluit bij de persoonlijke behoefte van leden bij allerlei mobiliteitskeuzes.’

Accent op veilig, betaalbaar, betrouwbaar, comfortabel en duurzaam

‘De externe input en het onderzoek zijn richtinggevend geweest voor de keuzes die in de mobiliteitsvisie zijn gemaakt. Thema’s die in de visie aan de orde komen zijn: veilig, betaalbaar, betrouwbaar/voorspelbaar, comfort/beleving en duurzaam. De ANWB denkt dat met name op deze onderwerpen nog kwaliteitsslagen nodig zijn om het streefbeeld te realiseren. Tegelijkertijd is ervoor gekozen om mobiliteit breed op te vatten. Dus behalve voor de auto, aandacht voor de fiets, openbaar vervoer, de voetganger en slimme combinaties in de verplaatsingsketen.’

ANWB in actie

De visie bevat een actielijst om Nederland veilig, mobiel en bereikbaar te houden. Die acties moeten leiden tot een land waarin:

* We ons geen zorgen hoeven te maken over de veiligheid onderweg voor onszelf of anderen.
De ANWB zet daarvoor onder meer in op betere verkeerseducatie en de bevordering van veilige infrastructuur; met een accent op 80-km wegen en tunnels. 

* We onze reistijd (inclusief vertraging) bijna 100 procent nauwkeurig kunnen voorspellen omdat de files zijn verminderd, treinen op tijd rijden en informatie op elk moment van de dag accuraat en persoonlijk is.
De ANWB heeft zelf een voorbeeldrol in Slim Werken Slim Reizen en heeft een voortrekkersrol bij de 50 toonaangevende bedrijven die zich met mobiliteitsmanagement bezig houden.

* We de gevolgen (financieel en reistijd) van alle keuzen op het gebied van mobiliteit goed met elkaar kunnen vergelijken en de kosten van mobiliteit geen belemmering vormen voor de keuze van een vervoerwijze.
De ANWB treedt onder meer op als informatieverstrekker en adviseur om kosten van mobiliteitskeuzen inzichtelijk te maken.

* We ons schoon, zuinig en stil kunnen verplaatsen via infrastructuur – die goed is ingepast in het landschap – naar parkeerplaatsen die optimaal worden benut en slim zijn gecombineerd met ander ruimtegebruik.
De ANWB bevordert onder meer schone, zuinige en stille vervoermiddelen, vooral de (elektrische) fiets, de elektrische scooter en de elektrische auto.

Naast deze voorbeelden doet de ANWB nog veel meer om de doelen te realiseren die in de visie zijn beschreven. Meer informatie hierover is te vinden op www.anwb.nl/belangenbehartiging  

Mobiliteitsvisie 

De mobiliteitsvisie en het onderliggende onderzoek kunnen worden aangevraagd bij projectleider Frans de Kok: fdekok@anwb.nl. Ook kan de pdf van de visie worden gedownload vanaf www.anwb.nl. Gebruik de zoekterm ‘mobiliteitsvisie’.

[Einde kader]

 
Auteur: Joske van Lith

Ferry Smith, ANWB

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.