Smalle ontsluitingsweg: geen woningbouw

vrijdag 27 december 2019
timer 3 min

De Raad van State wijst de bouw van 315 woningen bij Haarlemmerliede af vanwege de capaciteit van twee ontsluitende plattelandswegen. De Raad van State baseert zich daarbij op richtlijnen van het CROW. De voorgestelde verkeersmaatregelen van de gemeente vindt de bestuursrechter onvoldoende.

Op een van de wegen, de Lagedijk, wordt na verkeersmaatregelen een intensiteit van 1.991 mvt per etmaal verwacht. Volgens CROW-richtlijnen zou daarvoor een verhardingsbreedte van 5,5 meter nodig zijn. De Lagedijk heeft maar een breedte van 3,80 tot 4 meter. Verbreding met grasbetonstenen, - de enige verbreding die het Hoogheemraadschap toestaat - , kan aan weerszijden niet breder zijn dan 0,50, want redeneert de bestuursrechter ‘in de CROW-richtlijnen staat immers dat bredere uitwijkstroken door weggebruikers als een fietsvoorziening kunnen worden gezien’. Kortom, de gewenste breedte kan niet bereikt worden.

Voor de tweede ontsluitende weg, de Spaarndammerweg, kan de gewenste breedte wel bereikt worden. Toch vindt de Raad van State ook deze weg geen ‘adequate verkeersveilige ontsluiting van het plangebied’. In dit geval omdat de CROW-richtlijnen vanuit verkeersveiligheid een obstakelvrije zone aanbevelen van  tenminste 1,5 meter, die bovendien breder zou moeten zijn bij een sterk aflopend talud. Zoveel breedte is er niet op de kruin van de dijkweg.

De betrokken gemeente, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, is zeer teleurgesteld. De rechter heeft de CROW-richtlijnen die ‘geen wettelijke status hebben’, toch ‘als een soort minimumnorm toegepast’. De gemeente denkt dat de uitspraak grote gevolgen kan hebben op andere plannen. ‘Bijvoorbeeld bij uitbreidingswijken en inbreidingslocaties van steden zoals de inbreidingsplannen van Amsterdam.’

Rinus Jaarsma, emeritus universitair hoofddocent van de Wageningen Universiteit, denkt dat de uitspraak vooral gevolgen zal hebben voor plannen in het buitengebied. ‘De rechter zegt nu: de verkeerskundige effecten voor de ontsluiting moeten expliciet worden beoordeeld. Dat is niet nieuw. Wel nieuw is de toetsing op basis van de CROW-richtlijnen van de bestaande wegcapaciteit. Een gemeente kan hier niet meer slordig mee omgaan en zeggen ‘er komt maar een beetje verkeer bij, dit moet wel kunnen’. Jaarsma vindt het ‘heel terecht’ dat de rechter belang hecht aan de CROW-richtlijnen voor deze smalle plattelandswegen. ‘De intensiteiten in het Handboek Wegontwerp zijn harde criteria, het gaat hier om het voorkomen van bermschade. Dat is anders dan in de bebouwde kom. Als daar een weg te weinig capaciteit heeft, dan ontstaat er een opstopping. Als er teveel verkeer zit op een weg van 4 meter breed in het buitengebied, wordt de berm kapot gereden.’  

Lees de volledige reactie van Rinus Jaarsma en de reactie van Rico Andriesse, Goudappel Coffeng, die de gemeente adviseerde.

 

 
Auteur: Margriet Verhoog

Verbreding met grasbetonstenen zoals op de Liedeweg - gelegen in het gebied ten zuiden van de Lagedijk - is de enige verbreding die het hoogheemraadschap toestaat en die mag niet breder zijn dan 0,50 meter omdat bredere uitwijkstroken door weggebruiker...

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.