SWECO zet in op Smart Mobility

donderdag 22 december 2016
timer 5 min

De wereld om ons heen wordt snel complexer. Verdiepen en verbinden is het devies om de grote opgaven voor de toekomst op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en gezondheid adequaat op te lossen. Rob Althuisius, hoofd Mobiliteit bij Sweco, ziet een toekomst voor zowel topexperts als verbinders om de ambities op het gebied van Smart Mobility vorm te geven.

Althuisius is, na zijn studie Verkeerskunde aan de NHL en een vervolgstudie Technische Planologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, inmiddels 18 jaar werkzaam bij Sweco. “Als hoofd Mobiliteit geef ik leiding aan een afdeling van circa 75 mobiliteitsprofessionals. Werkzaam op het gebied van planvorming van infrastructuur en Smart Mobility, waaronder verkeerssystemen, data, monitoring, verkeersmodellen en netwerkmanagement. Ook ons product Smart Traffic valt binnen deze afdeling. Hiermee kunnen we realtime voor wegbeheerders het verkeer monitoren, voorspellen en sturen. Naast mijn rol als afdelingshoofd Mobiliteit houdt ik mij binnen Sweco veel bezig met grote aanbestedingen.”

Toenemende complexiteit

Gevraagd naar de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen noemt Althuisius allereerst de toenemende integraliteit en complexiteit van de maatschappij in het algemeen en die van mobiliteitsvraagstukken in het bijzonder. “Grote maatschappelijk vraagstukken als verstedelijking en krimp, energie, technologie worden steeds complexer en grijpen steeds meer op elkaar in. Bovendien worden burgers mondiger en is er überhaupt een steeds grotere variëteit aan stakeholders bij projecten”, ligt Althuisius toe. “Als we als Sweco de ambitie hebben om de beste te zijn in je vakgebied en je wilt hoogwaardige diensten aanbieden, dan moet je specialisten én verbinders in huis hebben. Of je gaat de diepte in en wordt, in onze termen, een topexpert. Dan weet je alles van bijvoorbeeld data, parkeren, fietsbeleid of infrastructurele vraagstukken. Of je gaat de breedte in en kunt als geen ander integraal denken en doen, verbinden, processen opzetten en begeleiden. Smart mobility is zo’n thema waar beide gevraagd worden. Inhoudelijk deskundigen die nauw met elkaar moeten samenwerken om tot één oplossing te komen.” 

Ruimte voor individuen

Een tweede trend die Althuisius signaleert, is de  toenemende individualisering, die ook in verkeer- en vervoervraagstukken steeds meer aan bod komt. Enerzijds vanuit de vraag, de consument, de mobilist die op zijn eigen wenken bediend wil worden. Die wil werken, reizen, ontspannen, bewegen op de momenten dat het hem past. En dat bij voorkeur tijd- en locatie onafhankelijk. Anderzijds maakt de technologie het mogelijk om hier invulling aan te geven. Ook in het verkeer. Communicatie- en betaaltechnologie bieden volop kansen voor burgers om hun eigen keuzes te maken én aan leveranciers van nieuwe, baanbrekende diensten om in de individuele behoefte te voorzien. 

“Een interessante ontwikkeling”, vindt Althuisius. “De vraag is vooral welke stappen de grote marktpartijen zetten. Zonder de massa van bijvoorbeeld de grote autofabrikanten zal het langer duren voordat we daadwerkelijk op kunnen schalen qua elektrisch- en autonoom rijden. Wat dat betreft lijkt er wel een doorbraak gaande, nu merken als BMW hun toekomstvisie volledig afstemmen op nieuwe diensten en andere verdienmodellen dan het verkopen van auto’s. ”Wanneer rijdt heel Nederland autonoom? “Dat zal nog wel een tijdje duren. Dus hebben we de komende twintig, dertig, misschien wel veertig jaar met een gemixted systeem te maken. Laten we ons daar in eerste instantie op focussen. En met ons product Smart Traffic maken we het mogelijk om de voordelen van de  technologie van de toekomst naar het heden te halen.”

Focus op ... de mens

Over focus gesproken. In al het technologisch geweld ligt de nadruk vooral op wat er allemaal kan. Dat is mooi en inspirerend, vindt Althuisius. Maar er is uiteindelijk maar één allesbepalende factor: wat wil de mens. Zijn toekomstige generaties inderdaad bereid om hun eigen autobezit op te geven? Is het voor hen geen statussymbool meer? Bieden toekomstige diensten net zo veel gemak, tegen lagere economische en maatschappelijke kosten als een eigen auto voor de deur? Dit is de reden dat we als Sweco naast nieuwe technologie ook inzetten op mens en gedrag. 

Andere producten en diensten?

Gebaseerd op de nieuwe ontwikkelingen, de verschuivende verhoudingen tussen opdrachtgevers en leveranciers, de wisselende coalities waarin Sweco haar diensten aanbiedt, worden naast adviesdiensten ook eigen producten en diensten geïntroduceerd. “Wij hebben Smart Traffic geïntroduceerd, een product waarmee we in Talking Traffic (partnership binnen het Beter Benutten Programma van het Ministerie van IenM) hoge ogen gooien. En we zijn actief in iCentrale, waarin overheden en marktpartijen samenwerken om centrale bediening in verkeers- en bediencentrales slimmer te organiseren, met als doel om diensten door de markt te laten uitvoeren”. 

Andere mensen?

Of al deze ontwikkelingen te realiseren zijn met zijn huidige team? Zeker, vindt Althuisius, al ziet hij wel twee veranderingen: “We groeien snel en nieuwe medewerkers worden nog meer dan in het verleden gescreend op het feit of ze daadwerkelijk wat toevoegen aan het team: wat brengt iemand mee dat we nog niet in huis hebben. Qua kennis, ervaring, persoonlijkheid en competenties. Verder zien we een toename in het aantal medewerkers met een achtergrond in Human Factors, data en ICT.” 

Data

Met het woord data is meteen de laatste fundamentele ontwikkeling genoemd die Althuisius in de markt ziet én waarin hij binnen Sweco veel investeert qua tijd, kennis en netwerk. “Er wordt veel over data en vooral big data gesproken. Voor ons is de kunst om data te vertalen naar informatie en nieuwe data-modellen en analyses te koppelen aan onze jarenlange ervaring met infrastructuur,  verkeerssystemen en -modellen. Door ons aan te sluiten bij organisaties en initiatieven als Connecting Mobility, Connekt, DITCM of Talking Traffic en iCentrale denken we daar actief over mee en pakken we onze rol. En ondanks dat elke marktpartij altijd terecht kijkt naar zijn eigen verdienmodel en -kansen wordt in dat soort gremia wel serieuze stappen gezet op weg naar standaardisatie, open data en (inter)nationaal uit te rollen diensten.”

Lees hier de PDF-versie van het artikel.

 
Auteur: Geert Dijkstra

Rob Althuisius, hoofd mobiliteit bij Sweco.

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.