Veilig de weg op in Suriname

vrijdag 23 februari 2018
timer 3 min

‘Is deze weg verkeersveilig?’, vragen veel inwoners en bezoekers van Paramaribo en andere steden zich wel eens af wanneer zij in Suriname de weg op gaan. Student-onderzoekers Iris de Koe en Kas van 't Loo verrichten pionierswerk in Suriname met een blackspotanalyse volgens de Duurzaam-Veilig-principes. Zij legden verbanden met beschikbare data die verspreid lagen bij diverse instanties.

Met behulp van een blackspotanalyse is onderzocht op welke Surinaamse wegen of weggedeeltes de meeste dodelijke ongevallen hebben plaatsgevonden in de afgelopen zes jaar. Zo zijn 16 blackspotlocaties geïdentificeerd, waarvan 9 in Paramaribo (hier ligt de ongevalsconcentratie 21 maal hoger dan op niet-blackspots), 3 weggedeelten op snelwegen en nog 4 elders in het land.

 

Voor deze locaties zijn de verkeersveiligheidsproblemen onderzocht door op locatie een schouw uit te voeren en door de ongevallendata van de betreffende blackspots te analyseren. Vervolgens is bekeken in hoeverre deze blackspots afwijken van Duurzaam-Veilig-principes.

 

Van de 16 blackspots zouden 10 wegen in de Nederlandse wegcategorisering de benaming gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom krijgen. Meerdere blackspots die onder een bepaalde wegcategorisering vallen, hebben daarentegen vaak niet de kenmerken van het type weg. Zo zijn meerdere blackspots stroomwegen waar veel bestemmingen zich langs de kant van de weg bevinden. Daarnaast bestaan op alle blackspots risico’s voor conflicten tussen automobilisten en (brom)fietsers. En op de meeste blackspots ontbreken een duidelijke asmarkering of fysieke rijbaanscheiding. Bovendien is op meerdere wegen sprake van vervaagde tot geen markering. Ten slotte zijn veel problemen te wijten aan een gebrek aan vergevingsgezindheid. Zo staan op meerdere blackspots obstakels te dicht langs de weg, meestal elektriciteitsmasten. Ook ontbreekt op alle blackspots een redresseerstrook.

 

Met behulp van de Duurzaam-Veilig-principes zijn vervolgens aanbevelingen gedaan voor 3 van de 16 blackspotlocaties. Zo is de belangrijkste aanbeveling op een van de locaties het verbeteren van de homogeniteit door de verschillende weggebruikers elk hun eigen voorzieningen te geven. Bij een volgende blackspot op een stroomweg betreft de aanbeveling het verbeteren van de herkenbaarheid. De huidige vormgeving van het alignement is niet voorspelbaar voor weggebruikers en sluit niet aan bij hun verwachtingen van een stroomweg.

 

Ongevallendata

Naast infrastructurele maatregelen kunnen ook ongevallendata beter worden gearchiveerd. Voor het vergaren van ongevallendata tijdens de studie is data opgevraagd bij verschillende partijen. Bij geen van deze partijen was sprake van een gebruiksvriendelijke geautomatiseerde database. Bij een aantal partijen gaat het om een handgeschreven database. Daarnaast ontbreekt in bepaalde databases veel relevante ongevalleninformatie die nodig is om een ongeval goed te kunnen analyseren.

Het verbeteren van het registreren van ongevallendata zou kunnen door het uitbreiden van de databases met meer data over het ongeval. Hiervoor zou een standaardlijst opgesteld kunnen worden met alle relevante informatie over een ongeval. Het verdient aanbeveling de blackspotanalyse periodiek te herhalen en uit te breiden naar een analyse van ongevallen met ernstig letsel en zelfs ongelukken met blikschade.

 

Klik hier voor het onderzoeksrapport 'Is deze weg verkeersveilig?'

 
Auteur: Iris de Koe, Kas van 't Loo, Adriaan Walraad, Pau Tjioe Kho (Hogeschool Windesheim Flevoland)

Jaggernath Lachmonstraat, een van de belangrijkste verkeersaders in Paramaribo.

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden