Veilig naar school

dinsdag 15 december 2009

Veilig naar school

Subjectieve verkeersveiligheid in schoolzones

 

Auteur:

Erik Reimert, student verkeerskunde Christelijke Hogeschool Windesheim

Een samenvatting van dit artikel is gepubliceerd in Verkeerskunde 8/2009

 

 

De verkeersveiligheid bij basisscholen is een groot goed. Om de veiligheid te bevorderen zijn op sommige plaatsen schoolzone’s aangelegd. Een schoolzone bestaat uit een aantal maatregelen, waaronder een schoolzone markering, gekleurde paaltje en blauwe cirkels. Student verkeerskunde Erik Reimert van Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle heeft onderzocht welke van de deelmaatregelen het meeste invloed hebben op de subjectieve verkeersveiligheid van ouders die hun kinderen naar de betreffende school brengen.

Nader inzicht in de bronnen van de subjectieve verkeersveiligheid rond schoolzones is interessant vanwege de discussie over blauwe cirkels. Volgens sommigen zijn de blauwe cirkels glad bij regenachtige omstandigheden en als zodanig een potentiële bron van objectieve verkeersonveiligheid. Als de blauwe cirkels niet functioneel zijn dan is het gebruik ervan te heroverwegen.

 


Schoolzone De Esmoreit Luttenberg

Voor het onderzoek zijn 101 ouders en verzorgers geënquêteerd die hun kinderen naar een school met een schoolzone brengen. In totaal is bij vijf schoolzone’s met ‘blauwe cirkels’ geënquêteerd: ‘t Kompas in Radewijk (een eenvoudige schoolzone), de Bongerd in Nijverdal (een uitgebreide schoolzone), de Esmoreit in Luttenberg, de Gerardus Majellaschool in Broekland en De Drie Linden in Hellendoorn (alle drie gemiddelde schoolzones). In de enquête zijn de deelmaatregelen aan de ouders voorgelegd, met daarbij de vraag of de betreffende maatregel volgens de geënquêteerde voor een toe- of een afname van de veiligheid zorgt. De bevraagde maatregelen zijn: gekleurde paaltjes, controle van de politie, voorlichting en educatie door school, gemeente en/of politie, de schoolzone markering, de blauwe cirkels, en de bebording (overstekende kinderen en schoolzone-borden)

 

Enquêtering Gerardus Majellaschool Broekland

 

Uit de enquête blijkt dat de gekleurde paaltjes, de schoolzone markering zelf, de blauwe cirkels en de voorlichtende activiteiten door de ouders en verzorgers het meest bijdragen aan het bevorderen van de veiligheidsbeleving in een aangelegde schoolzone. In de bovenstaande tabel is alleen het percentage ouders/verzorgers weergegeven die aangegeven hebben dat de verschillende maatregelen voor een sterke toename van de veiligheid en een kleine toename van de veiligheid zorgen. De geënquêteerden konden ook kiezen voor de antwoorden: geen verandering, kleine afname veiligheid en sterke afname veiligheid. Deze percentages zijn omwille van de leesbaarheid achterwege gelaten.

De gekleurde paaltjes en de schoolzone markering lijken op basis van deze gegeven het meeste effect te hebben. De blauwe cirkels dragen eveneens bij aan het bevorderen van de subjectieve veiligheid, maar zijn niet de meest effectieve factor. Op de vraag waarom het veiliger is geworden zeiden de meeste mensen dat het verkeer door de maatregelen alerter is geworden op de kinderen.

Conclusie
Uit de uitkomsten van de verschillende vragen bleek dat een kleine meerderheid, 59,5 %,  van de 101 geënquêteerde ouders/ verzorgers vond dat de blauwe cirkels een positieve bijdrage leveren aan de subjectieve verkeersveiligheid. Deze 59,5 % is op 7 % nauwkeurig. Het werkelijke aantal kan dus minimaal 52,5 % of maximaal 66,5 % zijn. 52.5 % is meer dan 50 % waardoor gezegd kan worden dat de meeste mensen vinden dat de ‘blauwe cirkels’ voor een toename van de veiligheid zorgen. Dit resultaat is op 90 % betrouwbaar.

Bronnen
[ A ]      Auteur onbekend. In: www.motorrijdersactiegroep.nl. Beschikbaar via: http://www.motorrijdersactiegroep.nl/cmsms/index.php?page=blauwe-cirkels (Bezocht op 7 juli 2009).

[ B ]     Auteur onbekend. In: http://www.sallandcentraal.nl. Beschikbaar via: http://www.sallandcentraal.nl/article.php?action=showarticle&id=10891 (Bezocht op 7 juli 2009).

 
Auteur: Joske van Lith

verkeerskunde artikel
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.