Veiligheid als kern en uitgangspunt

woensdag 8 mei 2024

Vialis start altijd met de vraag: ‘Hoe draagt dit bij aan het verhogen van de veiligheid?’ Een vraag die niet bij iedereen top-of-mind is. Maar veiligheid is bij ons echt verankerd in ons doen en laten.

Waar bedrijven vroeger startten met de vraag wat het project opbracht, gaat het nu over het veilig en leefbaar houden van Nederland. En wij beseffen heel goed dat we hier als marktpartij een groot aandeel in hebben.

Wij denken dat samenwerken, met de huidige uitdagingen in de markt, belangrijker is dan ooit. Want met de beperkte ruimte, moeten we slimmer omgaan met bestaande infrastructuur en toekomstgericht blijven denken. Ook kritisch kijken naar de data die beschikbaar is en bijsturen waar dat kan.

Nog mooier zijn de oplossingen die ontstaan vanuit een samenwerking en nu daadwerkelijk een grote bijdrage leveren aan de veiligheid in een omgeving. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van de Veiligheidsindicator, samen met Walraad Verkeersadvies.

Veiligheidsindicator

Deze oplossing geeft snel inzicht in de risico’s op kruispunten vóórdat er ongevallen gebeuren. Waar we in het verleden vaak data achteraf analyseerden, is deze oplossing gericht op het vooraf voorkomen en daarop sturen, door bijvoorbeeld preventief handhaving in te zetten of toch alvast een aanpassing te maken in de regeling van een kruispunt.

Ook bij een project voor ProRail voor IC Berlijn is te zien dat er vooraf geïnvesteerd wordt in het grondig onderzoeken van mogelijke problemen. De oplossing wordt hier dan op afgestemd. Zo hebben we, samen met ProRail, uiteindelijk meer dan 3600 tiltmeters geïnstalleerd om de veiligheid op het spoor te waarborgen door eventuele afwijkingen aan het spoor snel te detecteren. Veiligheid is ook hierbij een belangrijke drijfveer.

Brain Based Safety

Ik vind het goed om te zien dat we op het gebied van veiligheid geen concessies doen. Veiligheid blijft onderdeel van onze gesprekken met klanten, partners en collega’s. Ook op onze projecten vinden we veilig werk enorm belangrijk en hierin ontwikkelen we ons ook door. Zo zijn we meer dan een jaar geleden gestart met Brain Based Safety, een methode die inspeelt op veiligheid vanuit ons brein: hoe verklaren we veilig én onveilig gedrag? Je leert anders naar onbewust (on)veilig gedrag te kijken en vooral ook te focussen op het positief stimuleren van veilig gedrag. Want het doel is duidelijk:  iedereen elke dag weer veilig thuis!

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief