Verkeerskundige beroepspraktijk voedingsbodem voor studenten

maandag 17 maart 2014
timer 4 min

‘Over 10-15 jaar gaat een grote groep met pensioen en speelt een enorme vervangingsvraag in de infrastructuur. Hoe gaan we daarmee om?’ 

  

Henk Vermeer, opleidingsmanager NHTV  

De opleiding Mobiliteit van NHTV internationaal hoger onderwijs in Breda is één van de drie hbo-instellingen in Nederland waar de ontwikkelingen op verkeerskundig vlak op de voet worden gevolgd. Door te anticiperen op de toekomst en het curriculum te optimaliseren, wordt de nieuwe generatie verkeerskundigen klaargestoomd voor de toekomst. We spreken met Henk Vermeer, opleidingsmanager.

Binnen NHTV maakt de opleiding Mobiliteit, samen met de opleidingen Ruimtelijke Ordening & Planologie en Urban Design, deel uit van het cluster Built Environment. ‘In de praktijk zien we dat steeds vaker een link wordt gelegd tussen ruimte en mobiliteit,’ licht Vermeer toe. ‘De werelden van planologen en verkeerskundigen groeien naar elkaar toe.’ Dat leidt er zelfs toe dat bovengenoemde opleidingen vanaf september 2015 opgaan in één opleiding Built Environment, waarbij Mobiliteit uiteraard als specialisatie blijft bestaan.

Vervangingsvraag
Hoewel de arbeidsmarkt voor verkeerskundigen nu niet optimaal is, komt daar zeker verandering in. ‘Over 10 tot 15 jaar gaat een grote groep verkeerskundigen met pensioen. Tegelijkertijd speelt er rond die tijd een enorme vervangingsvraag in de infrastructuur. Veel bruggen en viaducten zijn net na de oorlog gebouwd en zijn bijna afgeschreven. Het is de vraag hoe we daarmee omgaan. Het is misschien niet meer vanzelfsprekend dat een brug één op één wordt vervangen. Wordt het civieltechnisch opgelost, wordt het een mobiliteits- en ruimtevraagstuk of wordt gekeken naar de gedragscomponent? Maar hoe pak je zulke projecten op, als er zoveel kennis en ervaring wegvloeit?’ Een gestage instroom van nieuwe verkeerskundigen is dus zeker een must.

Technologie
Vermeer ziet nog een belangrijk aandachtspunt: ‘Technologie gaat steeds meer een rol spelen. Als je alleen al kijkt naar de invloed van het navigatiesysteem op het rijgedrag en de route; dat is enorm. De ontwikkelingen gaan razendsnel en hebben grote invloed op de verkeerskundige wereld, zowel als het gaat om duurzaamheid als om veiligheid. Daarbij zijn niet uitsluitend de ingenieursbureaus, maar ook bedrijven als Siemens en Philips de spelers op het veld.Het spreekt voor zich dat we dit soort technologische ontwikkelingen in ons curriculum opnemen. Want zelfs als blijkt dat we over x jaar allemaal in een automatisch bestuurde auto rijden, moet de verkeersregeltechniek toch op de één of andere manier worden geprogrammeerd.’

Gedragsbeïnvloeding
Ook gedragsbeïnvloeding staat in de belangstelling. ‘Er is steeds meer aandacht voor het beheersen van verkeersstromen. Je merkt dat met name grote organisaties - zoals ziekenhuizen, universiteiten en hogescholen - hiermee aan de slag gaan. Hoe krijgen we mensen uit de auto en stimuleren we ze op een andere manier te reizen? Dat vergt een andere manier van denken, waarbij inzicht in verkeerspsychologie een vereiste is.’

Internationalisering
Een laatste belangrijke pijler is internationalisering. ‘We merken dat bijvoorbeeld in Azië en Brazilië de urbanisatie en de welvaart toenemen. Het aantal auto’s groeit en de steden slibben dicht. Er is dus meer kennis nodig om deze problematiek het hoofd te bieden. Het is mooi als we daar een bijdrage aan kunnen leveren. Tegelijkertijd is het voor ons goed om samen met lokale mensen de situatie ter plekke te bestuderen en onderzoeken. Zo leren we van elkaar. Ik zie dat echt als een verrijking van onze opleiding.’

Werkveld als voedingsbodem
‘Als school moet je de ontwikkelingen in de maatschappij nauwgezet volgen. Eigenlijk moet je ze steeds een stap vóór zijn, zodat je kunt anticiperen en je curriculum aanpassen.’ Om dat zo goed mogelijk te doen, zijn de opleidingen Mobiliteit uit Breda, Zwolle en Leeuwarden, samen met particuliere mobiliteitsopleidingen, met elkaar in overleg om gezamenlijk oplossingen te vinden. Door kennis en ervaring delen, bieden ze onderwijs dat aansluit op de wensen en vraagstukken uit de markt en dat inspeelt op de toekomstige behoefte aan kennis.

Daarnaast is input en feedback vanuit het werkveld natuurlijk van essentieel belang. De opleiding Mobiliteit in Breda heeft zo’n drie keer per jaar overleg met een werkveldcommissie, om voeling te houden met praktijk. In die commissie zitten vakmensen die bij bijvoorbeeld overheden, Rijkswaterstaat, ingenieurs-, onderzoeks- en adviesbureaus werken. Dit structurele contact vormt de voedingsbodem van de ontwikkelingen binnen de opleiding mobiliteit. ‘Op basis hiervan verleggen we accenten en ontwikkelen en verbeteren we ons curriculum. Zo blijven we voldoen aan de vraag uit de verkeerskundige markt en leveren we afgestudeerden af die voldoen aan de eisen die het werkveld aan ze stelt. Nu én in de toekomst.’

terug naar dossier

 
Auteur: Margriet Verhoog

verkeerskunde artikel
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.