‘We kunnen leren van het buitenland op basis van de feiten’

vrijdag 21 december 2018
timer 4 min
Waar Nederland de afgelopen jaren vooral bekend stond als land waar intelligente transportsystemen (ITS) worden getest, in 2019 gaan we die innovaties juist toepassen in de praktijk. Dat vertelt Marije de Vreeze, manager ITS Netherlands bij Connekt. “We moeten meer naar buitenlandse voorbeelden kijken en de discussie met elkaar niet uit de weg gaan. We kunnen van elkaar leren.”

In de mobiliteitswereld ziet De Vreeze de verhoudingen van het maatschappelijk debat doorklinken: mensen nemen een standpunt in en vermijden de discussie. Terwijl we volgens De Vreeze juist de discussie meer moeten aangaan op basis van de feiten: “Daarmee creëren we begrip voor elkaar.”

Toepassen in de praktijk
De Vreeze vertelt dat Connekt, een netwerk van bedrijven, overheden en kennisinstellingen, juist wél op basis van die feiten de discussie aan wil gaan, door de impact van maatregelen in kaart te brengen en ontwikkelingen meetbaar te maken. 

Begin oktober verstuurde minister Van Nieuwenhuijzen de brief ‘Smart mobility Dutch reality’ naar de Tweede Kamer. Daarin stond dat Nederland zich internationaal heeft opgewerkt tot koploper in het veld van de smart mobility en zich de huidige kabinetsperiode meer wil richten op het toepassen en het gebruik ervan in de bestaande praktijk.

Juiste mensen om de tafel krijgen
Zo worden onder meer de zeven landelijke MaaS-pilots, ondersteund door het ministerie van I&W, uitgerold. Veel van de Connekt-leden zijn actief nieuwe diensten aan het ontwikkelen. En daarin is die discussie erg van belang aldus De Vreeze. “Onze leden signaleren bepaalde barrières: ze lopen tegen bureaucratie aan of hebben te maken met technologische hobbels of lopen met vragen over de impact van nieuwe ontwikkelingen. Dan moeten overheden en bedrijven, maar vooral de juiste personen, dus met elkaar om tafel.” 

Ze noemt als voorbeeld de discussie over mogelijkheden voor betalen in het OV bij MaaS-diensten. “In dat gesprek moet naast TLS, de partij achter de ov-chipkaartdata, ook een creditcarddienst als VISA aan tafel zitten. Die moeten we erbij betrekken.”

Een ander voorbeeld vindt ze in de stadslogistiek. “Je ziet dat gemeenten steeds vaker milieuzones instellen, maar dat zijn hele enkelvoudige normen. Dat moet flexibeler kunnen – en veel van onze leden hebben hiervoor oplossingen, die wij in 2019 verder met ze uitwerken tot een Intelligent Access Program. De Nederlandse markt is dan eigenlijk al te klein, dus we bekijken dit echt als een exportproduct.”

Kijk naar het buitenland
In het buitenland is bovendien al veel geëxperimenteerd en uitgeprobeerd. Dus als we willen weten wat in Nederland werkt, hoeven we maar naar het buitenland te kijken. De Vreeze zegt dat Nico Larco, professor aan de Universiteit van Oregon, vertelde dat de e-scooter in Amerika al binnen twee weken nadat deze op de markt kwam, winstgevend werd. “Dat betekent dus dat die ontwikkeling onomkeerbaar is. Als stad moet je al gaan nadenken hoe je e-scooters wilt toelaten, hoe je dat wilt reguleren.”

En dat is niet het enige buitenlandse voorbeeld waar we lering uit kunnen trekken. In Finland staat MaaS hoog op de beleidsagenda. En in Wenen wordt de smart city-wijk?Seestadt?Aspern ontwikkeld, waar de overheid meer nieuwe toepassingen toelaat en reguleert. Uit die buitenlandse voorbeelden kunnen wij lering trekken: willen wij het ook zo doen?” 

Waar staan we met smart mobility?
In 2019 wil Connekt graag een overzicht maken voor waar Nederland staat op het gebied van smart mobility. “De kennis en kunde uit ons netwerk willen we ophalen en samenbrengen in een Outlook voor Smart Mobility: met een breed gedragen beeld van haalbare routes naar een bereikbaarder, veiliger en duurzamer mobiliteitssysteem in 2030 en 2050, gebaseerd op feiten.” 

 

Voor de logistieke sector is er in 2018 al zo’n overzicht gemaakt, op basis van gegevens vanuit het netwerk. “We kwamen erachter dat we, ondanks dat er al veel is geëlektrificeerd in de stadslogistiek, het nog zes keer beter moeten doen om de duurzaamheidsdoelen te behalen. Zo’n Outlook helpt om inzicht te krijgen.”

Veel regelgeving voor smart mobility wordt op Europees niveau gemaakt. In dat kader is de samenwerking met Ertico, de Europese ITS-organisatie, erg waardevol. “Komend jaar vindt het ITS Europe Congres plaats in de Brainportregio Eindhoven. We verwachten meer dan 3000 bezoekers vanuit meer dan 40 landen.”

Wat De Vreeze betreft komt de organisatie van het Europese ITS-congres op een perfect moment, na de jaren van experimenteren: ”Met dit congres laten we de wereld zien wat we al doen, het thema is dan ook: Fulfilling ITS Promises.”

Marije de Vreeze, manager ITS Netherlands bij Connekt .

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.