WEEK 35: 21-29 augustus

maandag 2 september 2013
timer 5 min

Bekijk hier de agenda van de Tweede Kamer voor de komende weken

 

I&M Kamerstukken

Besluiten inzake middellange termijn maatregelen van het project Openbaar Vervoer Schiphol Amsterdam Almere Lelystad (OV SAAL MLT)

Kamerstuk | 28-08-2013

Wijziging vervoerconcessie hoofdrailnet

Kamerstuk | 28-08-2013

Beschikking wijziging vervoerconcessie

Besluit | 28-08-2013

Brief aan voorzitter van het Locov over wijzigingen vervoerconcessie

Brief | 28-08-2013

Brief van Locov betreffende advies wijzigingen huidige vervoerconcessie hoofdrailnet

Brief | 28-08-2013

Aanbieding tweede nota van wijziging bij wetsvoorstel 32 766

Kamerstuk | 28-08-2013

(over het maximeren van de prijs van het rijbewijs)

Antwoorden Kamervragen “Betrokkenheid regionale vervoerders bij Lange Termijn Spooragenda”

Kamerstuk | 28-08-2013

Brief ProRail

Brief | 28-08-2013

Verslag Overleg Infrastructuur en Milieu

Brief | 28-08-2013

 

Voortgangsrapportage en projectenboek Crisis- en herstelwet

Kamerstuk | 28-08-2013

Voortgangsrapportage 2012-2013

Rapport | 28-08-2013

Crisis- en herstelwet projecten in beeld 5e en 6e tranche

Rapport | 28-08-2013

 

Commissiemededeling EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering

Kamerstuk | 28-08-2013

Overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport van juli 2013

Kamerstuk | 28-08-2013

Overzicht publicaties ILT 2013

Rapport | 28-08-2013

 

Reactie op rappelbrief d.d. 27 juni 2013 over een overzicht van openstaande spoortoezeggingen

Kamerstuk | 27-08-2013

Genummerd overzicht gerappelleerde toezeggingen

Rapport | 27-08-2013

 

Verslag Informele Milieuraad 15-17 juli 2013 te Vilnius

Kamerstuk | 27-08-2013

Verslag van de Informele Milieuraad in Vilnius, Litouwen d.d. 15-17 juli 2013

Rapport | 27-08-2013

 

Beantwoording Kamervragen van de leden Van Veldhoven en Pia Dijkstra (beiden D66) en Voortman (GroenLinks) over autisme en rijbewijskeuringen

Kamerstuk | 22-08-2013

Advies van de Gezondheidsraad over de periodieke herkeuringseis in geval van autisme

Kamerstuk | 22-08-2013

Startbeslissingen MIRT-Verkenningen A58 Eindhoven - Tilburg en N65 Vught - Haaren

Kamerstuk | 22-08-2013

Framenummerverplichting en de aanpak van fietsendiefstal

Kamerstuk | 21-08-2013

Regioplan Ex Ante Evaluatie Framenummerverplichting

Rapport | 21-08-2013

 

FIN Kamerstukken

Beantwoording vragen Tweede Kamer over de verkoop van Syntus

Antwoorden van minister Dijsselbloem (Fin) op vragen van de Kamerleden Mulder en De Rouwe (beide CDA) over de verkoop van Syntus.

Kamerstuk: Kamervragen | 28-08-2013

EZ Kamerstukken

Beantwoording Kamervragen over gevolgen faillissement en herstart van Better Place inzake accu-oplaadstations

Antwoorden van minister Kamp (EZ) op vragen van het Kamerlid Van Bommel (SP) aan de Tweede Kamer over de gevolgen van het ...

Kamerstuk: Kamervragen | 26-08-2013

V&J Kamerstukken

Antwoorden kamervragen over recordopbrengst boetes en onduidelijkheid rond 130 km u wegen

Kamerstuk | 23-08-2013

Antwoorden kamervragen over files door flitsteams

Kamerstuk | 20-08-2013

BZK Kamerstukken

Grensbedragen voor procedures Aanbestedingswet 2012 onder de drempelwaarde

Deze circulaire heeft als doel de grensbedragen voor het gunnen van opdrachten onder de drempelwaarden voor Europese ...

Circulaire | 26-08-2013

Staatsblad

stb-2013-333: Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Wet van 19 juni 2013 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de modernisering van de wijze van tenaamstelling van kentekenbewijzen en enkele andere wijzigingen van uiteenlopende aard

Staatscourant

Stcrt-2013-24049: Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 21 augustus 2013, nr. IENM/BSK-2013/142656, tot wijziging van de Regeling schorsing geldigheid kentekenbewijs

Stcrt-2013-24048: Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 21 augustus 2013, nr. IENM/BSK-2013/169683, houdende vaststelling van de Regeling verzekeringsplaten voor niet-kentekenplichtige Motorrijtuigen

Stcrt-2013-24023: Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bekendmaking van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 20 augustus 2013, nr. IENM/BSK-2013/177952, van diverse EU-verordeningen en ENL EU-richtlijn betreffende de Regeling Voertuigen

Definitieve Kamerstukken

kst-33441-12 : Tweede Kamer der Staten-Generaal

Gewijzigd amendement van het lid van Gerven ter vervanging van nr. 10 over het laten bestaan van de specifieke uitkering.

kst-33400-A-111 : Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de Startbeslissing Verkenning A2 ’t Vonderen - Kerensheide

kst-33605-XII-8 : Tweede Kamer der Staten-Generaal

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2012; Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 juli over jaarverslagen Infrastructuur en Milieu

kst-29984-417 : Tweede Kamer der Staten-Generaal

Spoor: vervoer- en beheerplan; Motie; Gewijzigde motie van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber (t.v.v. 29984, nr.349) over reserveren voor de Fyra

kst-33546-11 : Tweede Kamer der Staten-Generaal

EU-voorstel: Het vierde spoorpakket COM (2013) 25; Brief Europese Commissie; Brief van de Europese Commissie inzake de reactie op het gemotiveerd advies van de Tweede Kamer over de EU-voorstellen over verordening marktopening binnenlands passagiersvervoer per spoor COM (2013) 28 en richtlijn gemeenschappelijke Europese spoorwegruimte inzake marktopening passagiersvervoer en beheer infrastructuur COM (2013) 29

Definitieve Kamervragen met antwoord

ah-tk-20122013-3001 : Tweede Kamer der Staten-Generaal

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over het feit dat de regering, ondanks veel toezeggingen, nooit een plan gemaakt heeft om ingezetenen van Nederland met een buitenlands kenteken, belasting te laten betalen

ah-tk-20122013-2997 : Tweede Kamer der Staten-Generaal

Antwoorden op vragen van het lid Ziengs over het aanbesteden van onderhoud en reparatie

ah-tk-20122013-1303 : Tweede Kamer der Staten-Generaal

Antwoord op vragen van de leden Hoogland en Otwin van Dijk over het bericht «Achterhoek is spoorproblemen spuugzat»

ah-tk-20122013-2984 : Tweede Kamer der Staten-Generaal

Antwoord op vragen van het lid Van Tongeren over het bericht dat een klokkenluider melding maakt van falende controle bij de bouw van de A4 Midden Delfland

Definitieve Kamervragen zonder antwoord

kv-tk-2013Z16013 : Tweede Kamer der Staten-Generaal

De immer oplopende Fyra-kosten

kv-tk-2013Z16010 : Tweede Kamer der Staten-Generaal

Het bericht ‘Belgen tegen lijn Den Haag-Brussel’

 
Auteur: Joske van Lith

verkeerskunde artikel

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden