WEEK 37: 6-12 september

maandag 16 september 2013
timer 3 min

Bekijk hier de agenda van de Tweede Kamer voor de komende weken

 

I&M Kamerstukken

Beantwoording Kamervragen van lid Veldhoven (D66) inzake aanvraag treinpaden Lage Landen Lijn in België

Kamerstuk | 12-09-2013

Beantwoording vragen schriftelijk overleg Transportraad 15 en 16 september 2013

Kamerstuk | 11-09-2013

Antwoorden vragen over SAAL uit AO RRAAM 5 september 2013

Kamerstuk | 11-09-2013

Verzoeken inzake grensoverschrijdende treinverbindingen

Kamerstuk | 10-09-2013

Beantwoording Kamervragen van het lid Elias (VVD) over het verhogen van de maximumsnelheid op de A2

Kamerstuk | 09-09-2013

Maatregelen Schipholtunnel

Kamerstuk | 09-09-2013

Bijlage 1a Brief ProRail Voortgang maatregelen nav het Onderzoek brand- en rookmeldingen Schipholspoortunnel

Brief | 09-09-2013

Bijlage 1b Aanbevelingen

Brief | 09-09-2013

 

Halfjaarlijks rappel toezeggingen

Kamerstuk | 09-09-2013

Toezeggingen - stand van zaken

Brief | 09-09-2013

 

Stimulering geavanceerde biobrandstoffen

Kamerstuk | 06-09-2013

Naleving jaarverplichting 2012 hernieuwbare energie vervoer en verplichting brandstoffen luchtverontreiniging

Rapport | 06-09-2013

Low ILUC potential of wastes and residues for biofuels

Rapport | 06-09-2013

Versnelde invoering geavanceerde biobrandstoffen

Rapport | 06-09-2013

 

Resultaten van de audit naar prestatiegerichte onderhoudscontracten voor het spoor

Kamerstuk | 06-09-2013

Startnotitie Prestatie Gericht Onderhoud Spoor in Nederland

Brief | 06-09-2013

Afschrift brief ProRail inzake Prestatie Gericht Onderhoud (PGO)

Brief | 06-09-2013

Convenant Prestatie Gericht Onderhoud Spoor in Nederland - naar een toekomstbestendig model

Convenant | 06-09-2013

Classificatie van onbeschikbaarheid van het spoor

Brief | 06-09-2013

 

Rapport Capaciteitsverdeling op het Spoor

Kamerstuk | 06-09-2013

I&M Documenten en publicaties

Modelaanpak veilig fietsen

Publicatie | 11-09-2013

FIN Kamerstukken

Aanbieding beantwoording Kamervragen BPM, wegenbelasting, KIA, MIA en Vamil

Aanbiedingsbrief van de staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer, mede namens de minister van Economische Zaken en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-09-2013

Beantwoording Kamervragen BPM, wegenbelasting, KIA, MIA en Vamil

De staatssecretaris van Financiën informeert de Tweede Kamer, mede namens de minister van Economische Zaken en de ...

Kamerstuk: Kamervragen | 12-09-2013

 

Onderzoeksopdracht kruissubsidie NS-Qbuzz

Minister Dijsselbloem van Financiën informeert de Tweede Kamer over de onderzoeksopdracht over kruissubsidie bij de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-09-2013

EZ Kamerstukken

Kamerbrief over Energieakkoord voor Duurzame Groei

Brief van minister Kamp (EZ), mede namens minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en staatssecretaris Mansveld (IenM), aan de Tweede ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-09-2013

Energieakkoord voor duurzame groei

Het akkoord biedt een langetermijnperspectief met afspraken voor de korte en middellange termijn, creëert vertrouwen en ...

Convenant | 06-09-2013

Overzicht budgettaire gevolgen Energieakkoord

Overzicht van de consequenties van het Energieakkoord voor de rijksbegroting.

Regeling | 06-09-2013

 

Stenografisch verslag plenair (ongecorrigeerd)

10 september 2013

                Regeling van de werkzaamheden

GroenLinks krijgt geen steun hebt voor het houden van een debat over schone lucht bij steden. Een aantal partijen verzocht om een brief. Daarna wordt bekeken hoe hiermee om te gaan

Staatscourant

Stcrt-2013-25701: Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Stimulering fietsprojecten, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Stcrt-2013-25653: Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Mededeling van de implementatie van richtlijn nr. 2011/76/EU van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2011 tot wijziging van de Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware voertuigen (PbEU 2011, L269)

Definitieve Kamerstukken

kst-32766-9: Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het vaststellen van emissieklassen van motorvoertuigen, het opnemen van enkele bepalingen met betrekking tot voertuigonderdelen die niet dienen te zijn goedgekeurd voor de toelating tot het verkeer op de weg en het maximeren van de prijs van het rijbewijs Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging

Definitieve Kamervragen zonder antwoord

kv-tk-2013Z16777: Tweede Kamer der Staten-Generaal

De ongezonde lucht in grote steden

kv-tk-2013Z16774: Tweede Kamer der Staten-Generaal

30 km zones

kv-tk-2013Z16769: Tweede Kamer der Staten-Generaal

Het Bericht 'Tunnel Levert ING miljoenen op'

kv-tk-2013Z16764: Tweede Kamer der Staten-Generaal

De recidive van verkeersovertreders die een verplichte verkeerscursus hebben gevolgd

 
Auteur: Joske van Lith

verkeerskunde artikel

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden