WEEK 38: 13-19 september

maandag 23 september 2013
timer 4 min

Bekijk hier de agenda van de Tweede Kamer voor de komende weken

 

I&M Kamerstukken

Vragen lid Van Veldhoven (D66) over de almaar oplopende kosten Fyra (ingezonden 22 augustus 2013)

Kamerstuk | 19-09-2013

Aanbieding concept kabinetsreactie groenboek ‘Een 2030 raamwerk voor klimaat- en energiebeleid’

Kamerstuk | 19-09-2013

Evaluatie dubbeltariefsysteem taxi

Kamerstuk | 18-09-2013

Effecten invoering dubbeltariefsysteem straattaxi

Rapport | 18-09-2013

 

Geannoteerde agenda Transportraad 10 oktober 2013

Kamerstuk | 18-09-2013

Samenvatting geannoteerde agenda EU Transportraad 10 oktober 2013

Rapport | 18-09-2013

Voortgangsoverzicht Europese Infrastructuur en Milieu dossiers

Rapport | 18-09-2013

Schultz en Mansveld: juist nu blijven investeren in bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland

Publicatie | 17-09-2013

Infrafonds

Publicatie | 17-09-2013

XII Infrastructuur en Milieu Rijksbegroting 2014

Begroting | 17-09-2013

A Infrastructuurfonds Rijksbegroting 2014

Begroting | 17-09-2013

MIRT Projectenboek 2014

Publicatie | 17-09-2013

Begroting IenM 2014

Publicatie | 17-09-2013

Organogram ministerie van Infrastructuur en Milieu

Organisatiestructuur van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (sept 2013)

Brochure | 17-09-2013

Besluit tot wijziging en intrekking van diverse besluiten ter uitvoering van verordeningen betreffende de typegoedkering van motorvoertuigen

Kamerstuk | 17-09-2013

Besluit tot wijziging en intrekking van diverse besluiten ter uitvoering van verordeningen

Besluit | 17-09-2013

 

Toezegging Belastingplan 2013 over de ontwikkeling van de nieuwverkopen 2013

In deze brief voldoet staatssecretaris Weekers (Fin) aan zijn toezegging, gedaan bij de behandeling van het Belastingplan 2013 om ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-09-2013

Brief over Fiscale Toezeggingen en moties

De staatssecretaris van Financiën informeert de Tweede Kamer over diverse fiscale toezeggingen en moties.

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-09-2013

Brief over Grenseffectenrapportage

De staatssecretaris van Financiën informeert de Tweede Kamer over de grenseffectenrapportage.

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-09-2013

Grenseffectenrapportage

De staatssecretaris van Financiën informeert de Tweede Kamer over de grenseffectenrapportage.

Rapport | 17-09-2013

 

Rijksprogramma Structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer

Kamerstuk | 16-09-2013

Schriftelijke reactie op vragen uit het AO biobrandstoffen van 11 september 2013

Kamerstuk | 16-09-2013

Beantwoording Kamervragen over de verkeersveiligheid op de A15

Kamerstuk | 13-09-2013

Publicaties ILT van augustus 2013

Kamerstuk | 13-09-2013

I&M Documenten en publicaties

Social media en verkeer gaan niet samen

Houd in het verkeer je aandacht op de weg en niet op je smartphone. Dat is de boodschap van de publiekscampagne die vandaag van ...

Video | 19-09-2013

V&J Kamerstukken

Antwoorden kamervragen over 30 km zones

Kamerstuk | 18-09-2013

Antwoorden kamervragen over de aanpak van scooterhufters in Amsterdam

Kamerstuk | 16-09-2013

Antwoorden kamervragen over ambassades en diplomaten die hun boetes niet betalen

Kamerstuk | 12-09-2013

Besluitenlijst Vaste Commissie I&M 18 september 2013

Begroting 2014

Minister wordt verzocht de Kamer uiterlijk op 18 november 2013 schriftelijk te informeren over de uitkomsten van de bestuurlijke overleggen over de niet-watergerelateerde MIRT-projecten.

Fiche: Besluit en verordening eCall - 22112-1671

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Transportraad op 2 oktober.

32 766, Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het vaststellen van emissieklassen van motorvoertuigen, het opnemen van enkele bepalingen met betrekking tot voertuigonderdelen die niet dienen te zijn goedgekeurd voor de toelating tot het verkeer op de weg en het maximeren van de prijs van het rijbewijs.

Is op 4 september 2013 aangemeld voor plenaire behandeling. De commissie heeft daarbij de verwachting uitgesproken dat het als hamerstuk kan worden afgedaan.

Verzoek van het lid Hoogland (PvdA) om de staatsecretaris te vragen de Kamer per brief te informeren over de stand van zaken van gebruik van ''open data'' in het OV.

Besluit: Staatssecretaris verzoeken om de Kamer per brief te informeren over de stand van zaken van het gebruik van ''open data'' in het openbaar vervoer.

Staatsblad

stb-2013-341 : Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Besluit van 30 augustus 2013 tot wijziging van het Besluit van 16 september 1965, houdende vaststelling van het bewijs van verzekering voor de niet-kentekenplichtige motorrijtuigen en enkele regelen met betrekking tot het bewijs van vrijstelling (Stb. 1965, 414) in verband met de vaststelling van de kenmerken van de verzekeringsplaat

Staatscourant

stcrt-2013-25625 : Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 12 september 2013, nr. IenM/BSK-2013/208638, tot wijziging van de Subsidieregeling emissiearme taxi’s en bestelauto’s en de Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen

Definitieve Kamerstukken

kst-29398-378 : Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maatregelen verkeersveiligheid; Brief regering; Voorhangprocedure ontwerp van een besluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratief-rechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en het besluit OM-afdoening in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven

Definitieve Kamervragen met antwoord

ah-tk-20132014-17 : Tweede Kamer der Staten-Generaal

Antwoord op vragen van de leden Oskam en Omtzigt over het bericht dat slechts ongeveer de helft van de diplomaten in Den Haag hun verkeersboete betaalt

Definitieve Kamervragen zonder antwoord

kv-tk-2013Z17224 : Tweede Kamer der Staten-Generaal

Het plankgasplannetje op de A2

 
Auteur: Joske van Lith

verkeerskunde artikel

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden