WEEK 39: 20-26 september

maandag 30 september 2013
timer 4 min

Bekijk hier de agenda van de Tweede Kamer voor de komende weken

 

I&M Kamerstukken

Bestuurlijke overeenkomst Rijnlandroute en Startbeslissing verbreding A4 Vlietland - N14

Kamerstuk | 26-09-2013

Bestuurlijke overeenkomst Rijnlandroute

Convenant | 26-09-2013

Startbeslissing Verbreding A4 Vlietland - N14

Convenant | 26-09-2013

 

Reactie uitgangspuntennotitie Groot Project ERTMS

Kamerstuk | 26-09-2013

Geannoteerde Agenda EU-Milieuraad 14 oktober 2013

Kamerstuk | 26-09-2013

Geannoteerde Agenda Milieuraad 14 oktober 2013

Brief | 26-09-2013

Voortgangsoverzicht Europese Infrastructuur en Milieu dossiers

Brief | 26-09-2013

 

Nederlandse inzet klimaatconferentie Warschau

Kamerstuk | 26-09-2013

Toezegging over de kwaliteit van rijinstructeurs en rijscholen

Kamerstuk | 26-09-2013

Beantwoording Kamervragen van het lid Bashir (SP) over forse groei rijscholen is ongewenst

Kamerstuk | 26-09-2013

Evaluatie Wet Rijonderricht Motorrijtuigen

Kamerstuk | 26-09-2013

Evaluatie Wet Rijonderricht Motorrijtuigen - Een onderzoek naar de herzieningen van 2009

Rapport | 26-09-2013

 

Beantwoording Kamervragen van het lid Kuiken (PvdA) over recidive na educatieve verkeersveiligheidsmaatregelen

Kamerstuk | 26-09-2013

Bijdrage aan consultatie Europese Commissie inzake onderzoek en innovatie spoorwegen horizon 2020

Kamerstuk | 23-09-2013

Vragenlijst consultatie

Brief | 23-09-2013

 

Beantwoording Kamervragen van het lid Van Veldhoven over het bericht "Tunnel levert ING miljoenen op".

Kamerstuk | 23-09-2013

Informatie over ontwikkelingen bij het project Schiphol-Amsterdam-Almere A1/A6/A9

Kamerstuk | 23-09-2013

Beantwoording Kamervragen van de leden De Rouwe en Van Hijum (beiden CDA) over het bericht dat Rijkswaterstaat voorbereidingen treft voor een bezuiniging op de bediening van sluizen en bruggen.

Kamerstuk | 23-09-2013

8e Voortgangsbrief Aanvalsplan OV-chipkaart

Kamerstuk | 23-09-2013

Bevindingen monitor prijseffecten

Rapport | 23-09-2013

Percentage incomplete transacties (4€) ten opzichte van het totaal aantal ritten met de OV-chipkaart juli 2012 - maart 2013

Brief | 23-09-2013

 

Beter Benutten

Informatie krant over het programma Beter Benutten.

Brochure | 20-09-2013

Beantwoording Kamervragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) over mogelijke monopolievorming bij de nationale databank OV in relatie tot de recente DDoS-aanvallen.

Kamerstuk | 20-09-2013

Stand van zaken project NDOV (Nationale Data Openbaar Vervoer)

Kamerstuk | 20-09-2013

I&M Documenten en publicaties

Handreiking Visualiseren van MKBA-resultaten

Deze handreiking geeft tips hoe alle informatie uit een maatschappelijke kosten-batenanalyse vereenvoudigd en gevisualiseerd kan ...

Brochure | 23-09-2013

De Ontwikkelagenda MKBA

De Ontwikkelagenda MKBA is een programma van het rijk waarin de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) breder toepasbaar ...

Brochure | 23-09-2013

BZK Kamerstukken

Beantwoording Kamervragen over het weren van diplomaten die hun boetes niet betalen

Antwoorden van minister Timmermans (BZ) op vragen van het Kamerlid Helder over het weren van diplomaten die hun boetes niet ...

Kamerstuk: Kamervragen | 27-09-2013

FIN Kamerstukken

Antwoorden op vragen gesteld door de leden Omzigt en De Rouwe over het artikel ‘Rijk rekent zich rijk met brandstofaccijns’.

Staatssecretaris Weekers (Fin) stuurt de Tweede Kamer een brief met antwoorden op vragen van de leden Omzigt en Rouwe.

Kamerstuk: Kamervragen | 20-09-2013

Brief met antwoorden op vragen gesteld door de leden Omzigt en De Rouwe over het artikel ‘Rijk rekent zich rijk met brandstofaccijns’

Staatssecretaris Weekers (Fin) stuurt de Tweede Kamer een brief met antwoorden op vragen van de leden Omzigt en Rouwe.

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-09-2013

V&J Kamerstukken

Wijziging WVW 1994 i.v.m. introductie speekseltest

Wetsvoorstel | 24-09-2013

Wijziging Sv in verband met vastleggen en bewaren kentekengegevens (ANPR)

Wetsvoorstel | 24-09-2013

Wetsvoorstel digitale handhaving veelvoorkomende overtredingen (VPS)

Wetsvoorstel | 24-09-2013

Reparatiewet Veiligheid en Justitie 2013

Wetsvoorstel | 24-09-2013

Debatten in het kort (plenair)

24 september 213             D66: verbeter veiligheid nieuwe Coentunnel

Mondelinge vragen - Hoe gaat de minister de veiligheid bij de nieuwe Coentunnel verbeteren?, vraagt Van Veldhoven (D66). De genomen maatregelen hebben effect, antwoordt minister Schultz (Infrastructuur), maar er zal nog meer gebeuren.
Lees verder

Stenografisch verslag plenair (ongecorrigeerd)

26 september 2013          Hamerstuk 32 766 (Wijziging Wegenverkeerswet 1994 ivm emissieklassen, voertuigonderdelen en prijs rijbewijs) AANGENOMEN

24 september 2013          Mondelinge vragen onveilige situatie Coentunnel

Conceptverslag Algemeen Overleg

12 september 2013          Ongecorrigeerd verslag AO Spoor

11 september 2013          Ongecorrigeerd verslag AO Biobrandstoffen

Staatscourant

stcrt-2013-26478 : Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) wordt verlengd tot 1 januari 2017, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Definitieve Kamervragen met antwoord

ah-tk-20132014-28 : Tweede Kamer der Staten-Generaal

Antwoord vragen van het lid Oskam over 30 km zones

Definitieve Kamervragen zonder antwoord

kv-tk-2013Z18030 : Tweede Kamer der Staten-Generaal

De OV-chipkaart voor blinden en slechtzienden

ah-tk-20132014-72 : Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nader antwoord op vragen van de leden Aukje de Vries en De Boer over de inkrimping dienstregeling veerdienst Vlieland en Terschelling

kv-tk-2013Z17966 : Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wanbetalende diplomaten (parkeerboetes)

kv-tk-2013Z18132 : Tweede Kamer der Staten-Generaal

Overvolle treinen

 
Auteur: Joske van Lith

verkeerskunde artikel

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden