WEEK 41: 4-10 oktober

maandag 14 oktober 2013
timer 3 min

Bekijk hier de agenda van de Tweede Kamer voor de komende weken

 

I&M Kamerstukken

Stand van zaken rond de audit op het proces van vergunningverlening voor het Fyra V250-materieel

Kamerstuk | 08-10-2013

Project Mainportontwikkeling Rotterdam: Voortgangsrapportage 12

Kamerstuk | 08-10-2013

Project Mainportontwikkeling Rotterdam 1 juli 2012-30 juni 2013

Rapport | 08-10-2013

PMR Natuurcompensatie

Rapport | 08-10-2013

PMR/750ha

Rapport | 08-10-2013

Planning PMR 750ha 2012-2015

Rapport | 08-10-2013

Bijlageboek bij rapport Tussenevaluatie van Project Mainport Rotterdam

Rapport | 08-10-2013

Rapportageperiode juli 2012-juni 2013

Rapport | 08-10-2013

Tussentijdse evaluatie voortgang en uitvoering

Rapport | 08-10-2013

 

Deadlines en termijnen alternatief Fyra en nieuwe vervoerconcessie

Kamerstuk | 08-10-2013

Aanbieding Klimaatagenda

Kamerstuk | 04-10-2013

Klimaatagenda: weerbaar, welvarend en groen

Rapport | 04-10-2013

 

Toezegging planning OV-Chipkaart

Kamerstuk | 04-10-2013

Verzoek om informatie naar aanleiding van het jaarverslag van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over 2012

Kamerstuk | 04-10-2013

2e publieksrapportage Rijkswegennet 2013

Kamerstuk | 10-10-2013

Publieksrapportage Rijkswegennet

Rapport | 10-10-2013

 

I&M Documenten en publicaties

Contracten hogesnelheidslijn

Verzoek om documenten over contracten tussen de Nederlandse Staat/Nederlandse Spoorwegen en de Belgische Staat/Belgische ...

WOB-verzoek | 11-10-2013

FIN Kamerstukken

Beantwoording Kamervragen inzake Fyrakosten

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer antwoorden op Kamervragen over kosten van de Fyra. Daarin zet hij ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-10-2013

V&J Kamerstukken

Overzicht verkeersovertredingen Wahv 2e tertiaal 2013

Mediatekst | 03-10-2013

Verslag Algemeen Overleg (ongecorrigeerd)

2 oktober 2013   Ongecorrigeerd verslag AO Transportraad van 10 oktober 2013

Stenografisch verslag plenair (ongecorrigeerd)

10 oktober 2013 Milieuraad (AO d.d. 9/10)

9 oktober 2013   Regeling van de werkzaamheden

Dertigledendebat en brief op verzoek van SP over gevolgen voor de reizigers van bezuinigingen bij ProRail

Stemmingen plenair 10 oktober 2013

Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Biobrandstoffen uitgesteld tot 16 oktober 2013

Stemmingen 17. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Spoor

29 984, nr. 428 (gewijzigd) -de gewijzigde motie–De Rouwe/Van Veldhoven over maximale beperking van de prijsverhoging VERWORPEN

29 984, nr. 429 (gewijzigd) -de gewijzigde motie–De Rouwe/Van Veldhoven over alleen een aangepaste dienstregeling bij extreme weersomstandigheden VERWORPEN

29 984, nr. 430 -de motie–Bashir over het niet verhogen van de tarieven in 2014 en 2015 VERWORPEN

29 984, nr. 431 (aangehouden) -de motie–Bashir over het behouden van het nachtnet AANGEHOUDEN

29 984, nr. 432 (gewijzigd) -de gewijzigde motie–Van Veldhoven/De Rouwe over advies over de concept-conceptconcessie door de Autoriteit Consument & Markt VERWORPEN

29 984, nr. 433 (aangehouden) -de motie–Hoogland over het blijven aanbieden van een eenvoudig kaartje AANGEHOUDEN

29 984, nr. 434 (aangehouden) -de motie–Van Tongeren over stopcontacten in de tweede klas AANGEHOUDEN

Staatscourant

stcrt-2013-27923 : Ministerie van Financiën

Advies Raad van State betreffende wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2014) (Oldtimers, MRB e.d.)

Definitieve Kamerstukken

kst-32766-A: Eerste Kamer der Staten-Generaal

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het opnemen van enkele bepalingen met betrekking tot voertuigonderdelen die niet dienen te zijn goedgekeurd voor de toelating tot het verkeer op de weg en het maximeren van de prijs van het rijbewijs; Eindverslag

kst-30175-188: Tweede Kamer der Staten-Generaal

Besluit Luchtkwaliteit 2005; Brief regering; reactie op recent rapport van Milieudefensie over luchtkwaliteit in de grote steden

kst-32813-67: Tweede Kamer der Staten-Generaal

Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op Weg naar 2020; Motie; Motie van het lid Remco Dijkstra over handhaven van maximaal 10% bijmenging

kst-29398-379: Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maatregelen Verkeersveiligheid; Brief regering; Aanbieding Eindrapport van de evaluatie of de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM)

Definitieve Kamervragen met antwoord

ah-tk-20132014-184 : Tweede Kamer der Staten-Generaal

Antwoord vragen van het lid Kooiman over de politieverklikker

Definitieve Kamervragen zonder antwoord

kv-tk-2013Z19208: Tweede Kamer der Staten-Generaal

De boetes en pakkans voor malafide vrachtwagenchauffeurs moeten omhoog

kv-tk-2013Z19339 : Tweede Kamer der Staten-Generaal

De inzet van het alcoholslot

kv-tk-2013Z18959: Tweede Kamer der Staten-Generaal

Trajectcontroles

kv-tk-2013Z18932: Tweede Kamer der Staten-Generaal

Drankrijders die toch hun rijbewijs mochten behouden

kv-tk-2013Z19070: Tweede Kamer der Staten-Generaal

Het Bericht "Fyra-debacle dupeert Reiziger”

 
Auteur: Joske van Lith

verkeerskunde artikel

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden