‘Wij zijn voorbereid op de vragen van morgen’

dinsdag 19 december 2017
timer 4 min
Het is een kwestie van tijd, maar het verkeersmodel wordt een tool volgens open source en voor iedereen beschikbaar. Dit is het eindbeeld waar Tim Adema, hoofd kenniscluster mobiliteit bij ingenieursbureau Roelofs van overtuigd is en nu al de eerste ervaringen mee op doet.  Hoe? Met drones en een speciaal softwarepakket vertaalt Roelofs de werkelijkheid op wegvak- en kruispuntniveau, en zelfs in strengen,  naar een analyseomgeving, waar zowel de samenstelling van het verkeer, herkomsten en bestemmingen én multimodaal (onveilig) gedrag, nauwkeurig te bestuderen zijn.  zie filmpje

Roelofs, al 55 jaar een familiebedrijf (intussen met 230 medewerkers) uit Den Ham bij Ommen, is zowel een ingenieursbureau als een civiel aannemersbedrijf. ‘Dat maakt dat we vanaf de planvorming tot aan de uitvoering in de openbare ruimte aan tafel zitten en aan de slag zijn’, zegt Adema.  We geven zowel adviezen voor de openbare ruimte en bouwen letterlijk aan de infrastructuur. We werken hoofdzakelijk voor provincies en gemeenten, veelal op basis van  design en construct-contracten (DC).

In het algemeen ziet Adema, met name in de DC-contracten, toenemende aandacht voor duurzaamheid en circulariteit. ‘Wij hebben inmiddels een duurzaamheidskompas ontwikkeld op basis waarvan wij in 2030 energieneutraal willen zijn en werken. In 2030 willen we als bedrijf en in onze productie energieneutraal werken. Duurzaamheid is weliswaar allang een begrip, maar wordt nu echt een múst. Overigens zijn de nodige handvatten voor energieneutraal werken al in de jaren 90 van de vorige eeuw ontwikkeld, bijvoorbeeld door toenmalig Senter Novem  die de ‘verkeersprestatie op locatie’ uitbracht, waarbij je onder meer ook al uit kwam op het stimuleren van fietsen en lopen om CO-2 te reduceren. Opvallend dat het is weggezakt, maar nu in ieder geval weer actueel.’

‘En daarbij’, vervolgt Adema, ‘hebben we nu de beschikking over slimme technologie.’ Dat samen geeft volgens Adema voldoende houvast om niet langer door te gaan met het alleen bouwen van nieuwe wegen. ‘Dat is echt niet meer van deze tijd’, zegt Adema. ‘We kunnen en moeten nu meer dan ooit gebruik maken van slim verkeersmanagement en het stimuleren van alternatieve vervoerswijzen, zoals fietsen of het openbaar vervoer. En bouwen we wel, bijvoorbeeld van en naar steden, dan kijken we nadrukkelijk naar de duurzaamheid en circulariteit van deze wegen. De CO-2-uitstoot wordt steeds meer een maatstaf in de openbare ruimte én in aanbestedingen, naast doorstroming. En dan moet je deze prestaties ook kunnen aantonen.’

‘Kortom, wij zijn voorbereid op de vragen van morgen. Of duurzaamheid vaak nog duur is? Het verdient zich op termijn allemaal terug. Alternatieve grondstoffen, worden op termijn ook goedkoper. Andersom worden traditionele grondstoffen schaarser. Wij werken overigens gezamenlijk met anderen in een laboratoriumomgeving aan de ontwikkeling van nieuwe alternatieve grondstoffen zoals cellulose als vervanging van bitumen in asfaltconstructies. Wil je voorop lopen, moet je zelf ook een beetje pionieren en experimenteren’, lacht Adema.    

ID-tracking
Over pionieren gesproken. Naast alternatieve bouwstoffen, maakt Roelofs ook werk van slimme technologie en innovatie. Om ook daarvan de effecten aan te kunnen aantonen is het bedrijf op zoek gegaan naar nieuwe manieren en vond een combinatie van camera-dronegebruik en speciale software, die, zo benadrukt Adema, in het buitenland al vaker wordt toegepast!’ Een drone met camera vliegt op zo’n hoogte, dat de weggebruiker het niet in de gaten heeft en neemt dus de  authentieke verkeerssituatie op. De beelden daarvan worden door de software ingelezen en zijn als bestand uit te lezen in een online verkeersmodel. Adema: ‘Hierin krijgen alle bewegende delen een eigen ID-tracking, op basis waarvan we allerlei analyses kunnen doen van intensiteiten, oversteekbaarheid tot classificaties. Kijk je nog dieper, kun je ook knelpunten en veiligheidsrisico’s ontdekken.  Dit verkeersonderzoek doen we vaak voordat we beginnen met de (om) bouw van infrastructuur, onder meer als onderbouwing van onze plannen en als nulmeting, maar bieden deze toepassing intussen ook als aparte dienst aan. Het blijkt een toepassing waar veel behoefte aan is: big data aan de voorkant ten behoeve van verkeersonderzoek. Sinds het voorjaar 2017 is dit systeem operationeel en zijn zelf onder de indruk van de waardevolle mogelijkheden. Je kunt zogezegd actuele beelden maken op locatie en achteraf allerlei diepgaande analyses doen. Daarnaast biedt het nauwkeurige input voor bestaande verkeersmodellen en is het een ultiem middel voor voor- en nametingen.

Eindbeeld
Over verkeersonderzoek gesproken, er zijn nog zoveel mogelijkheden met dit systeem, denk aan parkeeronderzoek op bovengrondse terreinen, aan verkeersveiligheidsonderzoek, aan gedragsstudies en aan de mogelijkheden om door de drone gescande gebieden aan elkaar te knopen. Er zijn weliswaar beperkingen aan dronegebruik, daarom vliegen we onder meer op minimaal 50 meter hoogte vanwege privacy en gebruiken een hoogwerker waar een vliegverbod geldt. Het eind van deze ontwikkeling? Ik voorzie dat de resultaten ook gebruikt kunnen worden voor open source verkeersmodellen en prognoses voor microsimulaties.‘

Lees het integrale artikel in PDF-versie.

Tim Adema, hoofd kenniscluster mobiliteit bij Roelofs

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.