Artikelen

Hoe haal je bij mobiliteit meer uit social return on investment?

24 nov 2022

Er is veel meer uit social return on investment (SROI) te halen, ook bij mobiliteit. Dat is de stellige…

Lees verder »

Halvering aantal verkeersslachtoffers 2030 onmogelijk

24 nov 2022

Het aantal verkeersslachtoffers halveren in 2030 is onmogelijk. Het meest gunstige scenario zou zijn dat het…

Lees verder »

Werkgevers zorg- en taxivervoer komen met nieuw cao-eindbod

24 nov 2022

De werkgevers in het zorg- en taxivervoer (verenigd in KNV Zorgvervoer en Taxi) hebben een poging gedaan om tot…

Lees verder »

Extra geld voor fietsveiligheid

22 nov 2022

Het Rijk stelt 50 miljoen euro beschikbaar voor het verhogen van de fietsveiligheid. Zonder ingrijpen zal het…

Lees verder »

Tweede Kamer wil vereenvoudiging fiscale ov-regels

17 nov 2022

Om duurzaam reizen te stimuleren, wil de Tweede Kamer dat staatssecretaris Heijnen vereenvoudiging van fiscale…

Lees verder »

TNO: Commerciële doelstellingen van aanbieders van deelmobiliteit stroken niet altijd met het publieke belang

16 nov 2022

Elektrische deelscooters, taxi’s, fietsen en flitsbezorgers overspoelen onze steden en hebben een disruptieve…

Lees verder »

Grote investeringen in bereikbaarheid Zuid-Holland

15 nov 2022

Het Rijk, de Metropoolregio Rotterdam/Den Haag, Provincie Zuid-Holland en de gemeentes Den Haag en Rotterdam…

Lees verder »

Verbazing onder werkgevers Zorgvervoer en Taxi na beslissing vakbonden

15 nov 2022

Zorgvervoer en Taxi (KNV), hebben de vakbonden een eindbod gegeven. Hierin staat onder andere een loonstijging…

Lees verder »

Miljarden voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken

14 nov 2022

In het coalitieakkoord was al 7,5 miljard euro vrijgemaakt voor de bereikbaarheid van nieuwe woonwijken. …

Lees verder »

Regionale en lokale aanpak kan grote CO2-besparing mobiliteitssector opleveren

14 nov 2022

Door slimme maatregelen door regionale en lokale overheden kan een forse CO2-reductie gerealiseerd worden,…

Lees verder »

SWOV presenteert rapport veilige snelheden, geloofwaardige snelheidslimieten

14 nov 2022

SWOV heeft het rapport 'Veilig snelheden, geloofwaardige snelheidslimieten' gepubliceerd. Uit het rapport…

Lees verder »

Duurzaamheid voor draagvlak MaaS belangrijk 

10 nov 2022

Mobility as a service (MaaS) alleen bekijken vanuit het perspectief van individueel reisgedrag en potentieel…

Lees verder »