130 kan echt niet meer, politiek niet, moreel niet!

woensdag 16 oktober 2019
timer 4 min

Het advies van de Commissie-Remkes om snelheidslimieten rond natuurgebieden te verlagen vindt bijval onder verkeerskundigen en klimaatwetenschappers. Toch blijven ministerie, autobranche en ANWB 'kruidenieren' over de effectiviteit van de voorgestelde verlaging.

Automobiel rijgenot en denkbeeldige tijdwinst promoveerden van verkiezingsslogan tot beleidsprioriteit - in strijd met de echte grondwettelijke taken: bescherming van leefmilieu en volksgezondheid/verkeersveiligheid (Grondwetsart.21/22). Verkeerskundigen en klimaatwetenschappers pleitten recentelijk in Trouw overtuigend voor algemene snelheidsverlaging. Desalniettemin blijven ministerie, autobranche en ANWB kruidenieren over de effectiviteit ervan. VVD-minister van Nieuwenhuizen claimt hardrijden als ultieme vrijheid - alsof geallieerde soldaten dáárvoor gesneuveld zijn….Het veel grotere effect van snelheidsverlaging voor verkeersveiligheid en CO2/klimaat kon paradoxaal genoeg niet bereiken wat stikstof wel lukt: einde VVD-taboe. De 130 km-limiet zelf is ongrondwettelijk, frustreert effectief klimaatbeleid en verkeersveiligheid. Hoog tijd dat ook het Klimaatakkoord snelheidsverlaging prioriteit geeft!


Om welke effecten gaat het? Snelheidsverlaging betekent ‘motor-technisch’: rijden met een lager toerental door minder gasgeven. Alle auto’s (diesels het meest) stoten bij hogere snelheden meer stikstofoxiden(NOx) uit dan bij 80 - 100 km/uur. Het verschil in NOx/CO2-emissie tussen 100 en 130 km/uur kan inclusief acceleratie-effecten tot 40% oplopen. Dat weet het KIM/Ministerie drommels goed! De uitstoot van onze heilige koeien is variabel, dus deels vermijdbaar via ons rijgedrag, ook op landweggetjes. Dáár ’60-in-z’n-5’ rijden met lage toerentallen (conform Het Nieuwe Rijden) is het minst vervuilend. Remkes’ advies had aan kracht gewonnen als ook Het Nieuwe Rijden, dat overál NOx/CO2 vermindert, erin opgenomen was, want dat vermindert overal de stikstofconcentraties.


Het limietenstelsel tussen 1988 en 2012 heeft de NOx- en CO2-emissies aanzienlijk verminderd. Snelheidsbeheersing was jarenlang prominent onderdeel van Nederlands klimaatbeleid. Vanaf september 2012 heeft Minister Schultz dat afgeschaft en zijn 130 km-wegvakken gecreëerd met gedogen van PvdA/D66/CU, die eerst tégen waren. De resulterende bordenmix (80-100-120-130+dag/nacht) schiep zoveel verwarring, dat mijn TomTom er niet uitkomt. De negatieve milieu- en verkeersveiligheidseffecten werden (en worden!) door het ministerie stelselmatig weggeredeneerd. De onverwachte stijging na 2014 van 43 naar 81 autododen op (zogenaamd ‘veilige’) autosnelwegen werd en wordt niet aan snelheidsverhoging maar aan smartphonegebruik(!) geweten, een Hollandse ‘cover-up’….voer voor onderzoekjournalisten! Minister Schultz mocht vrolijk lachend aanblijven. Botsingen door roekeloos rijgedrag en dynamischer verkeerspatronen zijn steeds vaker file-oorzaak, daarover zwijgen ANWB en Rijkswaterstaat. Intussen is Nederland uit de Top-drie verkeersveiligste landen naar een elfde plaats gezakt(!). De veiligste landen hebben lagere limieten……


Bij snelheidsverlaging rond natuurgebieden mag geen onbegrijpelijke lappendeken ontstaan, dat is niet handhaafbaar. Alleen met trajectcontroles over langere wegvakken zijn snelheidsverlagingen effectief. Overal 100 is optimaal voor milieu, veiligheid en doorstroming, maar lijkt nog een-brug-te-ver. Het tot 2012 geldende stelsel met beperkte variaties (80/100/120) is optimaal voor alle relevante belangen: verkeersveiligheid, klimaat, milieu, doorstroming; rijgenot is geen algemeen belang. Rond natuurgebieden én op de drukste snelwegen als A1, A2, A4, A10, A13 moet 100 km/uur (terug)komen. Elektrische auto’s uitzonderen is onzinnig, want niet handhaafbaar; hardrijden vergroot snelheidsverschillen, is onveilig, kost energie, vreet actieradius.


Een algemene 120 km-limiet voor de overige snelwegen komt overeen met het Europees gemiddelde. Meer trajectcontroles en eerlijke voorlichting over doelen en wegvakken maken kosten-effectieve handhaving mogelijk, zoals tot 2012 gebeurde. De 80 km-limiet voor vrachtwagens vergt ook betere handhaving. Alle effecten tezamen leveren honderden miljoenen euro’s besparingen bij brandstofkosten, milieu, ongevallen, files. Bouwplannen kunnen weer doorgaan, en Rutte wint verkiezingen ook zonder 130-borden! Dat zou de Vroem-partij moeten aanspreken. Wie weet, wordt Rutte-III dan toch ‘het groenste kabinet ooit’.

Meer lezen
Lees hier ook de bijdrage van Martin Kroon aan het Nationaal verkeerskundecongres, de paper 'Downsizing power and speed, the safe road to fuel economy, road safety en sustainability' van Martin kroon en de blog zoals verschenen in Dagblad Trouw.

Het tot 2012 geldende stelsel met beperkte variaties (80/100/120) is optimaal voor alle relevante belangen

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden