Blog: Minder files tot 2025? Vergeet het maar!

dinsdag 28 april 2020

Bijna gelijktijdig werden de afgelopen week twee verkeersstudies gepubliceerd over de effecten van de Covid19 crisis op het verkeer. De eerste studie, China Urban Transportation Report, is gepubliceerd op 14 april en laat het effect zien van het opheffen van de sociale en economische beperkingen in 17 steden in China. De tweede is van ons Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid op 15 april.

De eerste studie is uitgevoerd door de universiteiten Tsingua en Tongji, gerenommeerde wetenschappelijke instituten. De tweede studie is afkomstig van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De Chinese studie gaat over werkelijk gemeten veranderingen in het verkeer, de Nederlandse studie is een studie gebaseerd op econometrische modellen. De modelparameters zijn daarvoor afgeleid uit de historische verkeers- en vervoersgegevens van vóór de crisis en de recente schattingen van de economische gegevens van het Centraal Planbureau. Het model voorspelt dat ook na de opheffing van de beperkende maatregelen de reductie van verkeer en congestie merkbaar zullen blijven tot zelfs 2025. De belangrijkste reden is het achterblijven van de economische activiteiten, want die economische activiteiten vormen de basis voor de berekeningen.

Meer files

Het praktijkonderzoek dat in 17 steden in China is uitgevoerd, geeft een heel ander beeld: direct na de opheffing van de beperkende maatregelen kwamen de files terug, zelfs sterker dan in maart 2019. De congestie in de 17 steden was gedurende de spitsperiodes tot zo’n 20% meer. Hier zijn geen berekeningen aan te pas gekomen, uitsluitend verkeerstellingen in 2019 en 2020. Het lijkt erop dat er structurele veranderingen in verkeersgedrag ontstaan en dat ook vervoerspatronen zijn veranderd.

Figuur 1 Verkeerstellingen over de dag in Hangzhou (Cn) op 16 maart 2020  en 18 maart 2019 (China urban transportation report, Baidu Maps). Spitsintensiteiten zijn flink toegenomen.

Minder taxiritten

Didi, de Chinese tegenvoeter van Uber, kwam weer met andere metingen: de ritten met deze vorm van taxivervoer, kwamen half maart 2020 ongeveer 20% lager uit dan het aantal ritten in 2019. De Chinese deskundigen wijzen erop dat beide metingen aangeven dat de keuze voor vormen van openbaar vervoer wijzigen en dat de totale vervoersvraag niet aantoonbaar verandert na de crisis, maar dat de eigen auto de voorkeur krijgt.

Figuur 2 Taxiritten in Shanghai (https://sts.didichuxing.com/t-activity-index/) Het aantal taxiritten blijft nog onder de 80% ten opzichte van 2019.

Uiteraard: elk van die 17 Chinese steden zijn groter dan onze steden en de meeste zelfs groter dan de hele Nederlandse Randstad bij elkaar, zodat je niet zomaar conclusies kunt generaliseren. Toch moet ook Nederland ervan uitgaan dat verkeer en vervoer niet meer hetzelfde zullen zijn na deze crisis: er zou wel eens meer verkeer kunnen komen in plaats van minder, in het bijzonder het gebruik van de eigen auto zou wel eens flink kunnen toenemen.

Methode

De oude econometrische modellen met coëfficiënten uit de afgelopen jaren lijken niet de goede methode om voorspellingen te doen. Het is alsof na de tweede wereldoorlog de economen de oude modellen uit de jaren 30 weer van stal haalden om voorspellingen te doen over hoe verkeer en vervoer in 1950 er uit zou zien. We zitten in een crisis en vermoedelijk komen er belangrijke maatschappelijke veranderingen.

Wat de toekomst voor verkeer en vervoer zal brengen is en blijft koffiedikkijkerij, maar onderzoek in  de gedragswetenschappelijke hoek (en daarmee bedoel ik niet economen, maar meer psychologen en sociologen en ook historici en kunstenaars) zou misschien tot meer inzicht kunnen leiden. Laten we daarnaast als Nederland ons niet alleen op onze eigen kennis richten maar ook eens kijken wat er in China gebeurt. China is, hoeveel kritiek we ook mogen hebben, toch een pioniersland waar hard gewerkt wordt om de gevolgen van de crisis te begrijpen en onder controle te krijgen.”

Henk J. van Zuylen, Emeritus hoogleraar Technische universiteit Delft, Gasthoogleraar South West Jaiotong Universtity, Tongji, South East Univerfsity, Research Institute of Highway; adjunct professor Hunan University

e-mail: h.j.vanzuylen@tudelft.nl /tel : 0626158161

 

 

Henk J. van Zuylen, Emeritus hoogleraar Technische universiteit Delft

Henk J. van Zuylen, Emeritus hoogleraar Technische universiteit Delft

Henk, zeer goed verhaal. Ik sta ook helemaal (helaas) achter de titel. Tenzij we in de gaten houden:
a) ook coëfficiënten in wiskundige modellen zijn aan verandering onderhevig. Zeker bij dit soort schock-veranderingen. Dus daar moeten we iets mee, bijvoorbeeld met verstand kijken naar China met hun informatie gestoeld op empirie.
b) praten/vergaderen en alleen afgaan op onderzoeken en wat respondenten zeggen te zullen gaan doen is onvoldoende om de gunstige dingen die mobiliteit in de coronatijd laat zien, tenminste voor een stukje te behouden.
c) ik pleit hartstochtelijk - eigenlijk al jaren - voor het kwalitatief op orde krijgen van wat ik noem het Digitaal Communicatie Systeem: infrastructuur, (vervoer)middelen (hard- en software) en hoe je dingen moet organiseren. Dat is toch het 'vehikel' waar de digitale mobiliteit (virtueel van A naar B) zich van bedient. Integraal dus en niet gefragmenteerd op onderdelen van het systeem.
Dat doen (op orde krijgen) we toch ook voor het verkeers-/vervoerssyteem waar de fysieke mobiliteit zich van bedient. Overigens ook hier dezelfde onderdelen: infrastructuur, vervoermiddelen en organisatie. Dat is interessant!
d) ik denk als je c) niet doet zitten we heel snel weer bij - op z'n minst - mobiliteit van voor de coronatijd! Dat is een schot voor open doel die niet gelost wordt cq naast het doel gaat.
Dat doen zit 'm in vooral dingen goed georganiseerd krijgen, samenwerken tussen het bedrijven, ICT-wereld en overheden. Met een win-win-situatie voor alle drie.
e) dus praten/vergaderen, onderzoeken doen ja, maar NU ook actie/doen. Ik heb bij het ministerie I&W al het idee gedropt om een Digital Mobility as a Service team op te richten en heb ook aangegeven de headlines, welke stappen, doelen, uitkomsten voor zo'n team zouden moeten gelden....

Terzijde. NMTM http://www.nmtm.eu/ is bezig in de serie "Mobility meets...." met het opstarten van "Mobility meets Art&Culture". Inderdaad historici, kunstenaars etc. De "Mobility meets Philosophy" loopt nu. Met zeer interessante invalshoeken. Ze zeggen weleens: "echte innovatie komt van buiten". Ben ik het gedeeltelijk mee eens.

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden