Corona-effecten uit de internationale media

dinsdag 28 april 2020

Er is al veel gezegd en geschreven over de coronacrisis. Verschillende experts hebben hun visie gedeeld en een blik op de toekomst geworpen. Om de informatie van alle kanten over de gevolgen van deze crisis te bundelen, hebben Hilde Oudman en Rens Jonker van Loendersloot Groep een overzicht en analyse gemaakt van diverse corona-artikelen, nationaal en internationaal.

Data tijdens de crisis
Het mag geen verrassing zijn dat de ‘intelligente lockdown’ zoals we die in Nederland kennen gevolgen heeft voor onze verplaatsingen. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd zijn significante veranderingen te zien in de data.

Deze analyse van DAT toont aan dat reizen via openbaar vervoer bijna compleet verdwenen is, terwijl reizen te voet en met de fiets juist sterk toeneemt. Diezelfde trend is terug te zien in meerdere landen, waar in bepaalde mate een lockdown van kracht is, bijvoorbeeld in Amerika. Door de lockdown blijven mensen meer in en rond huis, waardoor meer gewandeld wordt om toch nog een luchtje te scheppen. Op de fiets zit je (meestal) in je eentje, waardoor besmettingsgevaar van medepassagiers niet aanwezig is.

De noodzaak van deze lockdown blijkt goed uit de data verzameld door de New York Times, die de invoering van restricties vergeleek met de verspreiding van het virus. Door de lockdown in Amerika is het een stuk rustiger op de snelwegen. Dat leidt ook tot een sterke toename van de gemiddelde snelheid tijdens de traditionele spitstijden, aldus dit artikel van Quartz. Ook bij onze oosterburen worden meer én grotere snelheidsoverschrijdingen gemeten.

Aan de andere kant blijkt dat de mate van mobiliteit ook sociaaleconomische verschillen blootlegt. Naast dat het virus zich zo snel wereldwijd verspreidt door bijna ongelimiteerde globale mobiliteit, blijkt dat op het moment dat het virus ‘geland’ is, het voor lagere inkomensklassen bijna onmogelijk om aan de verspreiding te ontkomen, in tegenstelling tot de meer vermogende huishoudens die snel wegtrekken uit de steden. Aan de andere kant blijkt ook duidelijk dat lagere inkomens juist wél blijven reizen binnen de steden, omdat deze huishoudens vaak essentiële beroepen hebben waarbij niet thuisgewerkt kan worden, hetgeen een vicieuze cirkel tot gevolg heeft: lagere inkomensklassen met ziekteverschijnselen blijven vaak langer doorwerken doordat verlies van inkomen grote gevolgen heeft, waardoor juist meer mensen besmet raken. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de gevolgen van het ontbreken van een zorgverzekering voor deze kwetsbare groep.

Wijzigingen in het straatbeeld
CityLab zet in dit artikel uiteen welke maatregelen in de USA maar ook elders ter wereld in grote steden worden genomen om te voorzien in de acute verandering in mobiliteit. Van het automatiseren van VRI’s zodat voetgangers geen knoppen meer hoeven in te drukken, tot het gratis aanbieden van deelfietsen. Allerlei steden wereldwijd grijpen het moment aan om ‘schone’ vervoerswijzen (zowel voor het klimaat als voor de hygiëne) ruimte te bieden. Van Hongarije en Oostenrijk tot Nieuw Zeeland worden tijdelijke fietspaden en ‘beweegstraten’ aangelegd. Een open source overzicht van alle aanpassingen rondom wandelen en fietsen tijdens de corona-crisis is te vinden in deze database aangelegd door T. Combs. De data vanuit Amerika is op deze kaart samengebracht.

Shared mobility
Gedeelde mobiliteitsinitiatieven komen voor extra uitdagingen te staan in deze tijd. Niet alleen loopt het gebruik sterk terug, daarnaast moet ook nagedacht worden over hoe de diensten op een veilige manier kunnen worden aangeboden. Wederom is hier een wereldwijd open source overzicht van gemaakt door A. Friedel.

Social distance
Om ons uit deze crisis te navigeren, zal het voor langere tijd van belang zijn om geruime afstand te bewaren tussen mensen onderling. Maar hoe doe je dat in een drukke stad? Nieuw ontwikkelde technologie kan uitkomst bieden.

Tegelijk is voor social distancing de goede oude fiets een zeer geschikt vervoersmiddel. Volgens de NOS zorgt social distancing ervoor dat werknemers die normaliter carpoolen (zoals bouwvakkers) nu in hun eentje reizen met de eigen auto .. Om dit duurzamer uit te voeren biedt de (e-)bike of -bakfiets enorme kansen! Loendersloot Groep gebruikt bijvoorbeeld al een tijdje een e-bakfiets bij transport van materiaal voor verkeersmaatregelen. Hoe dan ook zal de fiets een (nog) grotere rol gaan spelen in de toekomst.

Houd de essentiële beroepen in beweging!
Terwijl lang niet iedereen meer vrij de straat op kan, is er een grote groep die zelfs de straat op móet: werknemers met essentiële beroepen. Vanuit alle kanten komt steun om deze mensen veilig en zo voordelig mogelijk op de plaats van bestemming te krijgen. Zo bieden onder andere Barcelona en Manchester gratis OV aan mensen in de (sociale) zorg en kunnen zorgmedewerkers in München gratis met de taxi. Verschillende overheden in Engeland zorgen ervoor dat zorgmedewerkers gratis kunnen parkeren, en in Nederland is er natuurlijk de Zorgheldenauto. Loendsloot-collega  Koen Beekhuis is actief bij een stichting die een gouden auto beschikbaar heeft gesteld voor zorghelden.

Hoe gaan we verder?
Natuurlijk weet niemand hoe de (mobiliteits)wereld er ná corona uitziet, maar dat weerhoudt ons niet van dromen. Het Kennisinstituut voor Mobiliteit voorspelt een flinke rem op de groei van wegverkeer tot 2025, maar het autoverkeer zal hoe dan ook weer (deels) toenemen. Veel bedrijven en overheden hebben nu de voor- en nadelen van thuiswerken kunnen ervaren. Dat zal ertoe leiden dat vaker één of twee dagen thuisgewerkt kan en mag worden. Tegelijkertijd blijkt nu hoe onmisbaar sociaal contact is met onze collega’s, we zouden ze niet 5 dagen per week willen missen!

Zo’n afname in verkeer zou betekenen dat Loendersloot Groep minder aan de slag gaat met bijvoorbeeld mobiliteitsmanagement, files worden immers zeldzaam. ANWB-filelezer Arnoud Broekhuis zegt hierover grappend ‘De filelezers zitten nog net niet te ganzenborden’.

We hopen dat in deze tijden mensen bewuster gaan nadenken over hun mobiliteitskeuzes en de gevolgen daarvan op milieu en leefomgeving. Wil je in de toekomst nog een parkeerplaats voor de deur of liever prettige openbare ruimte met brede stoepen en veel groen? Dit zijn vragen waar we voor de crisis al mee bezig waren, en die steeds relevanter worden.

Ook zal de 1.5 meter-economie nieuwe vraagstukken opwerpen voor ondernemers. Je kunt mogelijk minder klanten ontvangen in je winkel, daardoor wordt het belangrijker om ze snel en gemakkelijk op een milieuvriendelijke manier thuis te bedienen. Loendersloot-collega  Jesse van Hulst heeft jaren ervaring als fietskoerier en gebruikt dit nu als input om gemeenten en bedrijven een vliegende start te bezorgen met stadslogistiek.

Mobiliteit is geen vaststaand gegeven, maar is overduidelijk een gevolg van de keuzes die we maken als samenleving. Kortom, hoewel er nog veel onzekerheid is rondom alle beschreven trends en ontwikkelingen gaan we de toekomst hoopvol tegemoet! Denkt u met ons mee?

Het originele bericht is te lezen op: https://www.loenderslootgroep.nl/nieuws-en-projecten/mobiliteit-tijdens-en-na-corona/

 

Rens Jonker, business developer Loendersloot Groep maakte samen met collega Hilde Oudman een overzicht en analyse van diverse corona-artikelen, nationaal en internationaal

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief