Denk fundamenteel: geef breed ruimte aan ICT in mobiliteit

woensdag 2 oktober 2019
timer 3 min

In een - met name - technologisch turbulent veranderende wereld kan een visie op de toekomst, eventueel uitmondend in één stip of meerdere stippen op de horizon, een belangrijke houvast zijn. Ik formuleer graag zo’n stip voor het fenomeen mobiliteit en transport.

Wat mij opvalt is dat veel verkeerskundigen gefocust blijven op het fysieke verkeers- en vervoersysteem. Waarom niet fundamenteel anders denken over mobiliteit, namelijk inclusiever, breder. Wellicht kan dát helpen om de steeds terugkerende problematieken efficiënter, effectiever en structureler te beteugelen.  Ik vermoed dat deze focus op het fysieke systeem te verklaren is doordat het vakgebied is ontstaan bij de wegbeheerders. Dat zou de reden kunnen zijn voor het hier en daar nog sterk vasthouden aan (zelfrijdende) auto en infrastructuur als er over mobiliteit gesproken wordt. Deze indruk impliceert ook dat het primaat voor de mobiliteit en transport niet alleen zou moeten liggen bij wegbeheerders. Een gedurfde uitspraak, maar er kan over gediscussieerd worden. Net zo goed als een discussie over het vakgebied zelf, over de definitie van begrippen binnen dit vakgebied en over hoe een en ander anders, lees beter, georganiseerd zou kunnen worden.

Mijn ‘stip’ wordt gevormd door mijn visie op de mens en op onze planeet. Goed beschouwd is onze planeet een soort ruimteschip dat functioneert als aan een aantal essentiële zaken betreffende overleven is voldaan. Dat geldt ook voor de mens, die een aantal primaire (im)materiële behoeften heeft. Een belangrijke immateriële behoefte is contacten onderhouden, informatie uitwisselen,  ontmoeten; kortom: communiceren. De mens is niet gemaakt om alleen te zijn, zei Aristoteles al 400 jaar voor Christus. Een samenleving waar mensen niet of slecht met elkaar kunnen communiceren is fundamenteel niet op orde.

Een, ik noem het, communicatief systeem is daarom een van de primaire levensbehoeften van mensen en moet dus op orde zijn. Dit communicatieve systeem roept mobiliteit op. Zowel fysieke (van A naar B), maar ook steeds meer digitale mobiliteit. Je hoeft immers niet altijd op het gewenste moment fysiek op pad te gaan om te kunnen communiceren. Fysieke en digitale mobiliteit zouden daarom in samenhang bekeken en bestudeerd moeten worden. Dat start met een studie naar communicatiepatronen om beter inzicht te krijgen in de samenhang mens, maatschappij, ruimte en communicatie/mobiliteit, inclusief de rol die mobiliteit kan vervullen in het nastreven van een duurzame, vitale en mobiele samenleving.

 

U kunt de hele, integrale blog hier downloaden.

 
Auteur: Mike Bérénos, voorzitter NMTM, op persoonlijke titel.

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden