Hoe rechtvaardig is Anders betalen voor Mobiliteit?

maandag 15 december 2008
timer 2 min

Gerard Tertoolen, XTNT 

Manfred Moret, XTNT

Onderaan deze samenvatting staat een link naar de complete bijdrage.

 

In dit artikel wordt ingegaan op hoe rechtvaardig automobilisten de voorgenomen invoering van de Kilometerheffing in 2012 vinden. Globaal blijkt dat sommige aspecten van Anders betalen voor Mobiliteit (AbM) door veel mensen als rechtvaardig worden gezien, zoals het meer betalen bij meer autogebruik en/of milieuvervuiling. Andere aspecten, zoals het meer betalen in de spits en Randstad, worden niet eenduidig als rechtvaardig beschouwd.

Overigens wordt er niet alleen gekeken naar hoe rechtvaardig men het principe van AbM vindt, maar wordt er tevens gekeken naar hoe rechtvaardig men het proces van besluitvorming vindt verlopen. Over het algemeen kan worden geconcludeerd dat het merendeel van de ondervraagde automobilisten een negatief beeld hiervan heeft. Ze voelen zich weinig betrokken in de besluitvorming en kunnen zich niet geheel vinden in hoe het proces verloopt.

In de acceptatie en tevredenheid rond het principe van AbM is er niet alleen gekeken naar rechtvaardigheid. Er is ook gekeken naar de voorspellende waarde van zowel de eigen individuele belangen als de belangen voor het collectief in termen van milieu en algemene bereikbaarheid. De resultaten van dit onderzoek suggereren dat het verwachte effect voor het collectief veruit de belangrijkste voorspeller is voor zowel acceptatie als tevredenheid rond het besluit, meer nog dan principes van rechtvaardigheid. Individuele belangen lijken minder van belang te zijn in de voorspelling van zowel acceptatie als tevredenheid rond het besluit.

Mede op basis van deze gegevens worden er aanbevelingen gedaan voor het beleid rond Anders betalen voor Mobiliteit. Wat van belang lijkt, is het benadrukken van collectieve doelen in de formulering van het besluit, in termen van bereikbaarheid en milieu. Daarnaast lijkt de overheid gebaat bij het vormgeven van rechtvaardige procedures, met speciale aandacht voor transparante en interactieve besluitvorming. Uit dit onderzoek blijken deze zaken van groot belang voor draagvlak voor AbM onder automobilisten.

 

zie de complete bijdrage

 
Auteur: Jacques Lorsheijd

verkeerskunde artikel

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief