(Stop)Bord B7, reden om te stoppen?

woensdag 16 september 2020

B7, het enige achtkantige verkeersbord dat we kennen. ‘Stop; verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg’. Mijn probleem met dit stopbord is de schijnveiligheid, in Nederland wordt er niet of nauwelijks voor gestopt. In deze blog de acht kanten van het verkeersbord B7.

Door Ir. Adriaan Walraad

De eerste drie kanten van het B7 bord volgen uit het BABW, namelijk de toepassing, plaatsing en de vooraanduiding. Twee citaten uit het BABW: 

dit bord wordt slechts toegepast […], waar de meeste bestuurders voor het oprijden uit eigen beweging stoppen’ en ‘Op wegen buiten de bebouwde kom wordt een vooraanduiding geplaatst. […] De vooraanduiding kan op zijn beurt weer ondersteund worden door een voorwaarschuwingsdriehoek op het wegdek’

Dat is geen bepaald sterk uitgangspunt: een bord dat op voorhand grotendeels overbodig moet zijn, vraagt ondersteuning met een vooraankondiging en op zijn beurt vraagt die vooraankondiging ook weer ondersteuning. 

De vierde, vijfde en zesde kant zijn ontleend aan human factors.  Het ‘kunnen zien’, het ‘kunnen begrijpen’ en het ‘kunnen stoppen’. Als het kruispuntontwerp het op deze punten laat liggen, dus niet zichtbaar is, begrijpelijk isof geen mogelijkheid biedt om te stoppen… dan is de vraag of er veel verwacht moet worden van een B7 bord.

De zevende kant licht ik er toch even uit: het willen stoppen. Motor, auto of fiets… mensen willen doorgaans niet stoppen. In het buitenland is die wil er wel, ingegeven door respect voor dit bord. Omdat er in het buitenland ook wordt gehandhaafd op het daadwerkelijk stilstaan. Mijn beeld is dat er in Nederland de laatste jaren geen bekeuring meer is uitgeschreven vanwege het B7 bord. En ik verwacht ook niet dat dat binnenkort gaat veranderen in Nederland. 

Dat brengt ons bij de achtste kant: In Nederland is er grote terughoudendheid met toepassen van zebra’s. Een zebrapad is mijns inziens een voorrangsmaatregel en geen verkeersveiligheidsmaatregel. Een zebra zou ik daarom alleen toepassen als de veiligheid van de overstekende voetganger ook daadwerkelijk geborgd is. Anders heb je vooral schijnveiligheid gecreëerd. 

Op eenzelfde manier zou je het daadwerkelijk stoppen bij het B7 bord moeten borgen. En het vraagt een echt harde drempel om stoppen fysiek af te dwingen, harder dan de standaard 30km/u drempel van CROW. CROW kent überhaupt geen stop-drempel. 

Kortom: Als je B7 toepast, doe het dan ook serieus en niet een beetje. Lees: doe het veilig en zelfhandhavend. Te vaak zie ik het B7 bord als halfbakken lapmiddel. 

En als u zelf niet volledig stopt bij een B7 bord, dan is de kans vrij reëel dat anderen dat ook niet doen. Dan is ofwel het B7 bord niet nodig ofwel het B7 bord niet veilig. 

Adriaan, mogelijk zit het verschil van NL t.o.v. het buitenland er ook in dat het buitenland minder of geen voorrang van rechts kent, en op zijwegen het STOP-bord wordt toegepast. En daarom in het buitenland het STOP-bord derhalve ook meer 'respect' heeft bij bestuurders.
In NL kennen we de regel voorrang van rechts, dan wel dat de voorrang met verkeerstekens geregeld is. Daarmee is inderdaad de waarde van het STOP-bord in NL als het ware gedevalueerd.

Beste Koos
Ik denk dat je hierboven een factor benoemt. Zoals ook handhaving en een effectieve snelheidsremmer een factor zijn. Reden te meer om het bord niet lichtvoetig toe te passen!

In de gemeente, waar ik gewerkt heb als wegbeheerder, heb ik vaak het gevoel gehad dat het plaatsen van dit bord ingegeven werd door de politiek. In het verre verleden was er op het betreffende kruispunt een dodelijk ongeluk gebeurd en de politiek had zich erna sterk gemaakt om dit kruispunt te voorzien van een Stopbord en Stopstreep.
Nadat een van die kruispunten gerenoveerd is heb ik destijds het college van B&W voorgesteld om de stopverplichting niet ,eer terug te brengen aangezien de zichtbaarheid aanzienlijk verbeterd was ten opzichte van de oude situatie. Nee, was het antwoord van het bevoegd gezag en de stop-verplichting moest gehandhaafd blijven!
Het gevolg was (en is nog steeds) dat het verkeer het niet zo nauw neemt met de stop-verplichting op dit kruispunt. Er vonden geen noemenswaardige aanrijdingen meer plaats.
Als reactie op het verhaal van Adriaan geef ik het volgende in overweging bij het al dan niet toepassen van een drempel in de weg: zelf ben ik jaren geleden getroffen door een bijna gesprongen Aorta en een gescheurde Aortaklep (dank zij kordaat ingrijpen van mijn partner en de wijze waarop het ambulance personeel daarna met deze situatie is omgegaan heb ik dit overleefd!). Tijdens het transport naar het ziekenhuis heb ik heel erg veel pijn geleden bij het (zachtjes) passeren van iedere verkeersdrempel! In de media hoor of lees ik over dit probleem niets, vandaar dat ik het hier aankaart.

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief