Verkeersveiligheidsrisico’s op kruispunten ‘bekijken’

vrijdag 15 november 2019
timer 3 min

Vanochtend, 14 november, zag ik bij het ontbijt bij RTL-nieuws dat de verkeersveiligheid op kruispunten onder druk staat! Het aantal verkeersdoden op kruispunten is de afgelopen jaren toegenomen. Van 147 in 2016 naar 172 in 2018 en ook het aantal ongelukken met gewonden tot gevolg blijft toenemen. Vooral de kwetsbare verkeersdeelnemers fietsers en voetgangers zijn vaak de klos. In het artikel komt ook hoogleraar Transportbeleid Bert van Wee van de TU Delft aan het woord. Hij noemt de toename van verkeersdoden op kruispunten fors. "Het is zo groot, dat we denken dat het niet meer alleen door toeval kan worden verklaard. Dus er moet iets aan de hand zijn."

Nader onderzoek
Wat de oorzaak precies is zou nader onderzoek moeten uitwijzen. Van Wee: "Het zou kunnen zijn dat bijvoorbeeld fietsers vaker hun smartphone gebruiken. Het kan ook zijn dat automobilisten op een aantal punten wat harder gaan rijden, maar dat weten we allemaal nog niet." Daarnaast wordt het ‘niet juist toepassen van richtlijnen’ genoemd als een van de mogelijke oorzaken. Ook zijn er steeds meer verschillende weggebruikers bijgekomen, neem bijvoorbeeld de speedpedelec en de elektrische fiets. De opkomst van deze vervoersmiddelen zorgen voor nieuwe snelheden op kruispunten. Kortom per kruispunt kan de reden van verkeersonveiligheid enorm verschillen.
 
Ook wij vinden dat er meer onderzoek nodig is en daarin zijn we al een aardig eind op weg met slimme camera’s die beelden maken van de verschillende verkeersstromen op een kruispunt. Deze beelden zijn vervolgens de basis voor een nieuwe tool waarmee inzicht wordt verkregen in mogelijke (bijna) ongevallen die er zijn geweest tijdens de opnameperiode. Inclusief inzicht in de mate van risico op ongevallen bij dit conflict.

Met deze technologie worden microscopische verkeerstrajecten geanalyseerd uit videobeelden om risico’s in beeld te krijgen. De methodologie voor deze conflictanalyse is gebaseerd op de principes van DOCTOR (Dutch Objective Conflict Technique for Operation and Research) dat een gestandaardiseerde en objectieve methode volgt om gevaarlijke verkeerssituaties te kwantificeren en het Zweedse Traffic Conflict Technique.

Detector-, volg- en ruimtelijke aanpassingsmodule
Om tot gedetailleerde inzichten te komen in de risico’s van mogelijke conflicten wordt gebruik gemaakt van een detectormodule, een volgmodule en een ruimtelijke aanpassingsmodule. De detectormodule gebruikt een diepgaand Artificial Intelligence (AI) algoritme dat is getraind om voetgangers, fietsers en voertuigen in elk frame van de video automatisch te herkennen. De volgmodule creëert continue weggebruikerspaden van frame naar frame met behulp van diepgaande heridentificatie-algoritmen.

Proactief inzicht
Het resultaat van het computerzichtproces is een reeks microscopische weggebruikerstrajecten in tijd en ruimte. Deze trajecten vormen de basis voor het afleiden van snelheden, versnellingen, relatieve nabijheid, tellingen en alle daaropvolgende verkeersveiligheidsstatistieken.
Met de inzet van deze tool kan meer gedetailleerd - en vooral proactief - inzicht worden verkregen in risico's dan wat nu beschikbaar is via ongevalgegevens. De meeste locaties waar in de toekomst waarschijnlijk ernstig gewonden of zelfs doden zullen voorkomen, hebben latente risicofactoren die proactief kunnen worden gediagnosticeerd met vervangende maatregelen en gecorrigeerd voordat een tragedie zich voordoet.

Het grote voordeel van deze methode is dat de wegbeheerder niet meer achteraf aan de slag gaat met blackspots, maar vooraf kan onderzoeken welke maatregelen er genomen moeten worden om de kruispunten verkeersveiliger te maken. Onlangs hebben we voor provincie Fryslân een studie uitgevoerd met deze technologie waar zowel wij als de provincie zeer content mee zijn.

Lees hier de integrale blog.


 

Erik Wahle, Resource Manager team Onderzoek, Mobycon|Concordis Groep

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden