Fietsveiligheidsscan: Een proactieve en risicogestuurde aanpak
dinsdag 2 november 2021

EU-Beleidskader voor Verkeersveiligheid 2021-2030

Met haar ‘Vision Zero’ en ‘Safe System’ heeft de EU gekozen voor een proactieve aanpak die ervoor moet zorgen dat er in 2050 geen ernstige of dodelijk ongevallen meer plaatsvinden op de
Europese wegen. Het toenemend aantal fietsongevallen speelt hierin een grote rol. In nauwe samenwerking met de autoriteiten van de EU-landen moeten de diverse richtlijnen en kaders ervoor zorgen dat de gestelde doelstelling in 2030 al voor de helft is gerealiseerd.

Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030

Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is de Europese aanpak concreet gemaakt voor Nederland in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV). Dit plan beschrijft de uitdagingen in ons land als volgt:

  • vooral in steden een toenemend aantal (fiets-)deelnemers in het verkeer\
  • stille(re) voertuigen en nieuwe technologie doen hun intrede
  • extra aandacht moet worden verdeeld over jonge onervaren bestuurders, verkeersovertreders en de toenemende groep ouderen die deel blijven nemen aan het verkeer.