Verkeersveiligheid: zo pakt u het effectief aan
woensdag 5 april 2023

In Nederland maken alle weggebruikers samen jaarlijks 15 miljard fietskilometers, 1,8 miljard wandelingen en bijna 140 miljard autokilometers (Bron: CBS). Bij dat astronomisch aantal verplaatsingen hoort een veelvoud aan verkeersmanoeuvres. Remmen, invoegen, oversteken, parkeren en afslaan: het gaat meestal goed, maar helaas niet altijd.

In 2021 vielen er 582 doden in het verkeer. Er waren bovendien naar schatting 6.800 ziekenhuisopnamen met ernstig letsel (MAIS3 of hoger) en 16.000 gewonden met lichter letsel (MAIS2, botbreuken of tijdelijk bewustzijnsverlies) (SWOV, 2022). 110.000 mensen bezochten de SEH na een verkeersongeval (VeiligheidNL). Daarnaast zorgt het verkeer jaarlijks voor bijna 600.000 behandelingen door een huisarts of medisch specialist (SWOV, 2021). Grote getallen met veel langdurig leed, zowel lichamelijk als mentaal. Omdat elk slachtoffer er één te veel is, investeren we in ons land veel in verkeersveiligheid.

De infrastructuur in Nederland is van hoge kwaliteit. Toch is er nog veel winst te behalen, vooral op het vlak van het gedrag van de weggebruiker. Goudappel hanteert daarom een verkeersveiligheidsaanpak waarbij we nadrukkelijk kijken naar de wisselwerking tussen de infrastructuur en het gedrag van de weggebruikers. En daar gaan we ver in, zoals ook zal blijken in dit paper. We willen niet alleen weten in hoeverre verkeersdeelnemers bereid zijn hun gedrag aan te passen, maar ook welke invloed de omgeving heeft op hun gedrag. Want hoe verwerken weggebruikers de signalen die ze in het verkeer oppikken?

Dit whitepaper weerspiegelt onze visie en aanpak op verkeersveiligheid. Het laat zien dat het verbeteren van verkeersveiligheid meer is dan alleen de infrastructuur verbeteren of het gedrag van de weggebruiker beïnvloeden. We geven u handvatten om verkeersveiligheid effectief aan te pakken en vertellen hoe u met weinig budget toch belangrijke verbeteringen realiseert.

Meer lezen? Download de whitepaper.