Whitepaper 'De mobiliteitstransitie begint achter de voordeur; het pleidooi voor actief reizen'
woensdag 14 december 2022

Om onze steden leefbaar te houden en toekomstige groei mogelijk te maken moet de manier waarop wij ons verplaatsen drastisch veranderen. De auto staat voor meer dan 90% van de tijd stil, neemt voor een lange tijd veel ruimte in beslag en doet ook niet veel goeds voor het fysieke gestel van de mens. Uit gesprekken met verschillende gebouweigenaren blijkt daarnaast dat meer dan de helft van de CO2 footprint van nieuwe, duurzame gebouwen wordt veroorzaakt door het reisgedrag van medewerkers. Om die redenen is het belangrijk dat er meer wordt gefocust op het stimuleren van actieve vormen van mobiliteit, denk hierbij aan lopen of fietsen.

De manier hoe wij ons verplaatsen wordt onder andere beïnvloed door gewoonten, gedrag en onze leefomgeving. De weg van A naar B wordt veelal gezien als de reis van deur tot deur. Maar wat gebeurt er eigenlijk voor of achter die deur? En in hoeverre kan hetgeen achter die deur invloed uitoefenen op de manier hoe wij ons verplaatsen?

In dit artikel bespreken we het effect dat een ActiveScore certificeringsmethodiek zou kunnen hebben als het een planningsvoorwaarde zou zijn bij de ontwikkeling van gebouwen. De ActiveScore-certificering is een manier voor vastgoedontwikkelaars en gebouweigenaren om hun gebouwen in kaart te brengen en beter inzicht te krijgen in hoe hun gebouw scoort op het gebied van actieve mobiliteit. Door het gebouw een score van 0-100 te geven, wordt de waarschijnlijkheid dat het gebouw zijn bewoners/werknemers stimuleert om gebruik te maken van actieve mobiliteit getoond en visueel gemaakt. Het score-element creëert een drang voor deze vastgoedontwikkelaars of gebouweigenaren om zo hoog mogelijk te scoren, en dus verschillende aspecten en ideeën te creëren en te implementeren om deze hogere score te behalen. Met als resultaat dat meer mensen kiezen voor deze actieve mobiliteitsopties.

De ActiveScore certificeringsmethodiek kan op drie manieren worden toegepast (of een combinatie van):

  1. Wijzigen van voorgestelde bouwplannen (nieuwbouw/(her)ontwerp)
  2. Aanpassen van bestaande gebouwen om ze actiever te maken (toevoeging diensten)
  3. Zorgen dat gebouwen voorbereid zijn op toekomstige groei (toekomstbestendigheid) Al met al levert de overgang naar actiever reizen een aantal grote voordelen op voor de gebouweigenaren, werkgevers, werknemers en de stad. Daarnaast lost het dringende problemen op die onze toekomstige groei van de stad momenteel nog belemmeren

Meer weten en de whitepaper lezen? Vul dan het formulier in.