Whitepaper Slimme en schone logistiek voor de binnenstad
vrijdag 17 december 2021

Elke gemeente streeft naar een aantrekkelijke en leefbare binnenstad. Door het wegvallen van economische activiteiten tijdens de coronacrisis was het tijdelijk veel minder druk in de stad. Misschien wel leefbaarder, maar zeker niet aantrekkelijker. De balans was zoek. Nu we langzaam aan méér mogen, nemen de economische activiteiten weer toe en zie je dat het in de stad steeds drukker wordt met bestel- en vrachtverkeer. Dit zorgt voor overlast en vervuiling, waardoor de leefbaarheid in het gedrang komt. Dat roept de vraag op: wat kan de gemeente doen om het logistieke verkeer te beperken, zonder de economische bedrijvigheid af te remmen? En hoe zet je dat in gang?