Whitepaper: Verkeer ‘slimmer’ managen? Zo doe je dat!
woensdag 19 juli 2023

’s Ochtends kennen we thuis een vast ritueel op vaste tijden. Je staat op en zorgt ervoor dat de kinderen aangekleed en fris aan de eetkamertafel van het ontbijt genieten. Daarna zitten we in de auto onderweg naar school en/of werk. Dagelijks de route over de Ring van Eindhoven waarbij je bij menig verkeerslicht netjes staat te wachten in een rij. Op sommige punten is er een groene golf maar het overgrote deel is nog “ouderwets” ingere- geld waardoor doorstroming en prioritering niet geoptimali- seerd zijn. Het gevolg: lange(re) wachtrijen voor het verkeers- licht. Bovendien wil iedereen op tijd op zijn/haar werk arrive- ren. Het gevolg is haastige chauffeurs die overal tussendoor proberen te glippen, fietsers en voetgangers die onverwachts uit je rechter ooghoek tevoorschijn schieten en gehaaste reizigers die op zoek zijn naar hun afslag. Dit alles leidt tot ad-hoc situaties, plotselinge rembewegingen en gevaarlijke scenario’s.

Over de tijd heen heeft men op het vlak van verkeersdoorstro- ming en verkeersveiligheid een aantal maatregelen genomen zoals het verbeteren van het openbaar vervoer, het aanleggen van nieuwe wegen en het implementeren van verkeerslichten en verkeersborden. Pas met de ontwikkeling van de iVRl is er echt een sprong voorwaarts in de verkeersregulering.

De iVRl maakt in vergelijking met een traditionele VRl gebruik van rijkere informatie. Ook kan de iVRl informatie terug sturen naar weggebruikers, bijvoorbeeld een snelheidsadvies om door groen licht te rijden.

Welke voordelen kan men zoal koppelen aan een iVRl?

De iVRl, oftewel een lntelligente VerkeersRegel lnstallatie, is een nieuwe systeemarchitectuur die tot doel heeft de veilig- heid, efficiëntie en duurzaamheid van het transport te verbete- ren. iVRl’s maken gebruik van sensoren en communicatietechnologieën om voertuigen en infrastructuur met elkaar te laten communiceren en realtime beslissingen te laten nemen op basis van verkeerspatronen, wegcondities en andere factoren. ln dit whitepaper bespreken we de invloed van iVRl’s op het verkeer.

Verder lezen? Download de whitepaper.