Deelmobiliteit: Van niche naar mainstream

dec14

Amsterdam groeit rap naar 1.000.000 inwoners en het aantal fietsen, scooters en auto’s op straat neemt toe. Als we deze met elkaar delen worden ze beter gebruikt, zijn er minder nodig en ontstaat er meer ruimte op straat. Het is vaak goedkoper, sneller en ook nog eens duurzaam en goed voor de luchtkwaliteit. De afgelopen jaren is het aanbod van deelvervoer flink toegenomen maar het is nog steeds een niche. De ambitie is om deelvervoer beschikbaar, bereikbaar en bekend te maken voor iedereen die in, van en naar Amsterdam reist. Maar hoe realiseren we dit? Hoe voorkomen we dat bepaalde groepen en gebieden worden uitgesloten? Hoe laten we vraag en aanbod in balans groeien? Hoe kunnen we spreiden en hinder mijden? Daarover en meer gaan we tijdens dit middagcongres in gesprek. Praat en denk mee!

Dit congres is gratis te bezoeken voor iedereen. Aanmelden kan via de knop “Reserveer” rechts bovenaan de pagina, of door hier te klikken. Lukt het niet om aan te melden of heb je verdere vragen? Stuur ze dan naar pien@dezwijger.nl

 

Programma

Tijd Programmaonderdeel
14 dec 2022 13:00 uur Opening en panelgesprek keyboard_arrow_down
1. Opening door wethouder Van der Horst over de uitdagingen van de stad en de regio en hoe deelmobiliteit daar een bijdrage aan kan leveren. 2. Panelgesprek met Jeroen Schutter (programmamanager Deelmobiliteit gemeente Amsterdam), Karina Tiekstra (CEO MyWheels), Chrétienne Hoek (consultant Rebel) en Nico van Paridon (Strateeg gemeente Amsterdam) over de uitdagingen die er zijn om deelmobiliteit van niche naar mainstream te krijgen.
14 dec 2022 14:00 uur Breakoutsessies keyboard_arrow_down
De deelsessies zijn opgedeeld in twee rondes, wat betekent dat je twee breakoutsessies kan bijwonen. Ter plekke kun je voor elke ronde kiezen aan welke sessie je deel neemt. 1. Deelauto’s: Het aantal deelauto’s is de afgelopen jaren met name binnen de ring en bezuiden het IJ flink toegenomen, maar is buiten de ring langzaam in opkomst. Hoe zorgen we voor voldoende spreiding over de stad en organiseren we het aanbod van deelauto’s zo dat de deelauto een volwaardig alternatief is voor de privéauto in een autoluwe stad? 2. Tweewielers: Tegenwoordig zijn de deelfiets, deelbakfiets en deelscooter onderdeel van het straatbeeld in Amsterdam via verschillende experimenten. Hoe zorgen we ervoor dat er genoeg vraag en aanbod is om deze vervoersmiddelen aantrekkelijk te maken en bewaken we tegelijkertijd de invulling van de schaarse openbare ruimte? 3. Deelmobiliteit in de regio: Niet alleen voor de Amsterdammer is deelmobiliteit een uitkomst, maar ook voor de dagelijkse bezoeker van Amsterdam. In de regio rondom Amsterdam is nu weinig tot geen aanbod, maar regiogemeenten willen wel aanbod binnen de gemeentegrens hebben. Liefst aansluitend op het aanbod in Amsterdam. Hoe zou een regionaal systeem werken? Zijn er verschillen tussen de stad en regio, en hoe gaan we daarmee om? 4. Gebiedsontwikkeling en hubs: Door de grote behoefte aan nieuwe woningen wordt binnen gebiedsontwikkelingen in Amsterdam in hoge dichtheden gebouwd. Slechts een beperkt aantal bewoners kan straks aanspraak maken op een eigen parkeerplaats. Deelmobiliteit wordt daardoor naast wandelen, fietsen en OV een belangrijk alternatief voor de privéauto. Welke uitdagingen levert dit op? En hoe kijken verschillende stakeholders naar hun eigen rol hierbij? 5. Deelmobiliteit en gedragsverandering: Veel van ons gedrag gaat onbewust. Ook op het gebied van mobiliteit zijn wij echte gewoontedieren. Wil jij weten hoe wij gedragswetenschap inzetten om deze gewoontes te doorbreken en om het gebruik van deelmobiliteit te vergroten? Leer meer over onze aanpak en ga zelf aan de slag met beïnvloedingstechnieken. 6. Data en deelmobiliteit: Data is overal om je heen. Door data krijgen we beter inzicht in het gebruik van deelmobiliteit en kunnen we beter bepalen of en hoe deelmobiliteit bijdraagt aan de doelstellingen. Maar dan moet data wel op de juiste wijze worden geïnterpreteerd. Wat hebben we aan data beschikbaar binnen Amsterdam en wat kunnen we er mee? Wat behoort nog meer tot de mogelijkheden en zouden we dat juist wel of niet moeten willen?
14 dec 2022 17:00 uur Plenaire afsluiting

Datum / tijd

14 december 2022
Aanvang: 13.00 uur

Prijs

€Gratis

Locatie

near_mePakhuis de Zwijger Piet Heinkade 179 Amsterdam, Nederland.

Meer informatie

Aanmelden