Antea Group bouwt mee aan mobiliteitsnetwerk in de lucht

maandag 13 december 2021

Met de naderende Omgevingswet gaat de fysieke leefomgeving op de schop. Dat leidt tot nieuwe verkeerskundige vraagstukken. Daarnaast ziet projectmanager Roel Brandt van Antea Group perspectief in personen- en goederenvervoer in het lage luchtruim via drones. “Als we verkeerstromen kunnen scheiden, biedt dat meer ruimte in de fysieke leefomgeving. Verkeerskundigen staan daarmee aan de basis om dit nieuwe mobiliteitsnetwerk in te richten.”

De eerste grote trend die Brandt in zijn vakgebied ziet, is de komst van de Omgevingswet, die op 1 juli 2022 in werking moet treden. “Vanuit de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties wordt de klimaataanpak ook in de verkeerskunde heel belangrijk. Vanuit de Omgevingswet gaat de ruimtelijke inrichting helemaal op de schop, want de fysieke leefomgeving is al erg vol. We moeten daarom multidisciplinair tegen mobiliteit gaan aankijken, waarbij mobiliteit aanhaakt op de omgevingsvisies van gemeenten.”

Lagere geluidsbelasting 

In de vernieuwde Omgevingswet is een verplichting opgenomen voor gemeenten om geluidsbelasting te monitoren, de basisgeluidemissie (BGE). “De nieuwe Omgevingswet heeft onder andere invloed op geluidswetgeving en verkeerintensiteiten. Verkeersintensiteiten zijn een belangrijke bron voor geluidsbelasting. Verkeerskundigen moeten voldoen aan het eisenpakket van het geluidsdomein. Die bewustwording begint al steeds meer te groeien, maar is nog niet overal bekend”, aldus Brandt.

“Antea Group wil die bewustwording aanwakkeren. Onze verkeerskundigen werken nauw samen met de geluidscollega’s en die van het ruimtelijk domein", vervolgt Brandt zijn relaas. “We moeten ons verdiepen in elkaars werelden en voorbereidende stappen zetten om verkeersintensiteiten op orde te brengen. Samen met de gemeente Den Haag hebben we in 2021 een methodiek vastgesteld om verkeersintensiteiten in kaart te brengen. De komende jaren gaan we bezig met de uitvoering. Hopelijk kan dat een voorbeeld zijn voor andere gemeenten.”

Drones nemen een vlucht

Een andere grote trend die eraan komt, is personenvervoer per lucht in het lage luchtruim, Urban Air Mobility genaamd. Brandt legt uit: “Deze ontwikkeling komt sneller op ons af dan we jaren geleden hadden kunnen denken, vergelijk het met de komst van een nieuwe mobiele telefoon. Dit is van belang voor verkeerskundigen, maar ook voor wegbeheerders.”

Diverse beheerders, zoals Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam, zetten drones nu al in voor inspectie en toezicht. Daarnaast groeit het dronenetwerk voor calamiteiten en hulpdiensten in 2022 en 2023, ziet hij. “Drones gaan echt helpen om calamiteiten in beeld te brengen. Ze kunnen ook ziekenhuizen gaan bevoorraden met medicijnen, bloed, AED’s en andere urgente zaken. De volgende stap gaat de bezorging van eten en andere goederen worden.”

Binnen tien tot vijftien jaar gaan we ook personenvervoer via drones zien, gaat de projectmanager van Antea Group verder “Die ontwikkeling gaat voorzichtig, maar de eerste licentiehoudende vliegende auto komt snel: dat is de PAL-V. Momenteel is de overstap van grondverkeer naar luchtverkeer een hele grote, want in dat spectrum zit alleen de helikopter. Maar met een vliegende auto wordt het voor de zakelijke wereld veel laagdrempeliger. Samen met PAL-V onderzoekt Antea Group of we wellicht havenpersoneel of ziekenhuispersoneel door de lucht kunnen gaan vervoeren.“

Laten zien dat het kan

Om deze ontwikkeling te versnellen, heeft Antea Group in 2020 met kennisinstellingen, overheden en marktpartijen de stichting Dutch Drone Delta opgezet, vertelt Brandt. “Hier onderzoeken en testen we in use cases alle aspecten van Urban Air Mobility. Zo hebben we eind oktober onder andere samen met Thuisbezorgd.nl en de gemeente Amsterdam een drone eten laten bezorgen over de rivier het IJ in Amsterdam. Het was een proef waarbij we niet alleen keken of het technisch werkt, maar vooral ook wat het deed met de fysieke leefomgeving. Dit deden we door geluidsmetingen uit te voeren. Daarnaast namen we interviews af bij mensen op straat en voerden observaties uit, om te zien hoe voorbijgangers reageerden.”

“In 2022 gaan we met een drone vanuit Oranjewoud naar Kopenhagen (Denemarken) vliegen, om daarmee te laten zien dat dronetechniek ook inzetbaar is om duurzaamheidsdoelen te behalen. Natuurlijk moet het wel veilig zijn en hebben we veel partijen nodig met wie we samenwerken, maar de techniek is er wel toe in staat. We moeten gewoon laten zien, want pas als mensen zien dat het kan, gaan ze het geloven. Dat laat het Amsterdamse voorbeeld wel zien.”

Nieuw mobiliteitsnetwerk

“Het is niet zo dat een bedrijf als Thuisbezorgd.nl in 2022 al eten gaat bezorgen met drones, maar op termijn gaat dat wel gebeuren. Om een ontwikkeling in gang te zetten, moet je klein beginnen en langzaam uitbouwen. De theorie en praktijk versterken elkaar heel goed. Uiteindelijk kan op die manier een heel nieuw mobiliteitsnetwerk in de lucht ontstaan.

Dat gaat echt enorme voordelen opleveren: de druk op de fysieke ruimte is enorm en ons huidige mobiliteitssysteem is niet efficiënt ingericht. Door vervoer op de weg en in de lucht te scheiden, ontstaat meer ruimte in de fysieke leefomgeving. En omdat we een nieuw mobiliteitsnetwerk ontwikkelen, geeft dat verkeerskundigen de mogelijkheid om zelf mee te denken over hoe we het gaan inrichten. Waar laat je ze vliegen? Hoe hoog? Hoe ver? Het is heel erg leuk om mee te denken over die vragen.

Bij Antea Group gebruiken we drones vandaag de dag vooral voor verkeersveiligheidsonderzoek, verkeerstellingen en -monitoring. Dat is heel nuttig, maar de komende jaren gaan meer toepassingen ontstaan. Door daarover mee te denken zijn we niet alleen bezig met de dag van vandaag, maar ook met die van morgen en overmorgen.”

Roel Brandt, Antea Group

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.