ANWB-leden over mobiliteitswensen als bewoner versus weggebruiker

donderdag 22 december 2016
timer 4 min
Tamara Vijverberg, Blauw Research, namens ‘Denk mee met de ANWB’:

'Met ANWB-leden uit het panel van ‘Denk mee met de ANWB’ zijn we in gesprek gegaan over wat zij als bewoner willen op het gebied van mobiliteit in de eigen woonomgeving versus de wensen als weggebruiker.

Snelheid en snelheidsbeperkende maatregelen

Over het algemeen zijn leden tevreden met de toegestane snelheid in hun eigen straat. Ze ervaren wel dat in hun eigen straat regelmatig harder wordt gereden dan de toegestane snelheid. Handhaving van de toegestane snelheid vinden leden belangrijker dan eventuele snelheidsbeperkende maatregelen. Zo worden drempels zowel in de eigen woonwijk als in andermans wijk als vervelend ervaren.

Als weggebruiker houdt men zich aan de aangegeven snelheid, mits het een reële snelheid betreft. Bepaalde omstandigheden zoals breedte/lengte van de weg en type ondergrond (bijvoorbeeld asfalt) nodigen eerder uit tot een hogere snelheid dan de maximale snelheid. Leden maken geen onderscheid in snelheid in hun eigen woonomgeving versus andermans (gelijkwaardige) woonomgeving.

“Drempels vind ik uit de boze als ze er te hard over heen rijden hoor het in je huis klappen. Men moet zich gewoon aan de snelheid houden, desgewenst een paar keer controleren dan is het vanzelf over.”

 

“Bij mij in de straat hoeven de snelheden niet lager te zijn dan in een andere gelijkwaardige straat. Wel vind ik dat men overal dezelfde criteria moet aanhouden, niet in de ene plaats de doorgaande weg 50 km/per uur en in de andere plaats 30 km/per uur. Of het nu mijn eigen straat is of een andere straat in mijn dorp, als iedereen de snelheid aanhoudt die geldt in een straat, zouden er veel minder irritaties zijn.”

 

Speelruimte en parkeren

Leden vinden het belangrijk dat er voldoende en vooral veilige speelomgeving is op loopafstand in de eigen wijk. De eigen straat hoeft hier niet zozeer in deze behoefte te voorzien. Een goed gescheiden ruimte van het overige wegverkeer heeft de voorkeur. Wel is het voor veel leden van belang dat de auto kan worden geparkeerd in de eigen straat. Het begrip is er dat andere bewoners hier ook behoefte aan hebben.

“Ik vind het belangrijk dat je je auto in de buurt van je huis kunt parkeren. Niet alleen voor vandalisme maar ook voor de boodschappen. Zo min mogelijk sjouwen.”

 “De openbare ruimte moet zowel het verkeer als de kinderen de ruimte geven die ze nodig hebben. Maar liefst wel goed gescheiden. Het gaat dus niet om meer ruimte, het gaat om veilige ruimte.”

 

Trend

De trend dat burgers in een steeds vroeger stadium worden betrokken bij beleidsplannen van de overheid en gemeenten wordt omarmd door de leden. Ze zien voordelen als meer betrokkenheid en meer tevredenheid, maar ook nadelen, bijvoorbeeld dat het langer kan duren voordat een definitief ontwerp gereed is. Daarnaast kun je nooit alle mensen tevreden stellen. Wat voor veel leden nog beter kan, is tijdens het proces de burgers te blijven informeren. Enerzijds door toe te lichten wat er met de ideeën tot nu toe van de bewoners is gedaan en anderzijds een toelichting waarom bepaalde ideeën wel en andere niet zijn meegenomen. Social media, community’s en fora zijn communicatiemiddelen die hiervoor ingezet kunnen worden.

“Door de bewoners er vroegtijdig bij te betrekken en dat ook tijdens het proces, zodat er beoordeeld kan worden of er ook naar hen geluisterd wordt en er iets met de ideeën gedaan wordt. Dat schort er nogal eens aan.”

 

“De stedenbouwkundigen maken verschillende plannen. De bewoners kunnen vervolgens wijzigingen aanbrengen en er dingen aan toe voegen en veranderen. Vervolgens gaan de stedenbouwkundigen met die ideeën aan de slag en maken twee of drie plannen, weer feedback van bewoners en dan komen de stedenbouwkundigen met twee of drie plannen waar de bewoners vervolgens op kunnen stemmen. De bewoners moeten ook de gelegenheid krijgen om via een forum hun ideeën te geven. De bewoners worden dan via social media, flyers enz. op de hoogte gesteld dat ze deel kunnen nemen aan het forum.”

 
Auteur: Tamara Vijverberg, Blauw / Denk-mee-met-de-ANWB-panel

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden