Bedrijventerreinen naar behoefte

woensdag 11 april 2012
timer 2 min

Netwerkstad Twente stelt gezamenlijke visie op

De vijf Netwerkstad-Twente-gemeenten hebben een gezamenlijke Bedrijventerreinenvisie opgesteld, waarin de huidige en toekomstige, regionale bedrijventerreinen goed op elkaar en op reële behoeften zijn afgestemd.

De Netwerkstadgemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal geven in de visie aan, hoe ze tot 2020 de ontwikkeling van hun bedrijventerreinen op elkaar willen afstemmen. Daarbij is onder meer gekeken naar de ontwikkeling van de beroepsbevolking, naar beschikbare ruimte, naar ‘harde’ (al afgesproken) en naar  ‘zachte’ (nog niet vastgestelde) plannen voor bedrijventerreinen en herstructureringsplannen. Het gaat hierbij niet om kantorenlocaties.

Gerdien Looman, beleidsadviseur economie bij Netwerkstad Twente: ‘De conclusie is dat voorlopig  na uitvoering van de ‘harde’ plannen, geen behoefte meer is aan de ‘zachte’ plannen. Die gaan daarom nu de ijskast in. Dat heeft financiële consequenties, maar beter nu deze kosten dragen, dan over 20 jaar wanneer ze nog hoger zijn.’ Alleen daar waar de locatie en bereikbaarheid goed zijn, worden nieuwe bedrijventerreinen aangelegd, aldus Looman. Verkeerskundigen zitten dan ook, anders dan bij de aanleg van bijvoorbeeld nieuwbouwwijken, al in een vroeg stadium aan de vergadertafel. Bij bedrijventerreinen wordt weliswaar minder aandacht besteed aan vervoer van werknemers, maar des te meer aan vrachtverkeer en goederenvervoer via het spoor en water.

Looman vindt dat verkeer en ruimte door de nieuwe samenwerking beter op elkaar zijn afgestemd. ‘Welke activiteit je ook doet, je moet er wel kunnen komen. Je moet plannen blijven spiegelen aan de daadwerkelijke activiteiten. Zijn de verkeersactiviteiten zoals van te voren verwacht? Of komen er meer bezoekers, zijn er meer goederen? Die discussie over wat ruimtegebruik voor verkeer en vervoer betekent, moet intensiever. Binnen dit project hebben deze disciplines beter contact met elkaar, maar elders wordt nog vaak een verschillende taal gesproken tussen planologen, economen en verkeerskundigen.’

De visie levert ook duurzaamheidsvoordelen op. Looman: ‘Er is extra aandacht voor groen en ruimtelijke kwaliteit. Bij de meest terreinen word Parkmanagement geïntroduceerd waarbij er  afspraken over beheer, parkeren en beveiliging worden gemaakt. Juist door goedbeheer wordt leegstand voorkomen. Een ander voorbeeld voor duurzaamheid is het gebruik van restwarmte via het warmtenet in Hengelo .’

Elke 3 jaar zal wordt bekeken hoe de markt en de vraag zich ontwikkelen en wordt de regionale visie geëvalueerd en worden er zonodig weer plannen uit de ijskast gehaald.’

 

 
Auteur: Joske van Lith

De gemeenten Hengelo en Borne ontwikkelen samen het circa 70 hectare grote bedrijventerrein Buren - De Veldkamp

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.