Betrouwbare reisinformatie is leidend

woensdag 11 april 2012
timer 4 min

Jeannette Baljeu, wethouder in Rotterdam en voorzitter SBVV

Samen met de markt betrouwbaarder reisinformatie maken én die informatie ook sneller – via in-carsystemen – bij de reiziger brengen. Deze informatiestromen moeten leidend worden voor verkeerskundigen in het ondersteunen van verkeersstromen. Anders gezegd: door betere reisinformatie, kun je beter benutten. Aan het woord is Jeannette Baljeu, wethouder in Rotterdam en voorzitter van het Strategisch Beraad Verkeersinformatie en Verkeersmanagement, SBVV.

Baljeu: ‘Heb je een gezamenlijk streefbeeld dan sluit ieder met zijn maatregelen, systemen en technieken aan om het gemeenschappelijke doel – beter benutten – te bereiken.’ Dit is in een notendop de lijn van het ‘Nederlandse model’ – ‘dat klinkt beter dan beleidskader’ – dat het SBVV in november presenteert aan de minister. In dit SBVV werken overheid, markt en maatschappelijke organisaties samen aan dit model.    

‘Als wethouder kijk ik hoe we lokaal maatregelen kunnen inzetten’, zegt Baljeu. ‘Dat kan bijvoorbeeld dynamische bewegwijzering naar parkeervoorzieningen zijn, maar ook belangrijk is dat we aangeven waar binnen de gemeente werkzaamheden plaatsvinden. Dat doen we niet alleen op onze eigen website, maar we geven die informatie ook aan NDW, de nationale databank wegverkeergegevens. NDW geeft die gegevens weer door aan de markt, waardoor de reisinformatie aan de reiziger betrouwbaarder wordt. Veel gemeenten doen dat al, maar nog niet iedereen staat in die stand. NDW heeft grote stappen gemaakt en kan deze informatie vanuit gemeenten nu goed ontvangen. Gemeenten moeten daarnaast zelf zorgdragen voor het kanaliseren van hun eigen wegverkeergegevens.’

‘Op het gebied van dynamisch verkeersmanagement is bovendien nog meer mogelijk samen met de markt. Het belangrijkste vraagstuk waar we ons binnen het SBVV nu over buigen is: wie brengt de informatie naar de reiziger? Doet de overheid dat? Doet de markt dat?  Of doen we het samen?’ Belangrijkste randvoorwaarde om samen met de markt meer uit DVM te halen is volgens Baljeu: ‘Het eens zijn over informatie. Wie loopt erover en beschikt erover?

Grote kansen zijn vervolgens dat de markt met nieuwe toepassingen komt. Grootste bedreigingen daarentegen zijn, dat we weer terugvallen op de oude voet. Dus dat de overheid zijn informatie genereert en aanbiedt aan de reiziger en de markt dat ook doet. Het gaat er dus om dat we niet langer of, of opereren, maar dat én de markt én de overheid samenwerken.

Spreek je over best practices op dit gebied dan constateert Baljeu dat nu alles en iedereen, overheid, markt en techniek in beweging zijn. Om te leren van de samenwerking met de markt als het gaat om meer uit DVM te halen, zou de verkeerswereld, wat Baljeu betreft, ook meer in stromen moeten leren denken. Verkeerskundigen denken nog vaak in van A naar B, maar je ziet dat marktpartijen vaak creatiever zijn en sneller komen met nieuwe concepten en gedachten. ‘Meest hoopvol is de diversiteit in het kijken naar het verbeteren van stromen. Ik kan geen namen noemen, want dan vergeet ik partijen, maar allen zijn bezig met systeemdenken. De markt ontwikkelt zich wel door. Dus over 5 jaar zijn er weer nieuwe systemen. Dat geeft niet, als je gezamenlijke doelstelling maar helder is. Verkeerskundigen moeten wel blijven inspelen op nieuwe technologieën en proberen ondersteunend te zijn aan de informatie die de reiziger krijgt. Leidend daarbij is betrouwbare informatie.

Het gaat dan dus in ieder geval ook om het openbaar beschikbaar stellen van overheidsinformatie. Bijvoorbeeld over calamiteiten. Het is in niemands belang als de overheid de informatie voor zich houdt of wanneer de markt vanuit concurrentieoogpunt eerder – maar onvolledig – met informatie bij de reiziger is. We moeten dus naar betrouwbare informatie. Dat is cruciaal en dat bereik je als overheid dus alleen samen met de markt.’

Samengevat, stelt Baljeu: ‘Er zijn veel afzonderlijke bewegingen. Maar die zijn niet los van elkaar te zien. Iedereen is aan het zoeken. Belangrijk is dat we elkaar vinden in een gelijke doelstelling om te komen tot slimmer reizen. Die doelstelling komt in november in het eindadvies van het SBVV. Maar ook als wethouder in Rotterdam kijk ik net zo goed samen met de provincie en met andere partijen naar het gezamenlijke doel. Daarna kies je dan systemen die het beste bij jouw doelstelling passen. En daar gaat het eigenlijk om.’

 
Auteur: Joske van Lith

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden