‘De gekste mogelijkheden worden nu reëel’

donderdag 13 februari 2014
timer 4 min

Maarten van Gool, TomTom: ‘Op een missie om verkeerscongestie met innovatieve middelen terug te dringen’

TomTom investeert in 2011 fors in een nieuwe, meer maatschappelijke rol. Met de wereldwijde verkoop van een enorme hoeveelheid navigatiekastjes aan de particuliere automobilist, stroomt sinds 2007 een waardevolle hoeveelheid data naar de TomTom-servers. Uit deze databank levert het bedrijf nu actuele en historische verkeersinformatie aan overheden. Maarten van Gool, managing director Licensing, over de nieuwe wereld van TomTom.

‘Onze leefwereld kent veel verschillende uitdagingen die vragen om een oplossing’, zegt van Gool. ‘Transport heeft de economie groot gemaakt, maar kan het ook breken. Je ziet dat we nu met 1 miljard auto’s op 7 miljard burgers de grenzen van de infrastructuur bereiken. Daarom moeten we naar totaal nieuwe modellen gaan, want het transport kan niet stil komen te liggen. De oplossing ligt in publiek-private partnerships. TomTom is ervan overtuigd dat we als bedrijf het verschil kunnen maken. Op basis van onze expertise en ervaring reiken we oplossingen aan die de problematiek draaglijker maken.’

TomTom heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in een organisatietransitie van kastjesbouwer naar het ook leveren van data, zoals verkeersinformatie. Deze data biedt onze klanten, waaronder overheden, verkeersbureaus, planners en zelfs aannemers de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de verkeersstromen. De markt voor PND’s of portable navigation devices, bereikte een verzadigingspunt. Tegelijkertijd genereren alle TomTom-kastjes van na 2007 – na toestemming van de bezitters – anonieme, historische en actuele verkeersdata. Deze data kunnen we nu toepassen in de verkeerspraktijk, bij gemeentelijk verkeersonderzoek, het programma ‘Beter Benutten’ en ’Minder Hinder’-maatregelen.’

‘We hebben deze transitie beschreven in een verkeersmanifest. Daarin staat ook dat we streven naar een ecosysteem, waarbij alle openbare verkeersinformatie en informatie van individuele gebruikers wordt gebundeld en teruggekoppeld naar de eindgebruikers.’

‘In 2012 maakt TomTom de omslag naar databank voor overheden. Elke gebruiker die is verbonden met het internet, kan zijn gereden ritten anoniem delen. Met een speciaal algoritme kunnen we zo de gemiddelde snelheid meten en die afzetten tegen de normale snelheid. Voor deze omslag is de unit ‘licensing’ ingericht, waarin ook de overgenomen Belgische kaartenmaker Tele Atlas is opgenomen. We krijgen nu een duidelijk beeld van de rijsnelheden. Zo zie je precies waar en op welke tijdstippen er langzamer gereden wordt. Als je dat dag in dag uit meet, dan krijg je unieke data. We werken met gebundelde modellen. Primair gebaseerd op floating car data van TomTom-navigatieapparaten, aangevuld met anonieme data uit het mobiele netwerk en waar nodig met publiek beschikbare data uit bijvoorbeeld traditionele detectielussen. Zo krijgen we verfijnde lokale informatie.’

‘Nu steeds meer PND’s met live services aan de TomTom-servers gekoppeld zijn, kunnen we op basis hiervan realtime verkeersinformatie terugleveren. Het blijft overigens niet bij informatie, we helpen ook weggebruikers bij het vinden van de beste route, rekening houdend met de congestie op dat moment. Op individueel niveau schatten we in dat automobilisten die goed zicht hebben op het totale verkeersbeeld er 15 procent reistijd mee kunnen winnen. En bij een dichtheid van 10 procent met TomTom-uitgeruste auto’s, verwachten we zelfs dat 5 procent congestiereductie bereikt kan worden. Ook stellen we onze data beschikbaar bij grote werkzaamheden, bijvoorbeeld op de A2 in Maastricht. Vanaf het moment dat de schop in de grond is gegaan tot aan de oplevering, kunnen we laten zien welke verkeershinder deze werkzaamheden in de regio tot gevolg hebben. De aannemer kan hier dan tijdig op reageren en de overlast tot een minimum beperken.’

‘In de toekomst kunnen we nog veel verder gaan met het distribueren van verkeers-, veiligheid- en milieuservices door informatie over weercondities, wegkantsystemen en het actuele wegennet te koppelen. Als je bijvoorbeeld kijkt wat er in een gemeente in een week kan veranderen aan bijvoorbeeld – tijdelijk – eenrichtingsverkeer. Om die informatie te ontsluiten, is verregaande standaardisatie van gegevenskoppeling nodig en samenwerking met gemeenten. Het moet wel gebeuren, want de consument verwacht volledige informatie.’

 
Auteur: Joske van Lith

Maarten van Gool, TomTom

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.