Deskundigen over Parkeren

zondag 23 juni 2013
timer 8 min

Op deze pagina:
Giuliano Mingardo
*  Kim Goosen
*  Joep Hintzen
*  Peter Dingemans
*  Els van Leeuwe
*  Sjoerd Stienstra 
*  Katya Ivanova

Giuliano Mingardo, senior researcher, Erasmus Universiteit 

Onze kennis over parkeren is nog steeds beperkt
‘In de verkeerskunde heeft parkeren lange tijd relatief weinig aandacht gekregen van (wetenschappelijke) onderzoekers. Reden hiervoor is onder andere dat parkeren in het beleidsproces nooit een belangrijke rol speelde. In het laatste decennium is die situatie drastisch veranderd. Beleidsmakers, wethouders, adviseurs, planners en ontwikkelaars zien in steeds grotere mate het belang in van parkeren voor stedelijke ontwikkeling. Als gevolg hiervan hebben meer onderzoekers het thema parkeren omarmd.

Toch is onze kennis over parkeren nog steeds beperkt. Wat gebeurt er als het parkeertarief verandert (prijs elasticiteit)? Wat is het exacte effect van parkeren op de modal split van onze steden? Hoe belangrijk is parkeren voor de omzet van winkelgebieden? Deze, en andere vragen zijn nog steeds niet volledig beantwoord. Bovendien kent het parkeerbeleid veel dilemma’s: moeten we kort of lang parkeren stimuleren? Willen we minder auto’s (goed voor de leefbaarheid) of meer parkeerinkomsten (goed voor de gemeentelijke budgetten)? Wie moet voor parkeren betalen: de gebruikers of iedereen? In steden is ruimte schaars en financiële middelen ook; investeren in parkeren is heel duur. We kunnen ons niet meer permitteren om verkeerde investeringsbeslissingen te nemen, vooral als belastinggeld wordt gebruikt. Goed onderzoek kan deze vragen beantwoorden en beleidsmakers en ontwikkelaars helpen om betere, en meer verantwoorde beslissingen te nemen!’

Kim Goosen, marketeer Verkeersinformatie ANWB 

Merendeel ANWB-leden wil betalen per minuut 

‘Van automobilist naar keuzereiziger’. Daar maakt de ANWB zich hard voor. Om multimodaal reizen inzichtelijk te maken is een goede vergelijking tussen auto en openbaar vervoer noodzakelijk. Tijd en kosten worden tegen elkaar afgezet en parkeren kost veel van beide. De ANWB heeft onderzoek gedaan om inzicht te krijgen in de parkeerwensen en -behoeften van ANWB-leden.

Uit dit onderzoek blijkt dat de parkeervoorkeur vooral wordt bepaald door de afstand tot de eindbestemming. Parkeren op straat wordt het meest toegepast (42 procent), gevolgd door parkeren op een parkeerterrein (35 procent). De parkeergarage wordt minder gebruikt (18 procent). Voor het stimuleren van P+R moet dus worden ingespeeld op dit gevoel van dichtbij.

Over de tarieven in parkeergarages zijn parkeerders (71 procent) zeer ontevreden. Daarnaast zijn de grootste ergernissen: te krappe plekken (45 procent) en vooraf betalen (30 procent). Het merendeel (68 procent) heeft de voorkeur voor betalen per minuut en de grootste groep (41 procent) betaalt bij voorkeur per pin.
De ANWB ziet een rol voor zichzelf weggelegd in de lobby voor het betalen naar gebruik en op het gebied van informatievoorziening. De eerste stappen zijn daarbij gezet: de routeplanner vermeldt het parkeertarief op de eindbestemming. Daarnaast is er een nieuwe P+R site gelanceerd die informatie over het gebruik van P+R inzichtelijk maakt.’

Joep Hintzen, manager DVM, Vialis 

 Volgende stap: Stop & Shop 

‘In veel grote en middelgrote gemeenten staat inmiddels een parkeerinformatiesysteem dat verwijst naar vrije parkeergarages of parkeerterreinen. Maar wat te bieden voor de gehaaste klant die nog snel een doelgerichte aankoop wil doen?

Een volgende, logische stap in het bereikbaarheidbeleid is daarom het aantrekkelijk maken van kortparkeren in de binnenstad, zonder dat het extra zoekverkeer oplevert.

Kortparkeren is van belang voor ondernemers die ook bereikbaar willen blijven voor een gehaaste klant die een doelgerichte aankoop wil doen. Tegelijkertijd komt het de gastvrijheid van de binnenstad niet ten goede wanneer verkeer op zoek naar een schaarse parkeerplaats de straten verstopt. Daadwerkelijk kort parkeren – ‘Stop & Shop’ – is een forse uitdaging, maar kan door tariefstelling en actieve handhaving worden bevorderd. Samen met Nedap hebben we een techniek ontwikkeld die beide aspecten mogelijk maakt.

In specifieke kortparkeergebieden wordt per parkeervak de bezetting gedetecteerd. De bezoeker wordt geïnformeerd waar plaats is. Misbruik van de kortparkeerplaatsen wordt onmiddellijk gesignaleerd. Wij verwachten dat deze nieuwe parkeerdienst service biedt aan ervaren bezoekers die doelgericht een boodschap doen en ‘de weg weten’. Daarmee blijft de binnenstad aantrekkelijk voor deze groep en worden zij niet verdreven door incidentele ‘funshoppers’ uit de wijde omgeving. En het maakt het voor de ondernemers interessant om parkeerservice te gebruiken als marketingtool naar vaste klanten.’

Peter Dingemans, business development director, TKH Parking Solutions

Volop parkeerkeus binnen parkeergarages
‘Wat wij voor ogen hebben is een parkeergarage waarin de klant zelf kiest voor welk tarief hij in welke zone parkeert. Het is immers niet meer van deze tijd dat iedere parkeerder in dezelfde garage op elk tijdstip van de dag hetzelfde tarief betaalt, terwijl de wensen en redenen om te parkeren per automobilist verschillen. Bovendien willen gemeenten met tarieven kunnen sturen om bijvoorbeeld straten op bepaalde tijdstippen autoluw te maken. Dat lukt soms moeilijk zolang parkeergarages één tarief hanteren, of de parkeerder nu bewoner of bezoeker is.

Allerlei aanleidingen die vragen om nieuwe technische systemen. Recent hebben we een stap gezet met de mogelijkheid (Park Assist) om met een geautomatiseerde (kenteken)camera en sensortechnologie precies te registreren welke auto (bezoeker of bewoner) welke plaats in de garage voor welk tarief gebruikt en weer vrijgeeft. Deze techniek maakt het mogelijk om tariefzones in te stellen binnen garages: duurdere plaatsen dichtbij de roltrap, goedkopere plaatsen op grotere loopafstand. Maar denk ook aan (het handhaven van) afspraken rondom gezamenlijk gebruik van personeel en bezoekers van bijvoorbeeld ziekenhuizen in dezelfde parkeergarage. Daarnaast werken we aan technische combinaties voor duurzame verlichting en energie. Zo hebben we de Park Assist-technologie intussen gecombineerd met een ledverlichtingsysteem waarmee het licht in delen van de garage waar weinig beweging is, ook kan worden gedimd.’

Els van Leeuwe, projectleider IenM en Bert Vaessens, projectleider NS Stations (niet op foto)

De Maatregel P+R vangt twee doelen in één klap
In 2008 startte ‘De Maatregel P+R’, als onderdeel van het Actieplan (2008-2012) om de doelstellingen te halen van ‘Groei op het Spoor’. Concreet doel was om met cofinanciering 7500 tot 10.000 P+R-plekken aan te leggen bij stationslocaties. Inmiddels zijn er 7542 P+R-plekken opgeleverd en nog zo’n 3000 plekken in uitvoering. Els van Leeuwe verklaart het succes door de aanpak die is gericht op samenwerking van alle, betrokken partijen, waarbij IenM en NS als vliegwiel opereren.

Uitgangspunt van de maatregel is een efficiënte inzet van budgetten en capaciteit teneinde zoveel mogelijk P+R-plekken aan te leggen op basis van vervoerwaarde en aangetoonde behoefte. Met heldere, duidelijke spelregels en een evenwichtige co-financiering heeft de aanpak uiteindelijk niet alleen positief bijgedragen aan de eigen projectdoelstelling, maar ook aan het terugdringen van de automobiliteit en daarmee aan de doelstelling van het programma Beter Benutten. Bert Vaessens, is dan ook blij dat de Maatregel P+R projectmatig is voortgezet na 2012 met steun van de regio’s en het restantbudget van IenM. ‘Enerzijds kunnen we hier meer extra P+R plekken mee realiseren, anderzijds kunnen we ook aandacht besteden aan de vindbaarheid en bereikbaarheid van de P+R-terreinen, door aanvullende maatregelen rondom bewegwijzering en digitale reisinformatie.’

Sjoerd Stienstra, Stienstra Adviesbureau stedelijk verkeer BV 

Bezoek en zoekgedrag zullen veranderen 
‘Bij parkeren en ICT wordt vaak direct gedacht aan de sterk toegenomen rol van ICT-toepassingen in de parkeerhandhaving. De meest ingrijpende wijzigingen zijn echter te verwachten aan de gebruikerskant, want bezoekgedrag én zoekgedrag zullen sterk veranderen. 

89 procent van de Nederlandse huishoudens beschikt inmiddels over een internetaansluiting. En ook buitenshuis is er, via mobiele apparatuur, steeds vaker toegang tot internet. Dit heeft invloed op het activiteitenpatroon van de bevolking: mede door e-commerce is het winkelbezoek aan binnensteden afgenomen, telewerken maakt Het Nieuwe Werken mede mogelijk, internetbankieren leidt tot minder bankbezoek, video-conferencing heeft een dempende invloed op zakelijk verkeer en niet in de laatste plaats heeft internet een rol in de vrije tijdsbesteding.

Verdere digitalisering leidt overigens niet noodzakelijkwijs tot minder mobiliteit. Fysieke verplaatsingen en activiteiten worden niet alleen door virtuele activiteiten vervangen, ICT genereert ook nieuwe activiteiten en daarbij behorende parkeerdruk. Zo maakt internet het plannen van mobiliteit steeds gemakkelijker door het aanbieden van gedetailleerde reis- en routeinformatie, zowel thuis als onderweg. De reisinformatie, en de daaruit volgende keuze van een parkeerplaats zal steeds meer worden gepersonaliseerd. De generieke PRIS-informatie die als wegkantsysteem wordt aangeboden, wordt vervangen door toegespitste in-car informatie, waardoor de automobilist keuzes kan en zal maken op basis van zijn actuele bezoekmotief en daarbij behorende parkeervoorkeuren.’

Katya Ivanova, programmamanager Maastricht Bereikbaar
 

Slim Parkeren, Beter benutten in Maastricht
‘Maastricht is een populaire stad voor toeristen, dagjesmensen en forensen. Dat geeft op topdagen veel drukte. Maastricht-Bereikbaar heeft ‘Slim Parkeren’ bedacht om de bezoeker te helpen om makkelijk een goede parkeerplek te vinden en daarbij het zoekverkeer te verminderen. Zo wordt de bezoeker geholpen en Maastricht.

De parkeerder kan via een app op zijn smartphone aangeven waar hij naar toe wil en krijgt dan een parkeeradvies. Dit parkeeradvies bestaat uit meerdere opties, gerangschikt naar afstand en prijs. Als tijdens de reis blijkt dat de gekozen parkeerlocatie niet meer beschikbaar is, dan meldt de app dit en biedt de automobilist meteen een alternatief. Als onderdeel van Beter Benutten is in een pilot-omgeving onderzoek gedaan naar het gebruik van de dienst en ook naar opvolging van het parkeeradvies. Uit dit onderzoek blijkt dat de app veel gedownload en gebruikt wordt en een hoge waardering krijgt van de gebruiker. Daarom zijn we nu overgegaan tot het aanbieden van een definitieve app.

Voor Maastricht-Bereikbaar is de parkeer-app onderdeel van een uitgebreid pakket informatie voor de reiziger. Hierin werken we samen met de overige ITS- reisinformatieprojecten binnen Beter Benutten. Zie ook: www.maastricht-bereikbaar.nl/slimparkeren

 
Auteur: Margriet Verhoog

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden