Ecorys: Actuele en heldere beslisinformatie is noodzakelijk

vrijdag 20 december 2019
timer 3 min

Veel maatschappelijke transities en trends werken door in het mobiliteitssysteem. De onzekerheid in het tempo van de verschillende trends vraagt om meer denkwerk, sneller acteren en voldoende ruimte in beleid. Beleid moet niet alleen geïntegreerd, maar ook adaptief zijn. Hiervoor is experimenteerruimte nodig, maar ook een goede monitoring van ontwikkelingen en effecten van beleidsmaatregelen, om zo toekomstbestendige beslisinformatie te bieden.

Tekst Eline Devillers en Jochen Maes

Verschuiving in ruimtegebruik 
De beschikbare ruimte in de stad staat onder druk. Infrastructuur voor de auto wordt ingeperkt, ten gunste van fietspaden en een aangenamer verblijfsgebied. Vanuit agglomeratiekracht en innovatie worden ‘interactiemilieu’s’ gerealiseerd, waar mensen gezamenlijk kunnen werken. Hierdoor veranderen verplaatsingen en mobiliteitskeuzes van mensen. Door de opkomst van deelconcepten en Mobility-as-a-Service is bezit van een vervoermiddel niet langer noodzakelijk en draait het om het samenhangend gebruik van vervoersmodaliteiten. Hierdoor kunnen traditionele parkeernormen en parkeerconcepten kritisch bekeken worden, met efficiënter ruimtegebruik tot gevolg.   


Verdergaande digitalisering 

Technologische ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat het arbeidsvolume daalt en dat mensen minder fysiek op de werkplek aanwezig zijn. Hierdoor nemen pendelbewegingen af. Tegelijkertijd zien we verschuivende consumptiepatronen, met meer online aankopen. Dit zorgt voor een toename van verkeersbewegingen in woonwijken én voor een stimulans voor logistieke dienstverleners om hun logistieke proces te optimaliseren, mede op basis van toenemende beschikbaarheid van realtime data. Door slimme communicatie tussen voertuigen en de infrastructuur worden verkeersstromen en het bijbehorende onderhoud verder geoptimaliseerd, met minder hinder voor het verkeer. 

 

Naar geïntegreerd en adaptief beleid 
Overheden staan voor de vraag hoe het beleid toekomstbestendig vorm te geven, rekening houdend met de onzekerheid en het grillige verloop van dergelijke transities en trends. Dit vraagt om voldoende, actuele en heldere beslisinformatie. Juist de brede en efficiënte beschikbaarheid van data maakt een goede monitoring mogelijk van ontwikkelingen en effecten van beleidsmaatregelen. Dit raakt de kernexpertise van Ecorys.  

 

Wij zijn sterk in het monitoren en evalueren van beleid in mobiliteit, ruimtelijke ontwikkeling en arbeidsmarkt. Dat dit ook aanspreekt bij innovatieve projecten merken wij bij onze monitoring en evaluatie van bijvoorbeeld Truck van de Toekomst, voertuigdata voor Smart Mobility, Connected en Automated Driving of juist binnen de MaaS-pilots of Groot Schiphol Bereikbaar. We spelen in op onzekerheid in trends door onze monitoring en evaluatie adaptiever op te zetten en toegankelijker te ontsluiten. Zo maken wij beslisinformatie begrijpelijk voor een grote groep stakeholders en komen wij tegemoet aan de toenemende betrokkenheid van maatschappelijke groepen. En ook dat draagt bij aan toekomstbestendige beslisinformatie. 

 
 

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.