Erik Donkers: We brengen geen software, maar verkeersveiligheid

vrijdag 18 december 2015
timer 5 min

Erik Donkers (56) is directeur van verkeerskundig ICT-bureau VIA in Vught. Gaandeweg een echt familiebedrijf waar dochter Jolijn de communicatie verzorgt en IT-specialist zoon Giedo al te kennen heeft gegeven ‘de zaak’ over te willen nemen. Dat geeft Erik Donkers het geruste gevoel dat hij naast zijn taken als operationeel directeur, steeds meer tijd zal krijgen voor ontwikkelingen in de toekomst die van invloed zullen zijn op de bedrijfsvoering, maar ook op het vakgebied én op de verkeersveiligheid in het algemeen. Want, ‘wat hebben we een mooi vakgebied.’

Erik Donkers verbindt de lijnen, in de eigen onderneming en daarbuiten. In het bedrijf gaat het om het verbinden van de software met de uitvoering, de implementatie. ‘Software op zich doet natuurlijk niets. We moeten het verkopen, trainingen geven, uitleggen hoe het werkt, wat je ermee kunt, vragen beantwoorden en kwaliteitscontroles houden. Bij nieuwe software of een update begint die communicatie opnieuw. Zo goed als alle gemeenten in Nederland hebben een abonnement op VIA Statistiek, gebaseerd op openbare, historische BRON-gegevens van Rijkswaterstaat. Actualiteit en snelle toegankelijkheid is wat tegenwoordig wordt gevraagd. Vandaar dat de statistische cijfers via een wekelijkse update optioneel kan worden uitgebreid met een actuele snelhedenkaart op maat (op basis van Here data) en met actuele ongevalleninformatie (VIA Signaal).’ Kortom, naast de softwareontwikkeling is er sprake van een pro-actieve ondersteuning in Vught.

Volledige ongevallenregistratie

Buiten de onderneming werkt Donkers sinds 12 december 2012, samen met Egbert Jan van Hasselt van de Politie en Tjeerd Wierda van het Verbond van Verzekeraars aan ‘een droom’ die steeds meer werkelijkheid wordt: zo goed als volledige en betrouwbare ongevallenregistratie die onmiddellijk op de goede plekken komt via een superslimme app op ieders mobiele telefoon.

App

Deze droom heeft de naam STAR gekregen en staat voor Smart Traffic Accident Reporting. Mooi bedacht, maar organiseer het maar eens. Al drie jaar lang zitten Donkers, Van Hasselt en Wierda zo om de drie weken bij elkaar en bespreken de vorderingen. Veel hobbels zijn al genomen en veel draagvlak is er al gecreëerd. En vooral: er is software ontwikkeld voor de uiteindelijke publieke MobielSchadeMelden app die begin 2016 wordt verwacht. Deze app ontsluit en verbindt verschillende systemen. Het gaat dan om exacte ongevallocatiegegevens, een foto van de locatie en van de ongevalomstandigheden, kentekengegevens als er een geregistreerd voertuig bij betrokken is, de ongevalsbeschrijving, direct contact met de eigen verzekeraar, contact met de politie én contact met de wegbeheerder.

STAR-trio

Met name dat laatste moet een schat aan informatie opleveren voor nog actievere curatieve en preventieve verkeersveiligheidsmaatregelen. Maar ook voor de app geldt, dat met deze software alleen, het doel nog niet is bereikt. Hij zal dan ook moeten worden gebruikt. Daarvoor reist het STAR-trio stad en land af en spreekt op congressen om ambassadeurs te vinden die in de eigen gelederen het gebruik van de app gaan stimuleren. Donkers: ‘Tegelijkertijd vindt de boodschap ‘volledige ongevallenregistratie’ al snel gehoor.

Koffertjes

Ambassadeurs voor de uitrol van de app zijn onder meer de ANWB en de ROV’s. Maar ook TeamAlert neemt het mee in hun koffertjes naar scholen.  Ook zijn  we in gesprek met de Fietsersbond. Want ook als er geen geregistreerd voertuig bij een ongeval betrokken is, is het van belang dat mensen een ongeval melden. Die bewustwording, daar moeten mensen nog wel bij geholpen worden. Een automobilist heeft altijd wel een Europees schadeformulier in de auto en weet dat ook. Hij kan dit dan digitaal invullen via de app in plaats van op te sturen en een ongevalstekening te maken, maar voor fietsers en voetgangers is het nog helemaal nieuw om een ongeval te melden en ter plekke te registreren.

STAR vliegt zijn roem al vooruit. Zo sprak Donkers recent op uitnodiging op een congres in Abu Dhabi. ‘Ik legde daar uit dat Nederland onder meer jarenlang hoog scoorde op het gebied van verkeersveiligheid vanwege de toenmalige, betrouwbare registratie en de toegang die mensen hadden tot die informatie. Dat is wat verwaterd, maar kan met STAR weer een groot potentieel aan slagkracht teweegbrengen.’

Vakgebied verbinden

Naast zijn zakelijke activiteiten binnen- en buitenshuis, is Donkers ook actief in het TransitieTeam Verkeer en Mobiliteit, een bottum-up groep van bevlogen vakgenoten dat zich sterk maakt voor een verbonden vakgebied. Donkers: ’Ik merkte dat het vakgebied aan het veranderen was. Dat het specialistisch werd en dat er kenniseilandjes gingen ontstaan. En dat we als vakgebied bezig waren om achter de feiten aan te lopen en minder visie hadden. We werden steeds meer een vakgroep die slecht nieuws kwam brengen over onveiligheid, files en over milieu- en leefbaarheidsschade.

Toen ik in contact kwam met deze groep, raakte me de doelstelling om het vakgebied te verbinden en actief in te zetten om te komen tot een vitale mobiele samenleving. En, zoals in mijn karakter zit: als ik iets doe wil ik dat goed doen. En zet ik me ook hiervoor volledig in.’

SPI’s

Ten slotte ziet Donkers als trends in zijn vakgebied dat service boven het product gaat. ‘We brengen geen software, maar verkeersveiligheid. De software is het middel dat verkeersveiligheid dichterbij brengt. Vroeger had je bij elke gemeente misschien één ambtenaar die gemeentelijke analyses maakte van landelijke ruwe ongevallendata. Nu werken we aan SPI’s, Safety performance Indicatoren, zeg maar barometerstanden van zeer lokale verkeersveiligheid. Een actueel onderwerp waar we momenteel in breed nationaal verband over praten om tot een gedragen beschrijving van deze SPI’s te komen. Snelheid speelt daarin een belangrijke rol. Snelheid is een gemeenschappelijke factor die impact heeft op: milieu, bereikbaarheid en veiligheid. Het vormgeven van deze SPI’s en ze op maat aanleveren aan gemeenten via onze wekelijkse updates, dat is toch wel een uitdaging voor mij in 2016.’ En verder? ‘STAR over de grenzen brengen. Waarom niet?’

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.