Kwirkey: ‘Rol parkeerder wordt belangrijker in 2020’

dinsdag 7 januari 2020

Er moeten 'parkeertafels' georganiseerd worden waarbij exploitanten, beheerders, leveranciers, gemeenten, adviseurs en belangenorganisaties samen parkeerdoelstellingen gaan benoemen. Dat stellen Dave Linssen en Marc Moonen van het net opgerichte bedrijf Kwirkey.

Tekst Jan Willem Kerssies 

Parkeer- en mobiliteitsadviesbureau Kwirkey is een fusie tussen Moonen Parkeeradvies, Aparco, Vithe en ParkingCoach. “We zijn medio oktober begonnen”, vertelt Dave Linssen. Bij Kwirkey proberen ze niet te veel vast te houden aan bestaande patronen, maar veel meer te zoeken naar de achterliggende vraag. Nieuwe technieken moeten ondersteunend zijn en geen doel op zich, zo zegt Linssen. “Neem bijvoorbeeld smart mobility. Iedereen praat daar tegenwoordig over. Men hoort de term, dus willen ze er ook iets mee gaan doen, vaak zonder gekeken te hebben of die behoefte er überhaupt is of wat het exact inhoudt. Het is van belang dat je erachter komt of de noodzaak er ook is bij doelgroep die je voor ogen hebt.”  
 
Linssen merkt dat hun bureau steeds vaker wordt betrokken bij bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwbouwwijken. “We worden steeds vaker bij gebiedsontwikkeling betrokken. Dat zal alleen maar meer worden in 2020”, zo verwacht hij. Parkeren wordt steeds meer ondergebracht in een mobiliteitsbehoefte, zo constateert Linssen. “Het één helpt het ander om de bereikbaarheidsdoelstellingen van een gemeente te halen.” 
 
Parkeertafels 
Door de fusie van verschillende bedrijven biedt Kwirkey oplossingen over de volledige breedte van parkeer- en mobiliteitsvraagstukken. Daarnaast wil het nieuwbakken bureau graag aan de slag gaan met parkeertafels, zo vertellen Linssen en collega Marc Moonen. Hoe kun je de mening van de parkeerder meer laten doorklinken in gemeentelijk beleid? Je moet ze in ieder geval laten meepraten”, zegt Linssen. Moonen voegt daaraan toe: “Ik zou een oproep willen doen om, net als bij de klimaattafels, 'parkeertafels' te organiseren waarbij exploitanten, beheerders, leveranciers, gemeenten, adviseurs en belangenorganisaties samen parkeerdoelstellingen gaan benoemen.” Linssen ziet wel dat er steeds meer naar de parkeerder wordt geluisterd. “In Rijswijk heeft de gemeente in de niet gereguleerde parkeergebieden samengewerkt met bewoners om zo tot de juiste oplossing te komen. Eerder werd vanuit gemeenten vaak zo’n beslissing opgelegd.” 
 
Gezamenlijke visie 
Er zal meer sturing vanuit de parkeermarkt zelf moeten komen, zo oppert Moonen. Wat is de gezamenlijke visie waar het parkeren naar toe moet? Moet alles digitaal en online gaan? Wanneer willen we dat bereikt hebben? Hoe gaan we dat bereiken? Zodat we ook iets gerichter met innovaties om kunnen gaan, die wél gedragen worden en die wél geïmplementeerd worden. Zodat de energie die partijen er in stoppen beloond wordt. En vooral zodat de klant beloond wordt met innovaties waar hij wél op zit te wachten.” 
 

Parkeren aan de rand 
Nieuwe ontwikkelingen hebben effect op parkeren, aldus Moonen: “Steeds meer steden willen auto’s weren uit hun binnensteden, waardoor een verschuiving van on- naar off-street parkeren voor de hand ligt. Parkeren zal meer gaan plaatsvinden aan de rand van steden. Mobiliteitshubs, extra services in parkeergarages en pick-up- en drop-off-points voor online bestelde producten zijn oplossingen die deze ambitie prima kunnen ondersteunen. Daar tegenover staat dat men toch nog steeds graag voor de deur wil parkeren.De rol van parkeren mag in de gehele verandering binnen de mobiliteitsketen niet worden onderschat. Moonen: “Goede parkeeroplossingen staan niet stil, ze brengen hele gebieden in beweging. Maar dan moeten we wel luisteren naar wat de consument wil en niet iets opdringen waar geen behoefte aan is. 
 
Kwirkey ondersteunt bij het bedenken en implementeren van parkeer- en mobiliteitsconcepten. Pragmatisch op straatniveau, maar ook strategisch op gebiedsniveau. Parkeren kan worden gezien als een toegevoegde waarde aan de totale mobiliteit, niet als een noodzakelijk kwaad. Door het parkeren slim te organiseren wordt parkeren juist een unique selling point , zo besluit Linssen.  

 

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.