"Meer geld en aandacht voor fietsbeleid nodig"

donderdag 11 juli 2019
timer 4 min

Vertaal het succes van de fiets en groeikansen in nog steviger fietsbeleid. De rode draad van een bijeenkomst over het op de agenda houden van de tweewieler: vroeger, nu en straks.

Een mini-symposium in de Grote Zaal. Op het hoofdkwartier van het KIVI in Den Haag paste het op 3 juli 2019 uitstekend toen Jan Ploeger hier zijn pensioendatum vierde. De mobiliteitsexpert organiseerde een drukbezochte bijeenkomst met uiteenlopend publiek, van jong tot oud.

Blijf alert

“Nederland, koester je positie als fietsland”. Dat beklemtoonde Lucas Harms, de kersverse directeur van de Dutch Cycling Embassy. In vorige banen bij kennisinstellingen zag hij hoe aandacht voor de fietser achterbleef (“Ook voor de voetganger trouwens, daar weten we helemaal weinig van”). Zijn boodschap: “Blijf alert om de fiets zijn verdiende plek te geven. In alle aandacht domineert de auto. Zelfrijdend, elektrisch, vliegende auto`s, noem maar op. Maar het succes van de fiets bewijst zich in de praktijk. In steden zit het gebruik nog steeds in de lift, ik zie meer en meer buitenlandse belangstelling voor wat wij doen op fietsgebied”.

Meer geld en aandacht nodig

“De rijksoverheid moet fors meer aandacht en geld steken in de fiets”. Koos Louwerse, directeur van TRIDÉE, adviseurs in duurzame mobiliteit, vergeleek het huidige beleid met de jaren dat het Rijk volop inzette op fietsgebruik. “Eind jaren tachtig, begin negentig werd het Master Plan Fiets (MPF) uitgevoerd, onderdeel van het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer. Veruit het meest vernieuwende en sturende verkeersbeleidsstuk dat Nederland heeft gekend. En nog steeds actueel”.

Masterplan Fiets

Louwerse, zelf toen nauw betrokken bij het programma: “Het MPF kende onder meer vele proef- en stimuleringsprojecten. Zoals een windscherm op een fietsbrug, carpoolplaats met fietsvoorzieningen, winkelbezorgdienst per fiets en kwaliteitskeurmerk voor fietsparkeervoorzieningen. Alle projecten werden zorgvuldig geëvalueerd. Met een klankbordgroep, nieuwsbrief, regionale bijeenkomsten, congressen. Allemaal vooral ter ondersteuning van gemeentelijk en provinciaal fietsbeleid”.

Medio jaren ’90 veranderde het beleid en verminderde de inzet van het Rijk. De laatste jaren kwam weer ruimte voor een nationale fietsagenda: de Tour de Force. “Overheden en tal van organisaties en marktpartijen werken samen”, gaf Louwerse aan. “De rijksbijdrage hierin is een schijntje: 0,3 miljoen euro, vergeleken met de 6 miljoen als jaarlijks budget voor het Master Plan Fiets toen”.

Lang wachten op Mobiliteitsfonds

“De regeringsambities zijn uiterst beperkt en structureel meer geld voor de fiets zit er nauwelijks in. Het kabinet reserveerde slechts 100 miljoen voor stationsstallingen en fietssnelwegen. Daar lijkt daar nu 75 miljoen bij te komen, in kader van het klimaatakkoord. Het meeste geld is echter nodig voor stedelijke fietsinfrastructuur. Het zal nog een tijd duren voor het in te stellen Mobiliteitsfonds hierin mogelijk voorziet”, aldus Louwerse.

Drie rollen

Hij ziet nu drie rollen voor het Rijk. In de eerste plaats kaders stellen en randvoorwaarden scheppen, zoals bij de opkomst van nieuwe vervoermiddelen. Daarnaast het leggen van verbindingen met andere beleidsterreinen en -budgetten (klimaat, gezondheid, economie) plus het meefinancieren van majeure projecten in reguliere fietsinfrastructuur: het slechten van grote barrières en zorgen voor voldoende stationsstallingen.

Meer fietssnelroutes

Ron van Noortwijk van het Fietsteam van de provincie Zuid-Holland toonde resultaten van de toegenomen inspanningen voor de fiets. Voorgenomen snelfietsroutes tussen steden zijn grotendeels gerealiseerd, met de ambitie alle (middel)grote steden zo te verbinden. Zuid-Holland initieert ook acties van onderop. Zo voorziet het programma ‘Even Zitten’ (#evenzitten) in de wens van fietsers naar meer rustmomenten onderweg. De lokale bevolking, zowel fietsers als lopers, heeft locaties aangewezen en in 2019 zijn of worden alle honderd gekozen zitbankjes geplaatst.  

Koester je geschiedenis

Ruth Oldenziel, hoogleraar techniekgeschiedenis aan de TU Eindhoven, wees op het grote belang van kennisontwikkeling: “De fiets was en is heel belangrijk voor de Nederlandse cultuur. Onderzoek kan bijdragen aan een veel beter begrip hiervan. Niet alleen om terug te kijken maar juist ook voor de toekomst”. Haar oproep is om archieven te behouden en zeker te stellen: “Lokale afdelingen van de Fietsersbond en gemeenten bijvoorbeeld die hun oude papieren willen weggooien: niet doen!”.

Interview en eerdere publicaties

Lees hier het interview met Jan Ploeger uit Verkeerskunde 3, 2019.

Zie hieronder eerdere publicaties van Jan Ploeger in Verkeerskunde  

 

1. http://www.verkeerskunde.nl/wat-bezielt-u/wat-bezielt-u/wat-bezielt-jan-ploeger-programmamanager.47379.lynkx 

2. http://www.verkeerskunde.nl/internetartikelen/vakartikelen/het-lerend-vermogen-van-de-verkeerskunde.49882.lynkx 

3. http://www.verkeerskunde.nl/een-echte-toets-op-vakbekwaamheid-is-er-niet.40382.lynkx 

4. http://www.verkeerskunde.nl/blog/blog/overheid-bouwt-wat-ze-belooft….35519.lynkx 

5. http://www.verkeerskunde.nl/verkeerskunde-evenement/vakdebat-vak-verkeerskunde/terugblik-eerste-vakdebat-verkeerskunde-op-weg.31330.lynkx 

 
Auteur: Derk van der Laan

Jan Ploeger nam op 3 juli afscheid van zijn laatste werkgever, de provincie Zuid-Holland, waar hij werkte als programmamanager duurzame energie in transport en infrastructuur.

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden