Samen zorgen voor publieke mobiliteit

woensdag 22 juni 2022

Gert Veringa houdt zich bij het OV-Bureau Groningen Drenthe bezig met beheer. “Wij verlenen concessies voor het openbaar vervoer. Daarin zijn de afspraken opgenomen die met de vervoerbedrijven zijn overeengekomen. Wij controleren of die afspraken ook worden nagekomen.” Veringa kijkt duidelijk verder dan alleen het openbaar vervoer. “Organisaties moeten streven naar publieke mobiliteit.”

“Om een goed mobiliteitsnetwerk te organiseren moeten we kijken naar de totale mobiliteit. En dan bedoel ik alle vormen van mobiliteit, van bus tot fiets en auto en van deelvervoer tot doelgroepenvervoer. De uitdaging voor de publieke organisaties is om regie op de totale mobiliteit te organiseren. Hiervoor moeten organisaties verder kijken dan hun eigen ‘bubbel’. In het OV-bureau denken we liever in de term ‘publieke mobiliteit’. Dat is duidelijk breder dan alleen het openbaar busvervoer waar we verantwoordelijk voor zijn. We kijken steeds naar de rol die het openbaar vervoer binnen de totale mobiliteit kan spelen.”

“Wat bij het openbaar vervoer in het buitengebied meespeelt, is dat 95 procent van het vervoer ván en naar de grote steden gaat. Daar zijn de meeste voorzieningen waar mensen moeten zijn. In het buitengebied wil je dat de mensen die daar wonen voldoende mobiliteitsmogelijk-heden hebben. En daar hebben we als overheidsorganisaties een belangrijke rol in, niet alleen het OV-bureau maar ook gemeenten en provincies.”

‘Hubs ofwel mobiliteitsknooppunten’

“We hebben met elkaar de afgelopen jaren de zogenoemde ‘hubs’ gerealiseerd, de mobiliteitsknooppunten. Reizigers kunnen vanaf hun huis naar een hub reizen om van daar verder te reizen met het openbaar vervoer. Op de hub zijn alle faciliteiten aanwezig om je auto, je fiets of scooter te stallen. En mocht je geen mogelijkheid hebben om naar een hub te reizen dan is er de hubtaxi waarmee je tegen OV-tarief van huis naar een hub kunt reizen binnen een straal van 20 kilometer. Op die manier is een volledig dekkend netwerk gerealiseerd, ook in buitengebied”, stelt Veringa.

‘Publiek Vervoer’

“Om de publieke mobiliteit te organiseren is verdere samenwerking nodig. Zo hebben we als OV-bureau de samenwerking gezocht met alle gemeenten in Groningen en Drenthe om het kleinschalig vervoer gezamenlijk te organiseren. Hiervoor is de organisatie ‘Publiek Vervoer’ opgericht. Samen met de gemeenten wordt invulling gegeven aan het combineren van het gemeentelijk doelgroepenvervoer, de hubtaxi, buurtbussen en ander kleinschalig vervoer. Daarbij is het uitgangspunt dat reizigers zoveel mogelijk gebruik moeten kunnen maken van de verschillende mobiliteitsvormen. Hiermee zorg je er ook voor dat er in buitengebieden meer vervoersmogelijkheden zijn.”

Veringa pleit ervoor om bij de hubs ook deel-mobiliteit aan te bieden. “Zorg voor samenwerking in de hele keten, zodat je laagdrempelig en toegankelijk vervoer kunt aanbieden. Mensen moeten worden ontzorgd. Dat kan eigenlijk alleen door breder te kijken dan je eigen sector.”

Gert Veringa, OV-Bureau Groningen Drenthe

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.