Transities te lijf met win-win-win-teams

vrijdag 21 december 2018
timer 5 min

Een kort en krachtig leertraject om snel aan nieuwe praktijkvragen te voldoen. Dat helpt in transitieperiodes waarin vakgroepen zelf stappen in het ongewisse maken. Denk aan het afnemen van iVRI’s of de sprong van verkeersmanagement 1.0 naar 3.0. Een gesprek met programmacoördinator en procesverkeerskundige Erik Wegh, initiatiefneemster Lindy Molenkamp, directeur Wegen en Kanalen provincie Overijssel, en Alex Smienk, adviseur Smart Mobility en projectleider van de teams ‘Slimme Verkeersregeltechniek’ en ‘iVRI-afname’.

Na een succesvol eerste Programma ‘Aan het werk met Smart Mobility’ dat vorig jaar in een half jaar tijd 20 sterk gemotiveerde smart mobility-experts opleverde (12-14 van hen hebben intussen een baan), is dit jaar – op verzoek van de markt (!) en in lijn met het vorige programma – een nieuw programma gestart: ‘Aan het werk in Slimme Verkeersregeltechniek’

‘Win-Win-Win-teams’ noemt Lindy Molenkamp ze. Het gaat om teams van (hoog)opgeleide, mensen die op afstand van het werk staan. Hun ‘win’ is dat ze in korte tijd worden opgeleid voor specifieke aspecten van een werkveld waar op dit moment erg veel behoefte aan is. Dat maakt de kans op een baan erg groot. 

De tweede win is dat bedrijven en organisaties deskundige steun krijgen voor vragen die zo nieuw zijn, dat er nog geen echte deskundigen voor zijn opgeleid. Bovendien biedt het traject organisaties mogelijkheden voor SROI, social return on investment. Dat kan zijn door een stageplek bieden, een gastcollege geven, een lesruimte ter beschikking stellen tot aan het in dienst nemen van een nieuwe vakexpert. 

De derde win is voor de samenleving. Het UWV betaalt de uitkeringen van de teamleden gedurende hun opleidingstraject, in het kansrijke vooruitzicht dat de uitkering kan worden stopgezet na het vinden van een baan. Ten slotte wordt de samenleving er als geheel beter van, wanneer deze nieuwe vakmensen de transitie naar smart mobility helpen versnellen. 

Schat
Molenkamp: ”De vorming van deze teams is geïnspireerd op het Groene Golf Team. Het team dat tussen 2006 en 2014 – toen nog volledig bekostigd door Rijkswaterstaat – zij-instromers klaarstoomde om op verzoek van wegbeheerders de bestaande verkeerslichtenregelingen door te lichten. Dat leverde, zoals al werd vermoed, een schat op aan verbeteringen in de technische en functionele staat van regelingen.”  

Ook de ‘opbrengst’ van het eerste team Smart Mobility zoemde rond. Molenkamp: “In overleg met het programma Talking Traffic en het landelijk verkeersmanagement beraad nam de provincie Overijssel het initiatief om twee nieuwe teams samen te stellen. Eén team voor een praktische vraag op de korte termijn om iVRI’s ‘af te nemen’. Dat wil zeggen: iVRI’s testen op hun technische en functionele staat voordat ze worden overgedragen aan de afnemer. Het tweede team stuurt op een meer structurele kennisvraag ten behoeve van een ‘reuze sprong’ in verkeersmanagement.   

Prestaties
“Aan het afnemen van een iVRI zit een juridische kant”, legt Molenkamp uit. De afnemer wil zeker weten dat de iVRI goed werkt. Wegh vult aan: “De iVRI is niet iets wat je zomaar op straat zet. Het product is zo nieuw dat er extra aandacht is voor de prestaties.” 

Erik Wegh: “De teamleden hebben al een opleiding achter de rug. Niet per se in de verkeerskunde, maar bijvoorbeeld in de data-, elektro- of informatietechniek. Via het leertraject begrijpen ze de wereld en de taal van de verkeerskunde en brengen vervolgens hun eigen competenties als extra kwalificatie in. Concreet is er in het leertraject dan ook veel aandacht voor competentieontwikkeling: ‘In hoeverre ben ik in staat om te verbinden, (onderdelen van) projecten te organiseren en vernieuwing voor te stellen?’ Daarna wordt de basis verkeerskunde aangestipt: ‘In hoeverre ben ik in staat om bij te dragen aan de ontwikkeling van goed verkeersbeleid en aan een goed verkeersregelconcept?’ Tot slot de module Verkeersorganisatie: 'Hoe organiseer je mobiliteit zo goed mogelijk voor de weggebruiker en reiziger?’ En op vrijdagmiddagen zijn er ‘Open Colleges Smart Mobility’ met gastsprekers.” 

Goodwill
Smienk: “Vorige week waren we bijvoorbeeld bij De Innovatiecentrale in Helmond. En bij het congres ‘Smart Mobility in de MRA: gewoon doen’ hebben teamleden de ‘last mile’ voor de congresdeelnemers verzorgd met een aanbod van deelbusjes, e-scooters en deelfietsen.” Molenkamp: “Ik merk dat de goodwill bij partners met wie we samenwerken erg groot is. Zo stelt het CROW bijvoorbeeld ‘na een paar telefoontjes’ specifieke kennismodules beschikbaar, evenals hun ruimtes in Utrecht voor gastcolleges.”

Data-experts
Molenkamp ten slotte over het grotere plaatje: “We raken steeds meer connected. Dat biedt allerlei nieuwe mogelijkheden, tot aan mobility as a service, maar vraagt ook andere kennis en kunde en andere rollen van overheid en leveranciers. Het is daarom goed om mensen op te leiden vanuit andere sectoren die het verkeerskundige werkveld kunnen verbreden en versterken. Daar springt dit leertraject op in.” En met succes. Smienk praat intussen al met de gemeente Amsterdam over het volgende team ‘data-experts’. “De stad wil meer doen met het koppelen van (verkeers-)datastromen. Wederom een nieuw vraagstuk waarbij we op korte termijn behoefte hebben aan kundige ondersteuning.”  

 
Over 'Aan het werk in de Slimme regeltechniek'

Het Programma ‘Aan het werk in de Slimme Regeltechniek’ bevat dit jaar de opleiding van twee Teams:

1.Team Afname iVRI: 4 teamleden, die het programma ‘Aan het werk met Smart Mobility’ reeds hebben doorlopen en met een ‘kopstudie’ worden klaargestoomd om waarde en capaciteit toe te voegen aan het proces rondom afname van iVRI’s. (Gestart 1-sept, aan het werk 1-december).

2.Team Slimme Verkeersregeltechniek: 11 teamleden vanuit het hele land, die worden opgeleid om straks waarde en capaciteit toe te voegen aan het werkveld  Verkeersregelkunde, dat momenteel sterk aan het veranderen is. (Gestart 1-okt, aan het werk 1-januari).

Verkeersregelkundigen en transitieondersteuners in spe met programmacoördinator Erik Wegh (uiterst links staand), projectleider Alex Smienk (2e links zittend) en initiatiefneemster Lindy Molenkamp (4e rechts staand).

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.