Van instituut naar concept

donderdag 13 februari 2014
timer 4 min

PAO: Stichting PostAcademisch Onderwijs aan vooravond van radicale omwenteling

Internationaal, interactief en onafhankelijk van tijd en plaats, actuele wetenschappelijke kennis aanbieden die op de huid zit van marktontwikkelingen in de dynamische wereld van verkeer en vervoer. In een notendop de uitkomst van de actuele transformatie van het instituut postacademisch onderwijs naar een nieuw concept postacademisch onderwijs.

Aan het woord Rob Gremmee, directeur PAO en Bart van Arem, voorzitter van de Programmaraad Verkeers- vervoerswetenschappen van PAO. Postacademisch onderwijs gaat niet zozeer over het ‘hoe’, maar meer om het ‘waarom’. Dan volgt verdieping en daarna komt de praktische component weer aan de orde. In de kern is dit waar het postacademisch onderwijs Verkeer en Vervoer sinds 1975 voor staat, aldus Gremmee. Ter illustratie toont hij artikelen – met veel formules – uit Verkeerskundes die in die tijd regelmatig onderdeel uitmaakten van het PAO-lesmateriaal.

‘Sinds 1975 is er in de opzet van de cursussen niet veel veranderd’, zegt Gremmee. Er staat een aantal deskundigen gedurende een afgesproken periode voor een groep van gemiddeld 25 deelnemers. ‘Nu staan we aan de vooravond van een omwenteling in hoe we kennis tot ons nemen. Je ziet dat ‘young professionals’ zelf willen beschikken over tijd en plaats en door de moderne communicatiemiddelen kan dat. Dus gaan we nu naast het reguliere aanbod, cursussen met Web-casting aanbieden via een inlogcode op internet. Cursussen zijn zo het hele jaar beschikbaar en starten en eindigen niet meer persé binnen een afgesproken periode. Contactmomenten met de docenten kunnen tussentijds individueel, klassikaal, maar vooral ook digitaal plaatsvinden.

Hierdoor is zeker een x-aantal mensenlevens gered  

Genoemde omwenteling wordt nog eens geactiveerd door de economische situatie en door positieverschuivingen in de wereld van verkeer en vervoer. Je ziet dat opleidingen bij bedrijven onder druk komen te staan. Zij sturen vaker één persoon in plaats van drie. Daarnaast zie je een verschuiving van kennis in de markt. Rijkswaterstaat – traditioneel een grote afnemer van cursussen – verandert van kennisontwikkelaar naar professioneel opdrachtgever. Dat betekent niet dat kennis verdwijnt, maar dat kennis ook door andere dan de traditionele cursisten wordt gevraagd. Al met al betekent het dat sommige cursussen niet langer doorgaan, terwijl andere heel robuust blijken, zoals over verkeersveiligheid. Gremmee: ‘wij helpen zo al 30 jaar – ook in samenwerking met de SWOV – mee om aspecten van verkeersveiligheid onder de aandacht te brengen. Hierdoor is zeker een x-aantal mensenlevens gered.’ Enkele cursussen zijn spin offs van de overkoepelende cursus: de introductiecursus Verkeer en Vervoer.

Alle PAO-cursussen bieden de laatste stand van zaken in wetenschap en techniek, onderzoek en praktijk en zijn bedoeld voor afgestudeerde academici en hbo’ers die op dat niveau werkzaam zijn. Voor zowel de onderwerpkeuze als de inhoudelijke kwaliteit van de cursussen is een programmaraad ingesteld waarin een brede groep academici en vertegenwoordigers van kennisinstituten deelneemt. Bart van Arem, hoogleraar TU Delft, is voorzitter van deze raad. Als voorbeeld van een nieuwe marktontwikkeling noemt hij de nauwere samenwerking van verkeerskundigen met stedenbouwers en waterbouwers. Van Arem: ‘Ontwerpen is mij uit het hart gegrepen. Vanuit de toepassing blijven mensen leren. Maar ook verkeers- en vervoermodellen en simulatie zijn actueel, denk ook aan modellen voor de kosten-batenanalyses milieu.’ 

‘De omschakeling naar E-learning zit in een startfase’, zegt Van Arem. ‘Het gesproken woord blijft belangrijk, maar dat hoeft niet persé meer voor de klas, dat kan ook op het web. En daarbij kun je allerlei zaken koppelen zoals uitleg, achtergrondinfo of Excelbestanden als rekenvoorbeeld. Elektronisch toetsen doen we al op de TU.’

Wat blijft, benadrukken beiden, is de kwaliteit van het onderwijs. Die wordt gegarandeerd door een aanbod van gecomprimeerde, bewaakte, gevalideerde en samengevoegde (nieuwe) wetenschappelijke kennis door mensen die leidend zijn in hun vakgebied.

 
Auteur: Joske van Lith

Rob Gremmee, PAO

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.