Voetganger veroverde terrein in 2020

maandag 11 januari 2021

In het licht van de coronacrisis en de genomen maatregelen is het interessant om te zien hoe het verkeer zich ontwikkeld heeft in 2020. Uiteraard was er minder verkeer en waren files en spitsen korter en op andere tijden dan gebruikelijk. Uit cijfers van het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP) blijkt dat de voetganger terrein aan het winnen is. "Waar de voetganger normaal gesproken een aandeel van ongeveer 16% heeft in de totale mobiliteitstijd, bedroeg dit van maart tot eind 2020 gemiddeld 24%," zegt Stefan de Graaf van Dat.mobility, een van de bedrijven achter het NVP.

Het NVP monitort het verplaatsingsgedrag onder een groep van 10 duizend representatieve deelnemers. De monitoring is op basis van GPS-data. Uit de cijfers blijkt dat in de eerste maanden van 2020 we ongeveer een uur dag nodig hadden voor onze verplaatsingen. Vanaf de tweede helft van maart nam dat getal af tot gemiddeld 40 minuten per dag. 

Vanaf maart 2020 is duidelijk dat de totale mobiliteitstijd afnam en de verdeling onder verplaatsingsmethodes ook veranderde. Het aandeel auto en openbaar vervoer nam sterk af, het aandeel fiets en voetganger steeg juist. Onder normale omstandigheden is de voetganger verantwoordelijk voor 16 procent van de totale mobiliteitstijd, eind maart was dat 34 procent. 

Normalisatie

Vanaf september ligt de totale mobiliteitstijd echter weer op het 'normale' niveau van circa een uur per dag. Wel is het aandeel openbaar vervoer daarin nog heel laag. Het aandeel autoverkeer is iets onder het oorspronkelijke niveau blijven steken. Ook het fietsverkeer, dat in het midden van 2020 een stijging liet zien, daalde weer tot het gebruikelijke niveau. Het aandeel verplaatsingen te voet is echter, ook na maart, hoog gebleven. In de laatste weken van 2020 was dit zelfs gestegen tot boven de 30 procent. 

Thuiswerkers

De toename van het aandeel verplaatsingen te voet wordt veroorzaakt door thuiswerkers. Deze groep maakt vaak voor of na de werkdag een wandeling. Hiermee hangt samen dat de grootste toename kwam door mensen met een relatief hoog inkomen: het thuiswerkende kantoorpersoneel. In de eerste maanden van het jaar ontlopen de verschillende inkomensgroepen elkaar weinig, maar vanaf maart neemt de hoogste inkomensgroep duidelijk afstand om eind december ruim dubbel zoveel tijd aan wandelen te besteden.

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.