Vraag naar grenzeloze dienstverlening
maandag 26 januari 2015
timer 4 min
Bewoners en bezoekers hebben geen geduld meer met gedoe en hindernissen. Zij vragen grenzeloze dienstverlening. Deelconcepten beiden meer keuze en deel-apps kenmerken zich door gebruiksgemak. Daarmee is de deeleconomie een onstuitbaar fenomeen, aldus Rick Warnar van Denion.

‘In mobiliteit en parkeren zien wij een trend naar integrale dienstverlening. In de huidige constellatie bieden verschillende gemeentelijke diensten en tal van providers, garage-exploitanten en systeemleveranciers deeloplossingen die vaak slecht op elkaar aansluiten. Dat beperkt de grip die gemeenten hebben op verkeersbewegingen en parkeervoorzieningen, en in de vrijheid om door de tijd nieuwe beleidskeuzes te maken.
En zeker zo belangrijk: het frustreert een optimale dienstverlening.

Bewoners en bezoekers van stedelijke centra verwachten meer.
Zij hebben geen geduld meer met omslachtige procedures, gedoe met bonnetjes en de hindernissen van een versnipperd aanbod.
Zij willen hun mobiliteitsdiensten in één oplossing, met vrije keuze in de mobiliteitsvorm, soepele verkeersgeleiding, toegang tot alle openbare parkeerruimte door het hele land, betaalgemak en transparante facturering.

Deze eisen van de gebruikers stuwen de trend naar integrale oplossingen. Gemeenten, aanbieders en dienstverleners zullen hun tegenstellingen in belangen, doelen, systemen en procedures moeten overbruggen om deze, gevraagde grenzeloze dienstverlening te kunnen bieden.

Een tweede belangrijke trend hangt samen met de opkomst van de deeleconomie. Die is al goed zichtbaar in verschillende vormen van autodelen en taxidiensten en zet nu ook de eerste stappen in het parkeeraanbod. Wij voorzien dat het aanbod van besloten parkeerruimte door bedrijven en particulieren een grote vlucht gaat nemen. Het is duurzaam in de zin dat het bestaande capaciteit openstelt en extra aanbod schept, zonder extra geld en schaarse ruimte in uitbreiding van parkeervoorzieningen te steken. Voor de gebruiker bieden deelconcepten meer keuze en gebruiksgemak door de deel-apps. Dat maakt het fenomeen onstuitbaar.

Wij adviseren over de plaats van de deeleconomie
Uitgaande van deze trends adviseren wij een aantal gemeenten en dienstverleners bij het realiseren van integrale oplossingen in mobiliteit, parkeren en handhaving. Alleen in actieve onderlinge samenwerking kan de keten de grenzeloze dienstverlening bieden. Dat vereist heldere afspraken over het leveren, uitwisselen en gebruiken van informatie. Je moet het eens worden over de condities en de privacy-waarborgen, en over een planmatige aanpak van de samenwerking. De gemeente speelt hier een centrale rol en wij lenen onze expertise op het gebied van informatisering.

Ook adviseren we enkele gemeenten in de ontwikkeling van een visie op de plaats van de deeleconomie in mobiliteit en parkeren. Dat gaat dan over de vraag hoe de gemeente een duurzame bijdrage van nieuwe initiatieven kan stimuleren en over het kader waarbinnen die ontplooid kunnen worden, met vergunnings- en veiligheidseisen die evenredig zijn aan wat van gevestigde partijen gevraagd wordt.

Bedreigingen
De grootste bedreiging voor het vakgebied vind ik dat we te veel blijven denken vanuit beschikbare en vertrouwde technieken en dat we krampachtig vasthouden aan bestaande business-modellen. Dat is dodelijk voor de vereiste innovatie.

Kansen
Als grote kans zie ik de vertaling van de digitalisering in mobiliteit en parkeren, waar Nederland internationaal mee voorop loopt, in échte dienstverlening. Wij hebben de middelen om de klant mobiliteit naar eigen keuze bieden, ingericht op een voorspelbare en transparante manier. Daarbij kunnen we beschikbare openbare ruimte effectiever benutten.

Openbare dienstverlening van de toekomst
Wij zelf hebben een track record in het ontwikkelen van creatieve oplossingen en betekenis geven aan data. Dat vermogen zetten wij in om een basis te leggen voor de openbare dienstverlening van de toekomst.

Over de auteur
Rick Warnar is partner van Denion.

‘Wij adviseren overheidsorganisaties en maatschappelijke instellingen om met inzet van nieuwe combinaties en creatieve oplossingen effectiever te voldoen aan de maatschappelijke vraag. Dat doen wij met name in het veld van stedelijke mobiliteit, parkeren, handhaving en publieke voorzieningen.

 
Auteur: Margriet Verhoog

Rick Warnar is partner van Denion

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden