Zet mobiliteitshubs in voor stedelijke en regionale belangen

dinsdag 15 december 2020

Jos Wijnen en Bram Louwers van Accent adviseurs benadrukken het meteen: “Maak hubs onderdeel van de totale regionale mobiliteitsstrategie. En zorg voor maatwerk. Hubs leveren een belangrijke bijdrage aan de mobiliteitstransitie èn bieden een oplossing voor ruimtelijke opgaven.”

De stedelijke bereikbaarheid staat onder druk. Dit zorgt op alle beleidsniveaus om een roep om een mobiliteitstransitie. Vaak is deze direct gerelateerd aan mobiliteitsknelpunten in het stedelijk gebied, zoals filevorming en een gebrek aan parkeerplaatsen. Hubs vangen parkeerders aan de randen van de stad af, zodat deze niet in de centra hoeven te parkeren. De hubs moeten wel zodanig gesitueerd worden dat gebruik logisch en aantrekkelijk is voor forenzen voor de ‘last mile’. Overheden kunnen met parkeerbeleid daarop sturen, door aanbod in het centrum terug te dringen en parkeerkosten te verhogen.

Vanuit het landelijke gebied moet de mobiliteitstransitie daar al worden ingezet. Dat pakt de toestroom van automobiliteit naar de stad bij de bron aan. Het autobezit buiten het stedelijk gebied is immers onverminderd hoog, onder andere door een beperkter aanbod van openbaar vervoer. De  autoafhankelijkheid moeten we ombuigen door andere vormen van vervoer aan te bieden.

Mobiliteitshubs dragen bij aan de mobiliteitstransitie van zowel het landelijke gebied als de stad. In het landelijk gebied door de auto afhankelijkheid terug te dringen en meer en beter openbaar vervoer. Een verminderde afhankelijkheid van de auto vergroot de leefbaarheid. Mobiliteitshubs en openbaar vervoer zorgen voor betere reismogelijkheden. Zo wordt het landelijke gebied beter bereikbaar voor een brede doelgroep.

Een hub is geen doel op zich, maar een radertje in het totale mobiliteitssysteem. Iedereen moet samenwerken en winstkansen benutten. Overheden, werkgevers en werknemers, in stad èn het landelijke gebied. Iedereen levert een bijdrage. Het maatwerk zit in het op een praktische manier combineren van beleidsopgaven om zo win-win situaties te laten ontstaan. Accent adviseurs heeft ervaring met een benadering waarbij mobiliteitshubs ook een bijdrage leveren aan uw opgaven!

Een goed systeem van hubs biedt economische groei, omdat de bereikbaarheid verbetert. Hubs zijn bij voorkeur aangesloten op een vorm van  openbaar vervoer. Door werknemers anders te laten reizen of ergens anders te laten parkeren, hebben werkgevers minder parkeergelegenheid nodig. Ruimte die dan inzetbaar is als kantoor- of werkruimte. Door bewuste mobiliteitskeuzes te maken hebben werkgevers een belangrijk sturend instrument in handen. Onze ervaring is dat de juiste mix van maatregelen zorgt voor de mobiliteitstransitie, afgestemd op het gebieds-DNA.

De mobiliteitstransitie moet in relatief kleine stappen gezet worden, om mensen te laten wennen. Maatregelen moeten een oplossing bieden voor de ervaren problematiek. Dit vraagt om investeringen en inzet op meerdere vlakken. Denk aan een upgrade van fietsvoorzieningen, verbeteren van openbaar vervoervoorzieningen in het landelijke gebied en het toepassen van alle vormen van slimme mobiliteit. Hubs maken daar uiteraard onderdeel van uit.

Meer informatie

Accent Adviseurs
www.accentadviseurs.nl

Trends 2021

Dit artikel komt uit Trends 2021. Meer lezen? 
Het trendboek is vanaf 18 december 2020 beschikbaar in de Online Bibliotheek!

 

 

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Zit er niet een tegenstrijdigheid tussen de tweede en derde alinea? 'Hubs' aan de rand van de stad voor de last mile (2) en 'aanpakken van de toestroom van automobiliteit vanuit het platteland bij de bron' (3)?
Met het autoluwbeleid van steeds meer steden en de noodzaak van een modal shift (klimaatakkoord: 8 miljard auto km's in de spits minder, heeft die aanpak vanuit de bron toch het primaat? . Grote werkgevers/werklocaties gaan hopelijk ook hun werknemers zelf ophalen met snelle bussen, zoals Tatasteel en ASML al doen. En dus hooguit hubs aan de rand van de stad voor de auto's van stadsbewoners, toch? Anders zijn ze juist filebevorderend.

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.